8. júl 2018

 Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

Extrémne sucho stále pokračuje na severozápade a krajnom východe. Relatívne nasýtenie je najnižšie 10-20 % na Dolnom Považí, Ponitrí a Pohroní. Deficit pôdnej vlahy do -80 mm je na severozápade a krajnom východe. Nadbytok vlahy je najmä v južnej časti Záhorskej nížiny a v Hornádskej kotline.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0 - 40 cm) je najnižšie pod 10 % v Slovenskom krase, a tiež v okolí Piešťan. V rámci Slovenska pozorujeme oblasti, kde boli silné búrky a nasýtenie je tam viac ako 90 %, ale aj v rámci jedného regiónu sú veľké rozdiely. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je nasýtenie nižšie ako 10 % na približne 1 % plochy. Najnižšie hodnoty sú v západnej časti územia, na východe je najnižšie nasýtenie 20-30 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je nasýtenie okolo 10 % v okolí Piešťan, Nového Mesta n. Váhom, ale aj na Ponitrí, a v oblasti Banskej Bystrice. V južnej časti Slovenska boli niektoré oblasti tento týždeň zasiahnuté silnými búrkami a v celom profile je na tých miestach nasýtenie 70-90 %. Bod zníženej dostupnosti je na takmer polovici územia.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 - 2010) dosahuje úroveň výrazného sucha lokálne na strednom a severozápadnom Slovensku. Približne 60 % územia je v tejto vrstve bez rizika sucha. V hlbšej vrstve je situácia stále vážna. Extrémne sucho je v okolí Martina, Žiliny až po Kysuce a smerom na juhozápad až po Stredné Považie. Na krajnom východe je extrémne sucho v oblasti Sniny. Extrémne sucho pokrýva približne 3 % plochy. V celom pôdnom profile stále pozorujeme extrémne sucho na severozápade, Turci, krajnom východe a lokálne aj na Horehroní. Výrazné až výnimočné sucho je na veľkej časti Považia. Priaznivá situácia je v južnej časti Záhoria, na Podunajsku, miestami na Orave a Liptove a v západnej časti východného Slovenska. Extrémne sucho zasahuje 1 % celkovej plochy a bez rizika sucha je 40 % územia.

Deficit pôdnej vlahy je výraznejší v spodnej vrstve pôdy. Celkový deficit je do -80 mm na severozápade a krajnom východe. Deficit do -60 mm je na Považí, Kysuciach, Turci, Strednom Pohroní, Horehroní a krajnom východe. Nadbytok vlahy je do 40 mm v južnej časti Záhoria, a lokálne na Podunajsku, aj v okolí Popradu a na Zemplíne.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Uplynulý týždeň prešiel cez naše územie len jeden studený front, ktorý sa postupne rozpadával a ochladenie priniesol najmä na západnú časť územia. Zrážky z tohto frontu boli opäť len v podobe búrok a prehánok. Opäť boli veľké rozdiely medzi regiónmi. Najviac napršalo 50-65 mm na juhozápade, najmä v okolí Záhoria, Bratislavy a Malých Karpát. Vysoké úhrny boli aj v centrálnej časti Podunajska, na podhorí Štiavnických vrchov a Poľany. Približne polovica územia však zrážky vôbec nemala. Oblasti bez zrážok boli najmä na strednom a východnom Slovensku. Najteplejšie pred frontom bolo 33 °C na juhu Podunajska. Najchladnejšie ráno bolo ešte v pondelok, kde v oblasti Slovenského raja poklesla teplota na 0 °C a vyskytli sa aj prízemné mrazy. Najvyšší týždenný výpar bol 37 mm na juhozápade.