31. marec 2019

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Situácia sa v porovnaní s minulým týždňom viditeľne zhoršila na celom území Slovenska. Zatiaľ čo, minulý týždeň bolo začínajúce sucho na 28 % územia, tento týždeň to je už 52 % územia. Extrémne sucho sa stále rozširuje na východnom Slovensku. Relatívne nasýtenie výrazne pokleslo v povrchovej vrstve, pričom jeho hodnoty klesli pod 50 % už aj na Záhorí, Podunajskej nížine, Turci, Pohroní a v Juhoslovenskej kotline. Deficit pôdnej vlahy je až -100 mm v okolí Moldavy nad Bodvou a Prešova.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je najnižšie 20-30 % v okolí Moldavy nad Bodvou. V tejto vrstve nasýtenie pokleslo pod 50 % aj v takých oblastiach, kde ešte minulý týždeň bolo nad touto hranicou, konkrétne sú to oblasti: Záhorie, Podunajská nížina, Turiec, Pohronie a Juhoslovenská kotlina. Na Zemplíne a Spiši sú najnižšie hodnoty 30-40 %, podobná situácia je aj v okolí Nových Zámkov. V hlbšej časti profilu (40-100 cm) sa nasýtenie zatiaľ nemenilo a stále je na celom území nad 50 %. V celom profile (0-100 cm) zatiaľ nenastali výrazné zmeny. Nasýtenie pod 50 % je len lokálne v okolí Prešova, Moldavy nad Bodvou a na Spiši. Nasýtenie nad 70 % je na 87 % celkovej plochy. Zatiaľ sa teda vysušuje len vrchná vrstva pôdy do hĺbky 40 cm.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni extrémneho sucha na 5,2 % celkovej plochy, pričom zasahuje zatiaľ len oblasti na východnom Slovensku. Začínajúce až mierne sucho sa naďalej rozširuje na celom území Slovenka. Lokálne na Gemeri a Podunajskej nížine je už výrazné sucho. V povrchovej vrstve sa situácia viditeľne zhoršila na Podunajskej nížine a na severovýchode, kde sa pomerne rýchlo objavilo až mierne sucho. V hlbšej aj v povrchovej vrstve sa extrémne sucho naďalej rozširuje na východnom Slovensku.

Deficit pôdnej vlahy je najvyšší -100 mm lokálne v okolí Prešova a Moldavy nad Bodvou. Deficit do -80 mm je v okolí Košíc a na Dolnom Zemplíne. Na viac ako ¾ územia je deficit od -5 do -20 mm. Normálne podmienky sú len na 8 % plochy.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Uplynulý týždeň spadlo najviac zrážok v severnej časti Slovenska. Najvyšší týždenný úhrn bol približne 12 mm na Zamagurí. Na väčšine Slovenska však boli úhrny zrážok nižšie ako 1 mm. Na začiatku týždňa prešiel výrazný studený front. Vo štvrtok ráno klesla teplota vzduchu v dolinách na -8 °C. Na konci týždňa sa opäť výrazne oteplilo. Od piatka prevažovalo slnečné a suché počasie s vysokými amplitúdami teploty vzduchu. Aj keď v noci sa vyskytli na väčšine územia mrazy, cez deň teplota vzduchu stúpla na juhu nad 20 °C, pričom na Gemeri to bolo až 23,5 °C. Týždenný výpar bol najvyšší 19,5 mm ojedinele na Podunajskej nížine.

31. marec 2019

Stiahnuť close
31. marec 2019