9. apríl 2017

Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

Vo všeobecnosti sa situácia v porovnaní s minulým týždňom zlepšila. Horšie je na tom opäť Záhorie. Výnimočné sucho sa objavilo v celom profile. Relatívne nasýtenie pokleslo na Záhorí na 10-20 %. Na ostatnom území Slovenska sa zväčšila plocha s relatívnym nasýtením 90-100 %.
 

Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je najnižšie na Záhorí, výnimočne až 10-20 %. V hlbšej časti profilu (40-100 cm) je situácia okrem Záhoria stále priaznivá. Na 95 % celkovej plochy je nasýtenie 90-100 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) sa nasýtenie zvýšilo najmä v severnej časti Slovenska. Najnižšie hodnoty 20-30 % sú na Záhorí. Bod zníženej dostupnosti zasahuje 0,2 % celkovej plochy, pričom toto územie je len na Záhorí. Aj Podunajská nížina ma už hodnoty vyššie ako 70 %.


Miera intenzity sucha  (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961-2010) v povrchovej vrstve dosiahla úroveň mierneho sucha na Záhorí a ojedinele aj v Malých Karpatoch. V hlbšej časti profilu sa situácia o trochu zlepšila. Výrazné sucho stále však zasahuje Záhorie a ojedinele aj podhorie Bielych Karpát. V horských oblastiach na severozápade je už len mierne sucho. V celom pôdnom profile je suchom postihnutý len juhozápad Slovenska, a to najmä Záhorie, kde je až výnimočné sucho. Približne 90 % územia je bez rizika sucha.


Deficit pôdnej vlahy  sa na veľkej časti Slovenska zmiernil. Výnimku opäť predstavuje Záhorie, kde je už dlhodobo deficit -60 až -40 mm. Veľká časť východného Slovenska má kladné hodnoty 5 až 20 mm. Zlepšenie nastalo aj na juhu stredného Slovenska a Liptove.


Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Uplynulý týždeň bol vlhký na väčšine územia Slovenska, predovšetkým však v jeho severnej polovici. Najviac zrážok sa vyskytlo v prvej polovici týždňa. Na strednom a čiastočne východnom, ale aj západnom Slovensku boli búrky, pri ktorých ojedinele za jeden deň (streda) spadlo až 35 mm zrážok. Najmenej zrážok do 1 mm spadlo v okolí Senca a na Žitnom ostrove. Začiatok týždňa bol mimoriadne teplý, s maximom približne 26,5 °C na juhovýchode Podunajskej nížiny. Najchladnejšie ráno bolo v piatok na Horehroní, kedy poklesla teplota na -4 °C. Najvyšší výpar bol 4 mm v pondelok na Podunajskej nížine. Počas týždňa sa výrazne ochladilo, pričom bolo aj veľmi veterno. Posledný týždeň bol jeden z najveternejších za tento rok. Najvyššia rýchlosť 10 m/s bola v utorok v oblasti Bratislavy.