29. január 2017

Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

Výrazné sucho v povrchovej vrstve je stále na juhozápade a na Považí. V okolí Senice sa rozširuje aj výnimočné sucho. V hlbšej časti profilu je nanajvýš výrazné sucho na malom území v okolí Senice. Relatívne nasýtenie pokleslo na Záhorí v povrchovej vrstve, v ostatných vrstvách sú zmeny menej významné.
 

Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je v intervale 40-50 % na Záhorí, pričom táto plocha pokrýva asi 1 % celkového územia. Na Považí sú hodnoty o niečo vyššie, 50-60 %, na Podunajskej nížine sú najnižšie hodnoty 60-70 %. V hlbšej časti profilu (40-100 cm) sa doplnila vlhkosť v pôde najmä na Podunajskej nížine. Približne 95 % územia je takmer až úplne nasýtených. V celom pôdnom profile (0-100 cm) sa situácia trochu zlepšila na juhozápade, najmä na Podunajskej nížine. Najnižšie hodnoty sú stále 50-60 % na Záhorí. Celé východné a stredné Slovensko je takmer až úplne nasýtené.


Miera intenzity sucha (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961-2010) v povrchovej vrstve dosahuje stupeň výnimočného sucha na 0,3 % celkovej plochy a zasahuje najmä oblasť Senice a na malej ploche aj Považie. Výrazné sucho sa vyskytuje na Považí, Záhorí a na podhorí Bielych Karpát a pokrýva približne 2 % celkovej plochy. Mierne sucho z Podunajskej nížiny ustúpilo, ale stále postihuje Ponitrie a oblasti Piešťan a Nového Mesta n. Váhom. V hlbšej časti profilu je situácia oveľa priaznivejšia. Výrazné sucho je len na veľmi malej ploche v okolí Senice a Nového M. n. Váhom. V celom pôdnom profile je výrazné sucho v okolí Skalice, Trenčína a Dubnice, pričom pokrýva 0,3 % celkovej plochy. Mierne sucho zasahuje najmä Záhorie a Považie. Na ostatnom území Slovenska je sucho len nanajvýš na úrovni S1.


Deficit pôdnej vlahy sa v porovnaní s minulý týždňom prakticky nezmenil. Najnižšie hodnoty sú na juhozápade územia. Na dolnom Považí a Záhorí až do -60 mm. Najlepšia situácia je na Spiši a Šariši, kde je to miestami až do 40 mm, na malej ploche južne až juhovýchodne od Popradu až +60 mm. V povrchovej a hlbšej vrstve sú hodnoty v intervale od -40 mm na Považí a Záhorí do +40 mm na Spiši.


Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:

Predchádzajúci týždeň bol opäť suchý na takmer celom území Slovenska, len lokálne sa v podobe inverzného sneženia vyskytli zrážky do 3 mm. Po teplotnej stránke bol predchádzajúci týždeň typický inverzným charakterom počasia. V kotlinách a nižších polohách bolo najmä v noci veľmi chladno, ale na horách, v niektorých dňoch, až mimoriadne teplo na túto ročnú dobu. Najvyššia teplota bola 8 °C v sobotu v Tatrách na južných svahoch. Najnižšie teploty klesali na -23 °C v mrazových dolinách a kotlinách na strednom a východnom Slovensku. Zatiaľ, čo na strednom a východnom Slovensku bolo po celý týždeň prevažne slnečno, tak na juhozápadnom Slovensku na niektorých miestach bolo po celý týždeň hmlisto, zamračené a bez slnečného svitu, preto aj hodnoty výparu tu boli najnižšie. Vietor dosiahol najvyššie rýchlosti 6 m/s na krajnom juhozápade a Horehroní.