7. august 2016

Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

Mierne sucho sa v celom pôdnom profile opäť vyskytuje na krajnom východe. V hlbšej časti profilu je výrazné sucho v okrese Sobrance. Relatívne nasýtenie stúplo najmä na juhozápade Slovenska. V povrchovej vrstve je relatívne nasýtenie ojedinele v okolí Humenného približne 20 %.

Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je najnižšie v okolí Sniny, Humenného a okrese Sobrance, kde je zásoba vody v pôde na niektorých miestach výrazne pod bodom zníženej dostupnosti. Väčšina stredného a západného Slovenska majú relatívne nasýtenie viac ako 90 %. Ich zvyšné časti, ako aj oblasť východného Slovenska po Slanské vrchy a Čergov majú tiež pomerne výrazné relatívne nasýtenie, nad 70 %. V hlbšej časti profilu (40-100 cm) sú hodnoty relatívneho nasýtenia podstatne nižšie. Najmenej je to na Záhorí s relatívnym nasýtením pôdy na veľkej časti územia do 30 %. Severná časť stredného Slovenska je úplne nasýtená. Veľmi priaznivá situácia je aj vo východnej polovici Podunajskej nížiny, predovšetkým v okolí Hurbanova. V celom pôdnom profile (0-100 cm) došlo k zlepšeniu relatívneho nasýtenia pôdy. To sa vyskytuje v intervale  do 30 % len na veľmi malej ploche Východoslovenskej nížiny (0,6 %). Viac ako 21 % územia Slovenska má nasýtenie vyššie ako 90 % a ďalších viac ako 26 % má relatívne nasýtenie nad 70 %.

Miera intenzity sucha (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961-2010). V povrchovej vrstve je takmer celé územie bez rizika sucha. Len na malom území v okolí Sniny a Stropkova je indikované začínajúce sucho (S1). V hlbšej časti profilu výnimočné sucho naďalej pretrváva v okrese Sobrance. Situácia sa však zlepšila v oblasti krajného východu (Bukovské vrchy) a Spiša, kde zaznamenávame už len mierne sucho.  V celom pôdnom profile je situácia stabilizovaná. k miernemu zhoršeniu došlo len na severovýchode krajiny. Úroveň S1 tu pokrýva približne 6,5 % územia, pričom v okolí Sniny a Humenného sa na 0,5 % územia vyskytuje aj kategória S2.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:

V uplynulom týždni sme výrazné zrážky zaznamenali len počas piatkovej búrkovej činnosti na Podunajskej nížine, v okolí Gánoviec, na Kysuciach a na Orave. Najvyšší úhrn bol nameraný v Piešťanoch (takmer 35 mm). Menej výrazné zrážky sa vyskytli na východe Slovenska ešte v pondelok, šlo však o úhrny do 5 mm. Najvyššie teploty boli do 32 °C na konci pracovného týždňa, pričom víkend priniesol mierne ochladenie a maximálne denné teploty do 26,5 °C. Nočné teploty vykazovali podobný vývoj. Najchladnejšie bolo v dolinách a kotlinách do 10 °C. Celý týždeň bol pomerne málo veterný. Najvyššie priemerné denné rýchlosti boli do 7,3 m/s namerané na juhozápade v piatok a sobotu pri prechode výrazného frontu. Z hľadiska slnečného svitu bol uplynulý týždeň podpriemerne slnečný, preto ani hodnoty výparu neboli vysoké, čo ešte viacej podporilo vlhké podmienky takmer na celom území.