8. apríl 2018

 Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

Mierne sucho sa opäť rozšírilo na severozápade, a to na Kysuciach a Orave. Začínajúce sucho zasahuje najmä západné Slovensko a priľahlú časť stredného Slovenska. Relatívne nasýtenie výrazne pokleslo v povrchovej vrstve na Záhorí, kde sú najnižšie hodnoty 30-40 %. Deficit pôdnej vlahy je najviac do -40 mm lokálne na Kysuciach.

Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je najnižšie 30-40 % na Záhorí. Nasýtenie pod 50 % je aj na Strednom a Dolnom Považí. Relatívne nasýtenie však v povrchovej vrstve pokleslo takmer na celom území, okrem oblastí na krajnom východe. V hlbšej vrstve (40-100 cm) výraznejšie zmeny nenastali a nasýtenie je len ojedinele najnižšie 70-90 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je nasýtenie lokálne na Záhorí v intervale 40-50 %, na väčšine západného Slovenska je to prevažne 70-90 %, na strednom a východnom Slovensku 90-100 %.

Miera intenzity sucha (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961-2010) v povrchovej vrstve dosahuje úroveň mierneho sucha na severozápade, predovšetkým na Orave a Kysuciach. Podobná situácia je aj v celom pôdnom profile. Začínajúce sucho sa rozšírilo opäť na Záhorie a aj Považie. V spodnej vrstve je ojedinele výrazné sucho na Orave, mierne sucho je na Kysuciach.

Deficit pôdnej vlahy vzrástol na Kysuciach lokálne na -40 až -20 mm. Deficit pozorujeme najmä na západnom Slovensku a v priľahlej časti stredného Slovenska. Situácia je stále priaznivá na juhu Podunajska a Zemplíne. V hlbšej vrstve sú naďalej takmer na celom území normálne podmienky.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Uplynulý týždeň bol prevažne suchý, pričom na väčšine územia sa zrážky nevyskytli. Najviac zrážok bolo do 10-15 mm na krajnom východe, a do 20 mm v Belianskych Tatrách. Po teplotnej stránke bol týždeň teplý na danú ročnú dobu. Najchladnejšie ráno bolo v sobotu do -5 °C na Orave a najteplejšie cez deň bolo v nedeľu do 24 °C na Zemplíne. Nedeľa bola zároveň aj najveternejším dňom, kedy na juhozápade bola priemerná rýchlosť vetra do 9 m/s.