30. júl 2017

 Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

V povrchovej vrstve je celé územie Slovenska bez rizika sucha. V hlbšej vrstve je extrémne sucho len na západe, najmä na Považí a Záhorí. Relatívne nasýtenie sa zvýšilo hlavne v povrchovej vrstve. V hlbšej vrstve je nasýtenie pod 10 % na Záhorí. Ohľadom pôdnej vlahy sa situácia výrazne zlepšila na Podunajskej nížine.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je najnižšie nasýtenie 30-40 % v okolí Myjavy a Trenčína. Bod zníženej dostupnosti je len na 5 % územia. Horšia situácia je v hlbšej vrstve (40-100 cm). Nasýtenie pod 10 % je Záhorí, a ojedinele aj v okolí Piešťan a Nového Mesta n. Váhom. Na Podunajskej nížine sa pohybuje nasýtenie v intervale 30-60 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) sú najnižšie hodnoty nasýtenia 20-30 % na Záhorí, a tiež v okolí Myjavy a Piešťan. Veľmi priaznivá situácia je už v okolí Senca, ale aj na juhu Podunajskej nížine, v oblasti Komárna, Nových Zámkov a Štúrova, kde sú hodnoty 60-70 %.

V povrchovej vrstve je (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961-2010) bez rizika sucha celé územie. V hlbšej vrstve je extrémne sucho stále na Považí a Záhorí. Výnimočné sucho je aj na severozápade, a to v okolí Žiliny. Na Podunajskej nížine je nanajvýš začínajúce sucho. V celom pôdnom profile je začínajúce sucho na severozápade, a tiež v južnej časti západného Slovenska, a to hlavne v Myjavskej pahorkatine a na Záhorí. Lokálne je tu až mierne sucho. Situácia sa tak v porovnaní s minulým týždňom rapídne zlepšila. Veľká časť stredného a východného Slovenska je bez rizika sucha.

Deficit pôdnej vlahy je najvyšší na severozápade, kde sú jeho hodnoty až do -60 mm. V povrchovej vrstve už pozorujeme na veľkej časti územia nadbytok pôdnej vlahy, ale v hlbšej vrstve má stále veľká časť územia deficit vlahy. Najpriaznivejšia situácia je na Podunajskej nížine a Zemplíne. V okolí Komárna a Štúrova je nadbytok vlahy až +60 mm.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Najviac zrážok spadlo uplynulý týždeň v pondelok v okolí Komárna a Štúrova, a to až 50-60 mm. Zrážky sa vyskytli v podobe búrok, preto mohli vzniknúť aj veľké regionálne rozdiely. Najmenej zrážok, okolo 8 mm, spadlo v oblasti Bratislavy a Piešťan. Po vlne horúčav, ktorá skončila v pondelok na juhovýchode, sa v ďalších dňoch výrazne ochladilo. Počas tohto ochladenia bolo najchladnejšie 4 °C v okolí Slovenského raja. Na väčšine územia bolo viacej oblačnosti a maximá v niektorých dňoch boli len 25 °C. Neskôr počas víkendu sa začala opäť ďalšia vlna horúčav, pri ktorej už v nedeľu bolo na Záhorí takmer 35 °C. Najveternejšie bolo v utorok v oblasti Bratislavy, kde bola priemerná rýchlosť vetra 8 m/s.