6. november 2016

Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

V uplynulom týždni sa neudiali veľké zmeny pôdnej vlhkosti. V hlbších častiach profilu sa vlhkosť naďalej dopĺňa na Záhorí. Najnižšie hodnoty sú už nad 20 %. V celom profile je na malej ploche relatívne nasýtenie 40 %. Takmer celé územie Slovenska je bez rizika sucha.
 

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) trochu pokleslo na Záhorí a východne od Bratislavy z hodnôt 60 % na 50 %, v intervale 60-70 % je relatívne nasýtenie aj na Spiši. Bod zníženej dostupnosti v povrchovej vrstve nie je dosiahnutý. V hlbšej časti profilu (40-100 cm) sa vlhkosť zvýšila. Na Záhorí sú najnižšie hodnoty 20-30 %. Bod zníženej dostupnosti je dosiahnutý  len na 3 % celkovej plochy. V celom pôdnom profile (0-100 cm) sú hodnoty 40-50 % len na Záhorí.


 Miera intenzity sucha (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961-2010). V povrchovej vrstve je celé územie Slovenska bez rizika sucha. V hlbšej časti profilu je len znížená úroveň pôdnej vlhkosti (S0) na Záhorí. Podobná situácia je aj v celom pôdnom profile, tu je však plocha s intenzitou S0 menšia.


Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Uplynulý týždeň bol vlhký. Najvyššie úhrny zrážok sa vyskytli až v samotnom závere. Najviac zrážok spadlo v sobotu 5.11. a nedeľu 6.11. Nedeľné zrážky sa však započítajú do analýzy až budúci týždeň. Najviac zrážok spadlo na krajnom východe, v okolí Polonín to bolo až 90 mm za 36 hodín. Najmenej zrážok spadlo na Ponitrí, najmenej to bolo 7 mm. Najteplejšie bolo v utorok 1.11. na Záhorí, kde teplota vystúpila nad 15 °C. Najchladnejšie bolo v piatok ráno, v dolinách sa ochladilo na -9 °C. Počas týždňa bolo len málo slnečného svitu. Počasie uplynulý týždeň bolo veľmi premenlivé, s rýchlymi zmenami tlaku, a preto bolo opäť veľmi veterno. V sobotu na juhozápade bola ojedinele priemerná rýchlosť vetra až 9 m/s.