7.február 2016

Situácia pôdnej vlhkosti a sucha:

V týždni od 31.1. do 7.2.2016 sa situácia ohľadom sucha zmenila len nepatrne. V hlbšej časti pôdy je intenzita sucha S2 len na malom území na Považí a strednom Slovensku. V celom pôdnom profile je intenzita sucha najviac S1. Relatívne nasýtenie je takmer na celom území nad 90 %.
 

Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie sa zmenilo najmä v povrchovej časti pôdy. Stav v povrchovej časti pôdy (0-40 cm): V tejto časti profile sme zaznamenali zlepšenie v porovnaní s minulým týždňom. Relatívne nasýtenie pod 90 % sa nachádza ojedinele na Záhorskej a Podunajskej nížine, a tiež na východe Slovenska. Na Záhorí je malé územie s relatívnym nasýtením 60-70 %. V hlbšej časti profilu (40-100 cm) nenastali významné zmeny. Relatívne nasýtenie 60-70 % sa nachádza na malom území na Záhorskej nížine a severovýchodne od Prešova. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je situácia veľmi priaznivá. Na Záhorí je ojedinele relatívne nasýtenie 60-70 %, ale takmer celé Slovensko má relatívne nasýtenie vysoké nad 90 %.

Miera intenzity sucha (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami vo rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) sa len slabo zvýšila na strednom a západnom Slovensku. V povrchovej vrstve pôdy (0-40 cm) je začínajúce sucho ojedinele na severozápade, strede a krajnom východe Slovenska. V hlbšej časti pôdy (40-100 cm) sa mierne sucho (S2) vyskytuje na Považí a južných svahom Nízkych Tatier, ale tieto plochy sú len veľmi malé. Väčšina územia je bez rizika sucha. Podobná situácia je aj v celom pôdnom profile. Mierne sucho sa v celom profile nevyskytuje. Približne 95 % územia je bez rizika sucha.

Dopady sucha na vegetáciu:
Informácie o vývoji relatívnej kondície vegetácie boli ukončené až do začiatku vegetačnej sezóny roku 2016.

Popis vývoja meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V uplynulom týždni spadlo najviac zrážok na severozápade do 20 mm. Najviac zrážkovým dňom bol štvrtok 9.2., kedy na Orave spadlo 9 až 10 mm zrážok. Najmenej zrážok spadlo na Gemeri, kde boli ojedinele týždenné úhrny menej ako 1 mm. V nížinách boli zrážky prevažne dažďové. Snehové zrážky prevažovali až od nadmorskej výšky približne 400 m. Mimo horských polôh spadlo zo štvrtka na piatok najviac 15 cm snehu (Orava). Teploty boli spočiatku ešte vysoké. Maximá boli najvyššie v utorok 2.2. V okolí Bratislavy bolo vtedy až 13 °C. Najnižšie minimá boli v piatok a sobotu do -10 °C na Orave. Najveternejším dňom bol utorok 2.2, kedy dosahovali priemerné denné rýchlosti vetra hodnoty až 8 m/s.
 

7.február 2016

Stiahnuť close
7.február 2016