4. marec 2018

 Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

Situácia sa v porovnaní s minulým týždňom opäť zhoršila. Na Kysuciach sa stále rozširuje extrémne sucho, a to sa objavilo už aj na severovýchode, v oblasti Medzilaboriec. Začínajúce až mierne sucho sa rozširuje aj smerom na juhozápad a juhovýchod krajiny. Relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve dosiahlo na západe ojedinele hodnoty 40-50 %. Deficit pôdnej vlahy do -20 mm je už na takmer polovici územia, a to predovšetkým na západe a východe Slovenska.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je najnižšie v intervale 40-50 % ojedinele v Turčianskej kotline, na Považí a Záhorí. Lokálne je bod zníženej dostupnosti dosiahnutý aj v okolí Ružomberka a Dolného Kubína. Na ostatnom území je nasýtenie prevažne 60-90 %. Priaznivá situácia je naďalej v centrálnej časti Slovenska. V hlbšej vrstve (40-100 cm) zmeny nenastali a nasýtenie je takmer na celom území nad 90 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je nasýtenie v intervale 70-90 % na väčšine západného a východného Slovenska. Predchádzajúci týždeň plocha s nasýtením 70-90 % zasahovala približne 4 % celkovej plochy. Tento týždeň je to už približne tretina Slovenska. Nasýtenie tak kleslo aj napriek mrazivému počasiu. Postupne sa však v tomto období začína prejavovať deficit zrážok.

Miera intenzity sucha (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961-2010) dosahuje v povrchovej vrstve už úroveň extrémneho sucha. Najviac zasiahnuté územia sú krajný severozápad (oblasť Kysúc) a krajný severovýchod (oblasť Medzilaboriec). Výrazné sucho je na Považí, Turci a v Ľubovnianskej vrchovine. Mierne sucho zasahuje aj Záhorie, Biele Karpaty a na východe oblasti Vihorlatu. Veľmi podobná situácia ako v povrchovej vrstve je aj v celom pôdnom profile. Extrémne sucho je na krajnom severovýchode a Kysuciach. V hlbšej vrstve nie sú zmeny až také dramatické. Výrazné sucho je ojedinele na západe (okolie Žiliny, Trenčína a Martina) a ešte aj na krajnom severe v okolí Starej Ľubovne.

Deficit pôdnej vlahy sa stále prejavuje len v povrchovej vrstve. Hodnoty deficitu od -5 do -20 mm zasahujú až 40 % celkovej plochy. Deficit sa rozšíril od severozápadného Slovenska smerom na juhozápad, na Považie, Záhorie a Ponitrie. A taktiež od severovýchodu až na Zemplín. Nadbytok vlahy už je len na juhu Podunajska a v okolí Popradu. V hlbšej vrstve sú takmer na celom území normálne podmienky.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Najviac zrážok tento týždeň spadlo na juhovýchode Slovenska, ojedinele to bolo od 6 do 8 mm. Zrážky sa nevyskytli takmer na celom Považí a na Hornej Nitre, a ešte aj na krajnom severovýchode. Teploty vzduchu boli hlboko pod dlhodobým priemerom. Vzhľadom na ročnú dobu bolo mimoriadne chladno. Najnižšia teplota bola takmer -26 °C na Zamagurí. V najteplejších lokalitách bolo cez deň najviac 5 °C, pričom slabé oteplenie sa dostavilo až cez víkend. Najvyšší denný výpar bol len 1,2 mm. V prvej polovici týždňa bolo aj veľmi veterno. Na Horehroní a v Košickej kotline bola priemerná rýchlosť vetra 11-12 m/s.