7. február 2021

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Na takmer celom území Slovenska sucho naďalej nepozorujeme. V povrchovej vrstve je len lokálne na juhu Podunajskej nížiny začínajúce sucho. Relatívne nasýtenie je v tejto oblasti v povrchovej vrstve v intervale 60-70 % a deficit pôdnej vlahy tu je najviac –20 mm. Na ostatnom území je nasýtenie vyššie ako 70 % a prevažujú normálne podmienky, prípadne nadbytok vlahy.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je na väčšine územia vyššie ako 90 %, na juhu Podunajskej nížiny je nasýtenie lokálne 60-70 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je na juhu Podunajskej nížiny a na juhu Hontu lokálne nasýtenie 70-90 %, na ostatnom území Slovenska je nasýtenie vyššie ako 90 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je nasýtenie na celom území Slovenska vyššie ako 90 %.

Podľa máp intenzity sucha je aktuálne celé územie Slovenska v pôdnych profiloch 0-100 cm a 40-100 cm bez rizika sucha. V povrchovej vrstve je na juhu Podunajskej nížiny intenzita sucha na úrovni začínajúceho sucha.

Deficit pôdnej vlahy je v povrchovej vrstve na juhu Podunajskej nížiny do -20 mm. Na väčšine Slovenska sú normálne podmienky, prípadne nadbytok vlahy. Najvyšší nadbytok vlahy je +60 mm v oblasti Prešova. Nadbytok do +40 mm je na Spiši, Šariši, v Košickej kotline a Zemplíne.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 1.2. do 7.2.2021 spadlo najviac zrážok v oblasti Banskej Bystrice, pričom lokálne to bolo od 40 do 50 mm. Najmenej zrážok spadlo na Podunajskej nížine, lokálne len 2-3 mm. Na východnom Slovensku bol týždenný úhrn zrážok väčšinou od 5 do 20 mm. Po teplotnej stránke bol tento týždeň opäť veľmi premenlivý. Na začiatku týždňa bolo takmer -23 °C na Orave. Vo štvrtok, po výraznom oteplení, stúpla teplota vzduchu na juhozápade až na 14 °C. Potenciálny výpar bol najvyšší na juhu Podunajskej nížiny, kde bola týždenná suma výparu až 5 mm.

7. február 2021

Stiahnuť close
7. február 2021