7. október 2018

 Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

Výrazné až výnimočné sucho stále pozorujeme na východnom Slovensku. V hlbšej vrstve je extrémne sucho okrem východu, aj lokálne na Gemeri. Najnižšie nasýtenie je 20-30 % na Zemplíne, v Slanských vrchoch a Košickej kotline, a tiež na Gemeri a Pohroní. Deficit pôdnej vlahy dosahuje hodnoty do -80 mm na krajnom východe a v Slanských vrchoch.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0 - 40 cm) je najnižšie 20-30 % na Zemplíne a v južnej časti Záhorskej nížiny. Na juhu Podunajskej nížiny, v Juhoslovenskej a Košickej kotline je nasýtenie najmenej 30-40 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je stále nasýtenie pod 10 % v oblasti Slanských vrchov a lokálne aj na Zemplíne. Nasýtenie v intervale 10-20 % je už dlhšie obdobie na Gemeri, Pohroní a v Štiavnických vrchoch. V celom profile (0-100 cm) je nasýtenie 20-30 % na Gemeri, Pohroní, a tiež na východe v oblasti Košickej kotliny, Slanských vrchov a na Zemplíne. Bod zníženej dostupnosti je dosiahnutý na približne 42 % celkovej plochy.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni výrazného až výnimočného sucha v oblastiach východne od Košickej kotliny. Výrazne sucho je lokálne aj na Gemeri a Turci. Začínajúce sucho sa objavilo už aj na juhozápade Podunajska. V povrchovej vrstve je nanajvýš mierne sucho v okolí Prešova, Košíc a na Dolnom Zemplíne. Začínajúce sucho sa už objavilo na Záhorí a Žitnom ostrove. V hlbšej vrstve sa situácia veľmi nezmenila. Extrémne sucho je stále na východe a lokálne aj v okolí Hnúšte. Výrazné sucho je na severozápade Slovenska.

Deficit pôdnej vlahy je najvyšší v intervale -60 až -80 mm na východe, a to konkrétne v oblasti Slanských vrchov, Vihorlatu a Polonín. Lokálne je deficit do -80 mm aj vo Volovských vrchoch. Deficit do -60 mm je stále na Gemeri a na severozápade Slovenska. Nadbytok do +60 mm je stále najvyšší v Podtatranskej kotline a na juhozápade, v okolí Trnavy a Hlohovca. Deficit a aj nadbytok vlahy sa najviac prejavujú v hlbšej vrstve. V povrchovej vrstve sú rozdiely medzi jednotlivými regiónmi menšie a deficit do -40 mm je hlavne na Dolnom Zemplíne.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Najviac zrážok spadlo uplynulý týždeň na severe stredného Slovenska a v oblasti Tatier. Najvyššie týždenné úhrny boli v intervale 20-25 mm. Najsuchšie bolo v centrálnej časti Podunajskej nížiny, kde boli ojedinele úhrny zrážok len okolo 0,5 mm. Podmienky sa tak na juhu čiastočne zhoršili. Na ostatnom území sa situácia zmenila len nepatrne. Najteplejšie bolo tento týždeň v sobotu, 24,5 °C na Žitnom ostrove. Najchladnejšie ráno bolo v piatok v Hnileckej doline, minimum bolo takmer -4 °C. Spočiatku bolo počas týždňa veterno s častými prehánkami a na východe aj búrkami. V druhej polovici týždňa sa postupne otepľovalo, najmä vo vyšších polohách, a v piatok a v sobotu bolo na väčšine územia slnečno. Najvyšší denný výpar bol 4 mm na Záhorí.