4. september 2016

Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

V uplynulom týždni sa zhoršila situácia hlavne v povrchovej vrstve v oblastiach s pôdou s nízkou hodnotu využiteľnej vodnej kapacity. Preto je v povrchovej vrstve už výrazné sucho v pohoriach na strednom a severnom Slovensku. Začínajúce sucho sa rozširuje na východe. Relatívne nasýtenie je najnižšie na Zahorí, naopak najvlhkejšie podmienky sú na Spiši v okolí Popradu.
 

Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) nižšie ako 20 % pokrýva približne 4 % celkovej plochy. Bod zníženej dostupnosti je dosiahnutý až na 40 % celkovej plochy. Najlepšia situácia je v okolí Popradu, Tatier a Levočských vrchov. V hlbšej časti pôdy (40-100 cm) je bod zníženej dostupnosti dosiahnutý na 23 % celkovej plochy. Hodnoty nasýtenia pod 10 % stále zasahujú piesočnaté pôdy na Záhorí. Relatívne nasýtenie 20-30 % je ojedinele aj na Východoslovenskej nížine. Aj v celom pôdnom profile (0-100 cm) je relatívne nasýtenie pod 10 % na Záhorí. Relatívne nasýtenie vo východnej časti Podunajskej nížiny je 60-70 %, na Východoslovenskej nížine je to prevažne okolo 50 %.
 

Miera intenzity sucha (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961-2010) v povrchovej vrstve je na úrovni výrazného sucha v pohoriach na strednom a severnom Slovensku. Takáto plocha pokrýva asi 1 % celkovej plochy. Približne dve tretiny územia sú v tejto často profilu bez rizika sucha. V hlbšej časti je mierne sucho len na krajnom juhovýchode a v okolí Tatier. V celom pôdnom profile zaznamenávame rozširovanie začínajúceho sucha na východe, ale aj v oblastiach pohorí na strednom a severnom Slovensku, a na malom území na juhozápade. Bez rizika sucha je však až 82 % územia.


Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V uplynulom týždni spadlo najviac zrážok v okolí Popradu a Levočských vrchov, spolu za týždeň to bolo až 70 mm. Najviac zrážok spadlo počas pondelka pri prechode studeného frontu 29.8. Najmenej zrážok spadlo na juhovýchode a v okolí Vranova n. Topľou, kde to spolu nepresiahlo lokálne viac ako 0,5 mm. Počas týždňa prevažovalo slnečné počasie. Viacej oblačnosti a vlhkosti pribudlo až v závere týždňa. V nedeľu 4.9. večer prechádzal cez západné a stredné Slovensko zvlnený studený front, z ktorého zrážky budú započítané do analýzy až na budúci týždeň. Najvyššie teploty počas týždňa boli 31 °C v pondelok 29.8., najchladnejšie bolo v stredu, kedy v dolinách poklesla teplota až na 2 °C. Uplynulý týždeň nebol príliš veterný, len po prechode frontov zosilnel. Najvyššie denné priemery rýchlosti vetra boli na juhozápade do 5 m/s.
 

4. september 2016

Stiahnuť close
4. september 2016