5. jún 2022

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Výrazné až extrémne sucho sa aktuálne nachádza na približne 1/3 územia. Extrémne sucho zasahuje 2,2 % územia a vyskytuje sa lokálne na strednom a východnom Slovensku. Relatívne nasýtenie je nižšie ako 10 % len lokálne v okolí Senice. Na Podunajskej nížine a lokálne aj na juhu stredného a východného Slovenska sú najnižšie hodnoty nasýtenia 10-20 %. Deficit pôdnej vlahy je miestami na strednom a východnom Slovensku miestami v intervale -60 až -40 mm, lokálne dokonca do -80 mm. Normálne podmienky sú len na 3 % územia.

Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je pod hranicou 10 % v severnej časti Podunajskej nížiny a lokálne na rozhraní stredného a západného Slovenska. Nasýtenie v intervale 10-20 % je až na ¼ územia. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je nasýtenie pod 10 % len ojedinele na Záhorí, na Podunajskej nížine to je najmenej 10-20 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je nasýtenie pod 10 % len lokálne v okolí Senice. Na Podunajskej nížine a lokálne na juhu stredného a východného Slovenska je nasýtenie najnižšie 10-20 %. Bod zníženej dostupnosti (nasýtenie nižšie ako 50 %) je dosiahnutý na približne 56 % územia.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni výrazného až extrémneho sucha na približne 1/3 územia. Extrémne sucho je na 2,2 % územia a nachádza sa lokálne na strednom a východnom Slovensku, najmä na Spiši, Pohroní a Orave. V povrchovej vrstve je extrémne sucho na 7,9 % a nachádza sa prevažne na strednom a severovýchodnom Slovensku. V hlbšej vrstve je výrazné až výnimočné sucho na Záhorí, juhu Podunajskej nížiny, na Above a Gemeri.

Deficit pôdnej vlahy je lokálne v Podtatranskej kotline a na Spiši v intervale -60 až -80 mm. Deficit vlahy v intervale -20 až -80 mm je celkovo až na 97 % územia. Normálne podmienky sú len na takmer 3 % územia. Nadbytok vlahy je len lokálne vo Veľkej Fatre a v oblasti Bratislavy do +20 mm.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 30.5. do 5.6. spadlo najviac zrážok 40-50 mm v oblasti Bratislavy, Komárna a Kolárova. Bez zrážok bolo najmä na severovýchode a strednom Slovensku. Situácia sa tak zhoršila na veľkej časti Slovenska. Počas týždňa bolo prevažne teplo s maximálnou teplotou 31 °C v piatok v okolí Štúrova. Najnižšia teplota vzduchu bola 0 °C na Orave a v Slovenskom raji. Najvyššiu týždennú sumu dosiahol výpar na letisku v Bratislave a Nitre, až okolo 36 mm. Najnižší výpar bol v Medzilaborciach, len okolo 24 mm. V percentách normálu bol výpar od 105 % v Tisinci do 135 % v Čadci.
 

5. jún 2022

Stiahnuť close
5. jún 2022