5. august 2018

Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

Extrémne sucho naďalej pretrváva na Turci. Výrazné až výnimočné sucho je na strednom Považí, strednom Ponitrí, Gemeri, ale aj na Šariši a v Slanských vrchoch. Relatívne nasýtenie dosahuje najnižšie hodnoty okolo do 10 %. Deficit pôdnej vlahy je lokálne na strednom Slovensku do -100 mm.

Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0 - 40 cm) je najnižšie v intervale 10-20 % na Turci, v okolí Trenčína, Nitry a v Slovenskom krase. Na mnohých miestach západného, juhu stredného a na východnom Slovensku je najnižšie nasýtenie 20 - 30 %. V hlbšej vrstve (40 - 100 cm) je relatívne nasýtenie pod 10 % na mnohých miestach západného a stredného Slovenska. Väčšina územia krajiny dosahuje relatívne nasýtenie v tomto horizonte nižšie ako je 50 % (bod zníženej dostupnosti). V celom pôdnom profile (0 - 100 cm) je nasýtenie pod hranicou 10 % ojedinele na Turci a strednom Považí. Približne 14,7 % územia Slovenska dosahuje hodnoty relatívneho nasýtenia do 30 % a až takmer 70 % plochy krajiny má podmienky pod bodom zníženej dostupnosti.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 - 2010) dosahuje úroveň extrémneho sucha na Turci a lokálne aj na Gemeri. Výrazné až výnimočné sucho je stále najmä v oblasti stredného Považia, stredného Ponitria, na Gemeri, ale aj na Šariši a v Slanských vrchoch. Celkovo zaberajú kategórie sucha S3 až S5 6,9 % územia Slovenska. V hlbšej vrstve je situácia naďalej vážna. Extrémne sucho stále neustúpilo a zasahuje viaceré oblasti najmä stredného Slovenska. Na východe je v tejto časti pôdy nanajvýš výrazné sucho. V povrchovej vrstve je mierne sucho na strednom Slovensku a východnom Slovensku. Na Gemeri a v regióne Slovenského krasu je lokálne až výrazné sucho, ktoré zasahuje aj oblasť Turčianskej kotliny. Väčšina územia je však stále bez rizika sucha.
 
Deficit pôdnej vlahy je lokálne najviac v intervale -80 až -100 mm. Najhoršia situácia je v okolí Žiliny a Martina, ale zhoršila sa aj situácia na Šariši a v Slanských vrchoch. Na východe je najvyšší deficit -60 mm. Na východe je na tom najhoršie oblasť Prešova, Slanských vrchov a Bardejova. Naopak, nadbytok vlahy je najvyšší do +40 mm v okolí Medzilaboriec a na hornom Ipli.
 
Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V uplynulom týždni boli zrážky opäť priestorovo veľmi nerovnomerne rozmiestnené a ovplyvnené predovšetkým búrkovou činnosťou. Najvyšší týždenný úhrn zrážok sme zaznamenali v okolí Podhájskej (viac ako 64 mm). Vyššieho úhrnu sa dočkalo aj okolie Trenčína (viac ako 25 mm), ktorý však spadol takmer výlučne počas jednej búrky, čo znižuje efektivitu zrážok pre krajinu. Naopak, najmenej zrážok sme namerali v centrálnej časti Podunajskej nížiny, v Bratislave na Kolibe, v okolí Prešova a Michaloviec. Na druhej strane, týždenné sumy potenciálnej evapotranspirácie dosahovali pomerne vysoké hodnoty. Maximum dosiahol Trenčín s hodnotou 40,6 mm/týždeň, čo predstavuje 140 % dlhodobého priemeru (1981 – 2010) a takmer 40 mm/týždeň dosiahla aj stanica v Kuchyni. Nadnormálne hodnoty výparu sa vyskytli aj v okolí Žiliny a na viacerých miestach východného Slovenska.