5. marec 2017

Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

Najväčšie zmeny intenzity sucha nastali v hlbšej časti profilu, a to najmä na západe krajiny. V hlbšej časti pôdy už evidujeme extrémne sucho na malých plochách na juhozápade, ale aj severozápade. Relatívne nasýtenie pokleslo v povrchovej vrstve v oblasti Malých Karpát na 40-50 %.
 

Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) pokleslo na juhozápade, a to hlavne na Záhorí, v okolí Malých Karpát, Podunajskej nížine a Považí. Na západnej strane Malých Karpát je nasýtenie len 40-50 %. V hlbšej časti profilu (40-100 cm) výraznejšie zmeny nenastali. Na malom území na Záhorí pokleslo nasýtenie na 40-50 %, čo však len 0,2 % celkovej plochy. Okrem Záhoria, je relatívne nasýtenie na celom území 90-100 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) taktiež zmeny nenastali. Najnižšie hodnoty 50-60 % sa nachádzajú na Záhorí. Slabý pokles nasýtenia nastal na Považí a v okolí Bratislavy.


Miera intenzity sucha (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961-2010) v povrchovej vrstve dosahuje úroveň výrazného sucha na Záhorí a v Malých Karpatoch. Výrazné sucho sa objavilo aj na severe Kysúc. Začínajúce sucho zasahuje hlavne oblasti na západe, v strede krajiny a na východe je to bez rizika sucha. V hlbšej časti profilu je situácia podstatne horšia ako minulý týždeň. Výrazné zhoršenie nastalo na západe, a to ako aj na juhu, tak aj na severnej časti. V oblasti Malých Karpát, ale aj v oblasti Kysúc sa vyskytuje až extrémne sucho. Výrazné sucho pokrýva až 4 % celkovej plochy a objavilo sa aj na rozhraní západného a stredného Slovenska. V celom profile je výnimočné sucho na juhozápadných svahoch Malých Karpát. Výrazné sucho sa rozšírilo na Záhorí, Považí, ale aj Kysuciach. V porovnaní s minulým týždňom je teda situácia viditeľne horšia, ale toto zhoršenie zasiahlo len západné Slovensko, pričom na strednom a východnom Slovensku sucho zatiaľ nie je.


Deficit pôdnej vlahy je stále najnižší na Záhorí až do -60 mm v hlbšej časti profilu. V okolí Popradu je deficit kladný do +40 mm. Zníženie deficitu nastalo prakticky na celom západe. Na Kysuciach, Považí a v Malých Karpatoch deficit poklesol až na -20 mm.


Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Uplynulý týždeň spadlo najviac zrážok v oblasti Banskej Bystrice a Brezna, kde ojedinele boli týždenné úhrny až 30-35 mm. Najzrážkovejším dňom bola nedeľa 5.3., kedy spadlo v centrálnej časti ojedinele až 25 mm zrážok. Najmenej zrážok spadlo v okolí Senca a Bratislavy, ojedinele to bolo dokonca len pár desatín mm. Predchádzajúci týždeň bol relatívne teplý. Najteplejšie bolo v sobotu na Záhorí, kde bola maximálna teplota vzduchu takmer 20 °C, čo predstavovalo slovenský rekord prislúchajúci na tento deň. Najchladnejšie bolo v Hnileckej doline a na Spiši v pondelok, kedy poklesla teplota na -8 °C. Uplynulý týždeň bol opäť veterný. Počas týždňa prešlo cez naše územie viacero frontálnych systémov. Najveternejšie bolo v sobotu na juhozápade, kde denná priemerná rýchlosť vetra bola ojedinele až 11 m/s.