30. december 2018

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Na východe a lokálne aj na strednom Slovensku je výrazné až výnimočné sucho. V povrchovej vrstve je takmer celé územie Slovenska bez rizika sucha. V hlbšej vrstve je výnimočné sucho na 2 % celkovej plochy. Relatívne nasýtenie je na východe najmenej 40-50 %. Deficit pôdnej vlahy je miestami na východe až -60 mm, na strednom a západnom Slovensku do -40 mm.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0 - 40 cm) je takmer na celom území Slovensku nad 50 %, najmenej na Spiši a Šariši. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je nasýtenie ojedinele 30-40 % na východe a na Záhorí. V celom profile (0-100 cm) je najnižšie nasýtenie 40-50 % lokálne v okolí Prešova a juhu Zemplína. Nasýtenie 50-60 % je ojedinele aj na Záhorí.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni výrazného až výnimočného sucha v okolí Prešova, Košíc, Michaloviec, na strednom Slovensku v Turčianskej kotline, Podpoľaní, a na západe na Považí. Výrazné sucho a výnimočne sucho spolu zasahujú 2,2 % celkovej plochy. V povrchovej vrstve je takmer 97 % plochy bez rizika sucha, len ojedinele je na východe začínajúce sucho. V hlbšej vrstve je na veľkej časti východného Slovenska výrazné až výnimočné sucho ktoré okrem iného zasahuje aj Slovenské Rudohorie, Turčiansku kotlinu a Považie. Výnimočné sucho v hlbšej vrstve je na 2 % celkovej plochy a výrazné sucho na 8 %.

Deficit pôdnej vlahy je miestami do -60 mm na východe. Na západe a strednom Slovensku je deficit do -40 mm. Nadbytok vlahy je do +40 mm na juhozápade a krajnom severovýchode. Deficit sa stále prejavuje výraznejšie v hlbšej vrstve, v povrchovej vrstve prevažujú normálne podmienky a deficit je ojedinele do -20 mm na východe.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Najviac zrážok spadlo uplynulý týždeň na Orave a Kysuciach. Najvyššie týždenné úhrny boli až 45 mm. Najsuchšie bolo na Gemeri, kde ojedinele spadlo najviac 6 mm. Najvyššia teplota vzduchu bola na krajnom juhozápade +9,5 °C. Najchladnejšie bolo v utorok v okolí Slovenského raja -13 °C. Najvyšší týždenný výpar bol v okolí Bratislavy okolo 7 mm.