4. november 2018

Stav pôdnej vlahy a sucha:

Výrazné až výnimočné sucho je na južnej časti východného Slovenska, v povrchovej vrstve je výrazné sucho okrem juhovýchodu aj na juhozápade. Relatívne nasýtenie je najnižšie 20-30 % na juhovýchode a na Záhorí. Najvyšší deficit pôdnej vlahy je stále -80 mm na východe a -60 mm na strednom Slovensku.
 

Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0 - 40 cm) je najnižšie 30-40 % miestami na Podunajskej a Východoslovenskej nížine. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je najnižšie nasýtenie 10-20 % ojedinele na juhu stredného a východného Slovenska. Situácia sa tak v porovnaní s minulým týždňom čiastočne zlepšila. V celom profile (0-100 cm) je najnižšie nasýtenie na Zemplíne a lokálne aj na Záhorí v intervale 20-30 %. Na Podunajskej nížine je nasýtenie prevažne od 30 % vo východnej časti po 80 % v severozápadnej časti. Zlepšenie v posledných týždňoch nastalo najmä na strednom Slovensku. Bod zníženej dostupnosti je presiahnutý už len na ¼ celkovej plochy.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni výrazného až výnimočného sucha v južnej časti východného Slovenska. Výrazné sucho je lokálne aj na Turci a Podunajskej nížine. Bez rizika sucha je približne polovica územia. V povrchovej vrstve je výrazné sucho na Podunajskej a Východoslovenskej nížine. Väčšina územia je však bez rizika sucha. V hlbšej vrstve veľké zmeny nenastali. Extrémne sucho je lokalizované v oblasti Slanských vrchov a na severozápade, výnimočné sucho zasahuje takmer 5 % celkovej plochy.

Deficit pôdnej vlahy je najvyšší do -80 mm na východe a do -60 mm na strednom Slovensku. Deficit sa prejavuje najmä v hlbšej vrstve, v povrchovej vrstve je situácia podstatne priaznivejšia. Nadbytok vlahy je stále do +40 mm v Podtatranskej kotline a na juhozápade.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Uplynulý týždeň spadlo najviac 25 mm na strednom Slovensku a najmenej do 1 mm na Spiši. Najvyššia teplota bola 24 °C v pondelok a nedeľu 3.11., a najnižšia -1 °C vo štvrtok. Celý týždeň bol nadpriemerne teplý až na hranici rekordov. Niektoré dni boli veľmi veterné. Najvyššia priemerná rýchlosť vetra bola až 10 m/s. Výpar dosiahol tento týždeň až 250 % normálu 1981-2010, pričom na Záhorí bola jeho týždenná suma až 15 mm.