3. február 2019

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Extrémne sucho je už druhý týždeň v oblasti Slanských vrchov. Výnimočné sucho zasahuje okrem Slanských vrchov aj Košickú kotlinu, Zemplín a časť Volovských vrchov. Relatívne nasýtenie sa zásadne nezmenilo, najnižšie hodnoty sú 40-50 %. Deficit je do -60 mm na východe.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0 - 40 cm) je pod 50 % len v okolí Popradu. Hodnoty nasýtenia 50-60 % sú na veľkej časti Hornádskej kotliny, na Šariši, v Košickej kotline a Above. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je nasýtenie pod 50 % len ojedinele v okolí Prešova, Košíc a na Zemplíne. V celom profile (0-100 cm) je nasýtenie 40-50 % len lokálne v okolí Prešova. Na približne 3/4 plochy Slovenska je nasýtenie nad 90 %.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je lokálne na úrovni extrémneho sucha v oblasti Slanských vrchov a Prešova. Výnimočné sucho je okrem Šariša a Slanských vrchov aj na Zemplíne, v Košickej kotline, ojedinele vo Volovských vrchoch a na Podpoľaní. V povrchovej vrstve sa situácia čiastočne zlepšila. Začínajúce sucho je len ojedinele na východnom a strednom Slovensku. V hlbšej vrstve zasahuje výnimočné sucho najmä východné Slovensko, lokálne je aj na strednom a západnom Slovensku.

Deficit pôdnej vlahy dosahuje hodnoty ojedinele v intervale -40 až -60 mm na východnom Slovensku. Na približne polovici územia sú normálne podmienky. Nadbytok je na juhozápade a severovýchode do +20 mm.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Uplynulý týždeň spadlo najviac zrážok na strednom Slovensku. Najvyššie úhrny boli v intervale 75- 100 mm v Nízkych Tatrách a vo Veľkej Fatre. Najsuchšie bolo na severovýchode, v okolí Bardejova spadlo len 1,3 mm, v okolí Prešova do 2 mm. Počas týždňa prevládalo inverzné a hmlisté počasie. Najnižšia teplota bola -14,5 °C na Záhorí. Na konci týždňa sa výrazne oteplilo a v nedeľu bolo približne 14 °C na východnom Slovensku, v oblasti Zemplína. Výpar dosiahol najvyššiu sumu 4,3 mm na Záhorí a juhu Podunajskej nížiny.