5. február 2017

Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

Výrazné sucho viditeľne ustúpilo najmä z dolného Považia. Na Ponitrí a Považí sa situácia zlepšila aj ohľadom deficitu pôdnej vlahy. Stále však výrazné sucho zasahuje západnú časť Záhoria. Relatívne nasýtenie je na Záhorí 40-50 %. Väčšina Slovenska je takmer až úplne nasýtená.
 

Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je najnižšie 40-50 % na západe Záhoria. Celé stredné a východné Slovensko je takmer až úplne nasýtené. Na Podunajskej nížine sú hodnoty 70-90 %. V hlbšej časti profilu (40-100 cm) je situácia ešte priaznivejšia. 40-50 % je relatívne nasýtenie len výnimočne, na malej ploche na Záhorí. Okrem Záhoria, oblasti Piešťan a Bratislavy, je všade nasýtenie vyššie ako 90 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je stav dlhšie stabilizovaný. Relatívne nasýtenie pod 90 % je na približne 1/10 celkovej plochy a zasahuje oblasť Záhoria (najmenej 50 %), západ Podunajskej nížiny a dolné Považie až po Trenčín a ešte okolie Myjavy.


Miera intenzity sucha (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961-2010) v povrchovej vrstve je na úrovni výrazného sucha na západe Záhoria. Inde je len mierne sucho, a to práve na Záhorí a v okolí Myjavy. V hlbšej časti profilu je situácia priaznivejšia. Mierne sucho sa nachádza v okolí Myjavy, na podhorí Bielych Karpát a na dolnom Považí. Zlepšenie situácie nastalo aj v celom pôdnom profile. Výrazné sucho je však stále v okolí Skalice, Holíča a Moravského Sv. Jána, pričom pokrýva 0,3 % celkovej plochy. Na ostatnej časti Záhoria je mierne až začínajúce sucho. Mierne sucho zasahuje aj oblasť Myjavy a okolie Piešťan a Nového M. nad Váhom. Výrazné sucho ustúpilo zatiaľ len z dolného Považia.


Deficit pôdnej vlahy sa opäť v porovnaní s minulým týždňom zmenil len nepatrne. Zlepšenie situácie nastalo najmä na dolnom Považí a vo východnej polovici Podunajskej nížiny. Najnižšie hodnoty v celom pôdnom profile sú na Záhorí až do -60 mm. Najlepšia situácia je na Spiši, Šariši, v Košickej kotline a na Východoslovenskej nížine, kde je miestami deficit až +40 mm, na malej ploche južne až juhovýchodne od Popradu a severne od Prešova až +60 mm. V povrchovej sú hodnoty v intervale od -40 mm na Záhorí do +40 mm na Spiši. V hlbšej časti profilu je deficit na väčšine územia okolo 0 mm, len na Záhorí a okolí Piešťan je najnižší -40 mm a naopak, v okolí Prešova a Popradu +40 mm.


Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Uplynulý týždeň spadlo najviac zrážok, až okolo 30 mm, na Gemeri a v Juhoslovenskej kotline a aj v okolí Banskej Bystrice. Najmenej zrážok sa vyskytlo v Turčianskej kotline, ojedinele menej ako 2 mm. Najzrážkovejší deň bola streda 1.2., kedy v južnej časti Slovenska spadlo ojedinele až 20-25 mm zrážok. Najchladnejšie bolo ešte začiatkom týždňa, v pondelok na juhu Gemeru poklesla teplota až na -21 °C. Cez týždeň sa postupne otepľovalo, najskôr na horách, neskôr aj v nížinách. Najteplejšie bolo cez víkend, v nedeľu v Bratislave bola maximálna teplota až 13 °C. Najveternejší deň bol utorok, kedy na východe Podunajskej nížiny bola rýchlosť vetra až 9 m/s.