31. december 2017

 Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

Takmer na celom území Slovenska je to bez rizika sucha, len v hlbšej vrstve lokálne na Záhorí je začínajúce sucho. Relatívne nasýtenie stúplo aj na juhozápade, a teraz už je na väčšine územia nad 90 %, v hlbšej vrstve na Záhorí najmenej 60-70 %. Deficit pôdnej vlahy je len v hlbšej vrstve, na juhozápade do -20 mm.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je takmer na celom území nad 90 %. Znížené hodnoty pod 70-90 % sú ojedinele v Košickej kotline. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je najnižšie nasýtenie 60-70 % na Záhorí. V západnej časti Podunajskej nížiny to je stále 70-90 %, pričom aj tu pozorujeme zlepšenie v porovnaní s minulým týždňom. V celom profile (0-100 cm) je na Záhorí najnižšie nasýtenie okolo 60-70 %. V západnej časti Podunajskej nížiny sú hodnoty ojedinele 70-90 %. Situácia sa tak postupne zlepšuje.

Miera intenzity sucha (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961-2010) dosahuje v hlbšej vrstve lokálne na Záhorí úroveň začínajúceho sucha. Je to však len veľmi malá plocha, a na ostatnom území, tak ako aj v povrchovej vrstve, tak aj v celom profile je to bez rizika sucha.

Deficit pôdnej vlahy je len v hlbšej vrstve na Záhorí a na Podunajskej nížine, lokálne -5 až -20 mm. Na ostatnom území Slovenska je stav normálny, prípadne je nadbytok pôdnej vlahy. Najvyšší nadbytok je na Zemplíne, v okolí Popradu a Komárna.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Najviac zrážok tento týždeň spadlo na juhozápade, v oblasti Malých Karpát to bolo až 55-60 mm. Najmenej zrážok bolo na juhu Košickej kotliny, len 3,5 mm. Najvyššie maximum bolo dňa 27.12. na juhovýchode Podunajska, a to až 12,5 °C. Ešte aj v nedeľu, na Silvestra 31.12. bolo 12 °C na Záhorí. Minimum bolo na Orave v sobotu -14,5 °C. Tento týždeň bol na väčšine územia Slovenska relatívne teplý. Veterné počasie bolo v závere týždňa. Najviac veterno bolo v okolí Bratislavy, pričom priemerná rýchlosť vetra bola 9 m/s.