6. august 2023

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Aktuálne je v celom pôdnom profile a v povrchovej vrstve celé územie Slovenska bez rizika sucha. V hlbšej vrstve pôdy pod 40 cm je začínajúce až mierne sucho len lokálne na Pohroní, Ponitrí a Považí. Najnižšie hodnoty relatívneho nasýtenia sú 20-30 % ojedinele na Podunajskej nížine. V hlbšej vrstve je ešte lokálne nasýtenie na juhozápade pod 10 %, na väčšine Podunajskej nížiny, na Pohroní, Ponitrí a Považí je to 10-20 %. Deficit pôdnej vlahy je len v hlbšej vrstve na juhozápade do -20 mm. V celom pôdnom profile je na takmer celom území nadbytok vlahy, najviac +80 až +100 mm v podtatranskej oblasti.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je na strednom a východnom Slovensku väčšinou vyššie ako 90 %. Na Podunajskej nížine sú najnižšie hodnoty 40-50 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je ešte v západnej časti Podunajskej nížiny a na Záhorí lokálne nasýtenie pod 10 %. Na väčšine západného Slovenska je nasýtenie 10-30 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) sa situácia výrazne zlepšila. Najnižšie nasýtenie je len ojedinele 20-30 % na Podunajskej nížine. Pod hranicou 50 % je nasýtenie na približne ¼ územia, pričom sa jedná hlavne o juhozápadnú časť.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je len v hlbšej vrstve lokálne na Pohroní, Ponitrí a Považí na úrovni začínajúceho až mierneho sucha. V celom pôdnom profile a v povrchovej vrstve je celé územie Slovenska bez rizika sucha.

Deficit pôdnej vlahy je v hlbšej vrstve lokálne na juhozápade do -20 mm. Na väčšine územia Slovenska prevažuje nadbytok vlahy. Najvyšší nadbytok je v podtatranskej oblasti +80 až +100 mm, na Gemeri a Zemplíne je to do +60 mm. V povrchovej vrstve a v celom pôdnom profile už nepozorujeme deficit vlahy.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni 31.7. do 6.8.2023 sa výdatné zrážky vyskytli na celom území Slovenska. Najviac zrážok spadlo na Gemeri, Horehroní, v podtatranskej oblasti a Spiši, lokálne boli úhrny až do 170 mm. Najnižšie týždenné sumy zrážok boli na severovýchode Slovenska, 20-30 mm. Vlaha sa tak doplnila na celom území Slovenska. Po teplotnej stránke bol týždeň prevažne teplotne normálny. Na východnom Slovensku prevažovali vyššie teploty, chladnejšie bolo na krajnom západe. Najvyššia teplota bola 32 °C na krajnom východe. Najnižšie klesla teplota na 7 °C v Slovenskom raji. Najvyššiu týždennú sumu dosiahol výpar v Orechovej 27 mm a Michalovciach 26 mm. Najnižší výpar bol v Oravskej Lesnej 16 mm a Čadci 17 mm. V percentách normálu bol výpar od 58 % v Bratislave do 97 % vo Švedlári.

6. august 2023

Stiahnuť close
6. august 2023