29. november 2015

 Situácia pôdnej vlhkosti a intenzity sucha:

V týždni 22.11. až 29.11.2015 sa situácia ohľadom pôdnej vlhkosti prakticky nezmenila. Len na malých plochách došlo z nevýraznému zníženiu pôdnej vlhkosti. V hlbšej vrstve pôdy je intenzita sucha na severe Kysúc stále na úrovni mierneho sucha.
 

Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie pôdy zostalo na celom území prakticky bez výraznej zmeny. Situácia v povrchovej vrstve pôdy (0-40 cm): Na juhozápadnom Slovensku sa ojedinele vyskytuje relatívne nasýtenie v intervale 60-70 %, ktoré zaberá asi 1 % plochy celého územia. Približne 65 % plochy územia Slovenska má relatívne nasýtenie v intervale 90-100 %. V porovnaní s minulým týždňom teda ide o slabé zhoršenie. Situácia v hlbšej vrstve pôdy (40-100 cm): Približne na 0,2 % ploche je relatívne nasýtenie pôdy pod 50 %. Na ¾ plochy je relatívne nasýtenie v intervale 90-100 %. V hlbšej vrstve pôdy sme teda zaznamenali slabé zlepšenie oproti predchádzajúcemu týždňu. Pôdny profil v hlbšej vrstve sa začína dopĺňať vlahou, ktorú priniesli výrazné zrážky, ktoré sa vyskytli na prelome 2. a 3. novembrovej dekády. Stav v celom pôdnom profile (0-100 cm): V celom profile je ustálený stav. Podobne ako minulý týždeň, aj teraz na približne 7/10 plochy celého územia je relatívne nasýtenie 90-100 %. Interval 50-60 % relatívneho nasýtenia je na 0,1 % plochy celého nášho územia.
Pokiaľ ide o mieru intenzity sucha (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami vo rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) sa situácia len slabo zhoršila oproti minulému týždňu. V povrchovej vrstve pôdy (0-40 cm) je znížená úroveň pôdnej vlahy len na 7 % plochy celého územia (S0), a na 0,6 % plochy územia sa opäť objavila intenzita charakterizujúca začínajúce sucho (S1). Na povrchu ide teda o zhoršenie oproti minulému týždňu, ktoré však nie je vážne. V hlbšej vrstve pôdy (40-100 cm) sa situácia prakticky nezmenila. Na 0,1 % ploche územia, ktorá zasahuje najmä sever Kysúc je mierne sucho (S2). Na 95 % ploche územia však stále nie je riziko sucha. V celom pôdnom profile (0-100 cm) sa mierne sucho nevyskytuje. Začínajúce sucho (S1) je na približne 0,5 %. Oproti minulému týždňu sa zväčšila plocha so zníženou úrovňou vlahy (S0), ktorá zaberá asi 3 % (Pozn.: v minulom týždni to bolo 0,4 %). V celom profile sme teda zaznamenali slabé zhoršenie.

Dopady na vegetáciu:
Informácie o vývoji relatívnej kondície vegetácie boli ukončené až do začiatku vegetačnej sezóny roku 2016.

Popis vývoja meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V uplynulom týždni sa významné zrážky vyskytli v pondelok a neskôr v priebehu víkendu. Najmenej zrážok spadlo na juhozápadnom Slovensku, kde ojedinele boli len nemerateľné úhrny (oblasť Bratislavy). Naopak, najviac zrážok, okolo 25 mm, spadlo na Orave a čiastočne na juhu stredného Slovenska. Najzrážkovejšie dni boli sobota a nedeľa 28. a 29.11., kedy za jeden deň spadlo ojedinele až 18 mm. Počas týždňa sme sa nachádzali v relatívne studenom vzduchu. Minimálne teploty vzduchu dňa 25.11. poklesli aj pod -10 °C, na Orave to bolo takmer -14 °C. Na väčšine územia východného a stredného Slovenska sa nachádza už snehová pokrývka, ktorá na niektorých miestach dosahuje výšku až 10-15 cm (mimo hôr). Počas týždňa sa vyskytli na niektorých miestach aj dni s celodenných mrazom. Na konci týždňa sa však výrazne oteplilo, najmä na juhozápade, kde boli maximá teploty vzduchu až 10 °C. Najveternejšie dni boli štvrtok 26.11. a nedeľa 29.11. Vo štvrtok bolo najveternejšie na Horehroní, a tiež v Košickej kotline (priemerná rýchlosť vetra dosahovala až 10 m/s). V nedeľu bolo najveternejšie na juhozápade, najmä v oblasti Malých Karpát a na východe v Podtatranskej kotline, kde boli priemerné rýchlosti vetra až 7-8 m/s.
 

29. november 2015

Stiahnuť close
29. november 2015