3. apríl 2022

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Situácia sa uplynulý týždeň významne zlepšila na väčšine územia Slovenska. Extrémne sucho sa už nenachádza nikde a na juhozápade ostalo len ojedinele výrazné sucho. Relatívne nasýtenie je na Záhorskej a Podunajskej nížine najnižšie v intervale 20-30 %, v povrchovej vrstve to je ešte lokálne 10-20 %. Deficit pôdnej vlahy je v okolí Pezinka a Modry do -80 mm, inde na Podunajskej nížine najviac do -60 mm.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je len lokálne na Záhorí najnižšie 10-20 %, na Podunajskej nížine to je 30-40 %. V hlbšej vrstve sa nasýtenie výraznejšie nemenilo, stále sú najnižšie hodnoty 10-20 % v okolí Bratislavy a Senca. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je nasýtenie ojedinele na Záhorí a Podunajskej nížine najnižšie 20-30 %. Pod hranicou 50 % je nasýtenie na približne 1/5 územia Slovenska.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je ojedinele na Záhorí a Podunajskej nížine na úrovni výrazného sucha (celkovo 1,5 % územia Slovenska). Výrazné sucho je ešte lokálne aj na Kysuciach. V povrchovej vrstve je výrazné sucho len lokálne v okolí Pezinka. Približne 79 % územia je bez rizika sucha. V hlbšej vrstve ostalo výrazné sucho miestami na Podunajskej a Záhorskej nížine, výnimočné sucho je lokálne na Kysuciach.

Deficit pôdnej vlahy je najviac -60 až -80 mm v okolí Pezinka a Modry. Na ešte pomerne veľkej časti Podunajskej nížiny je deficit do -60 mm. Na juhu stredného a východného Slovenska je deficit najviac -40 mm. Nadbytok vlahy do +40 mm je v Popradskej kotline a na Hornom Šariši.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 28.3. do 3.4.2022 spadlo najviac zrážok na krajnom východe Slovenska, najviac v okrese Snina 60 až 70 mm. Najmenej zrážok spadlo v okolí Senice a Trenčína, 6-7 mm. Zrážky sa tak vyskytli na celom území Slovenska. Najvyššia teplota vzduchu bola 22,5 °C v pondelok a utorok. Neskôr, sa výrazne ochladilo, a cez víkend boli maximá na nížinách len na úrovni 7-9 °C. Minimálna teplota bola -7 °C na Kysuciach v nedeľu 3.4. Suma potenciálneho výparu bola za uplynulý týždeň najvyššia v Bratislave 16 mm. V percentách normálu bol výpar od 70 % na severovýchode do 110 % na Ponitrí.

3. apríl 2022

Stiahnuť close
3. apríl 2022