30. august 2020

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Sucho sa uplynulý týždeň zvýraznilo len na Orave. Na väčšine Slovenska je to bez rizika prípadne, je len začínajúce sucho. Relatívne nasýtenie je lokálne, najmä na západe, najmenej 10-20 %, pod hranicou 50 % je nasýtenie na približne 2/5 územia. Deficit pôdnej vlahy je až -80 mm na Orave a na ostatnom území je to najviac -40 až -60 mm.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je najnižšie v intervale 10-20 % lokálne na západnom a strednom Slovensku. Veľmi nízke hodnoty nasýtenia vzhľadom na dlhodobý priemer sú na Orave, kde je nasýtenie ojedinele len 30-40 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je nasýtenie lokálne na západnom Slovensku pod hranicou 10 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je nasýtenie v intervale 10-20 % lokálne na západnom a strednom Slovensku. Pod hranicou bodu zníženej dostupnosti je nasýtenie na 2/5 územia. Na Podunajskej a Záhorskej nížine je nasýtenie prevažne v intervale 20 až 50 %.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni výrazného sucha len na Orave. Na ostatnom území Slovenska je úroveň intenzity sucha najviac na úrovni začínajúceho sucha. Lokálne je mierne sucho ešte aj na Turci. V povrchovej vrstve je výrazné až výnimočné sucho len na Orave. Na ostatnom území Slovenska je len ojedinele začínajúce sucho. Podobná situácia je aj v hlbšej vrstve, pričom na Orave je lokálne mierne sucho.

Deficit pôdnej vlahy je na Orave do -80 mm. Na ostatnom území je to najviac -40 mm, na Turci len lokálne do -60 mm. Deficit pôdnej vlahy je aktuálne na približne 35 % územia. Normálne podmienky sú na takmer 1/3 územia. Najvyšší nadbytok je +60 mm, a to v oblasti Lučenca, Popradu, Košíc a v Javorníkoch. Nadbytok vlahy pozorujeme na 32 % územia.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 24.8. do 30.8.2020 spadlo najviac zrážok 34 mm v Slanských vrchoch. Úhrny zrážok od 20 do 25 mm boli ojedinele aj v Javorníkoch, Slovenskom raji a Volovských vrchoch. Uplynulý týždeň sa vyskytli lokality, kde bolo úplne bez zrážok, a to najmä v oblasti južnej časti Podunajskej nížiny, na Honte, Orave a Turci. Najvyššia teplota bola v sobotu a nedeľu nad 35 °C v okolí Štúrova. Najnižšie klesla teplota na 2 °C v piatok na Orave a v Slovenskom raji. Týždenný výpar bol najvyšší 35 mm v okolí Levíc. V percentách normálu bol výpar od 110 % na severovýchode do 140 % na juhu Podunajskej nížiny.

30. august 2020

Stiahnuť close
30. august 2020