Odchylka sucha od obvyklého stavu v období 1961 - 2010


 • bez rizika sucha
 • S0 snížená úroveň půdní vláhy
 • S1 počínající sucho
 • S2 mírné sucho
 • S3 výrazné sucho
 • S4 výjimečné sucho
 • S5 extrémní sucho

Procento zasaženého území vybranými kategoriemi sucha

Graf vývoje sucha za poslední 2 měsíce s výhledem na dalších 9 dní podle modelu ECMWF v profilu 0–100 cm. V grafu jsou zobrazeny všechny stupně síly sucha a jejich prostorové zastoupení v rámci republiky. Lze tedy přehledně sledovat jak se sucho v poslední době vyvíjelo a i jaký bude jeho následující trend.

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 24. 06. 2018 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 17. 06. 2018 do neděle 24. 06. 2018 ráno)

 

Shrnutí
V průběhu minulého týdne (18. 6. - 23. 6. 2018) došlo k výrazné změně charakteru počasí. Do čtvrtka byla naše republika pod vlivem tlakové výše, ale pak došlo k přechodu studené fronty ze čtvrtka na pátek, za kterou k nám začal proudit velmi chladný a vlhký vzduch od severozápadu. Srážkově aktivnější období bylo od čtvrtka do soboty. Podle předpokladu v průměru se nevyskytovaly velké úhrny. Ty byly vyšší hlavně v severní části republiky. Nejvíce napršelo v Beskydech a Jizerských horách a to okolo 40-50 mm/týden. Na většině území republiky to bylo ale do 10 mm/týden. Vláhový deficit v půdě tedy opět narostl. Deficit zasahuje podstatnou část území s lokálními výjimkami, způsobenými povětšinou bouřkami. Nejvýraznější je nadále v případě krajů Moravskoslezského, Olomouckého a Jihomoravského a také ve středních a východních Čechách. Na téměř 1/3 území přesahuje deficit 40 mm a 6 % plochy pak 60 mm. Předchozí nedostatek vláhy se podle monitoringu ČHMÚ nadále podepisuje na výši hladin podzemní vody a dobře koresponduje s oblastmi výskytu dlouhodobějších deficitů půdní vlhkosti. Jádro nedostatku vláhy je na východ od osy řeky Vltavy s nejhorším stavem v oblast východních Čech a zejména pak na Českomoravské vysočině. Současně přetrvávají nesezónně nízké průtoky ve většině profilů a na většině území je hladina mělkých podzemních vod pod obvyklými hodnotami a místy i dosti zásadně. Ve střední Evropě se nižší hodnoty nasycení na území ČR vyrovnají aktuálním nejhlubším deficitům na Slovensku a Maďarsku. Nejvýraznější deficity pozorujeme ale na většině území severního Německa, v Itálii a v černomořské oblasti.

Aktuální intenzita sucha
Upozornění: Denně jsou aktualizované mapy v části “Předpověď” ostatní mapy zachycují obvykle situaci v neděli ráno a k tomuto času se váže i text.
Pokud jde o MÍRU INTENZITY SUCHA, (porovnáme-li aktuální stav s obvyklými podmínkami ve stejném období v průběhu let 1961-2010), situace se na většině území oproti minulému týdnu zhoršila a na 2/5 území ČR zůstává nasycení půdy pod bodem snížené dostupnosti (tj. 50%). Stav půdní vlhkosti do 1 m je nyní výrazně horší oproti obvyklým hodnotám zvláště ve středu na východě Čech a na Moravě v krajích Jihomoravském, Olomouckém a Moravskoslezském. Nejvíce znepokojivý je plošný rozsah a trvání deficitu v letošním roce i ve vyšších polohách. Vnímání suché anomálie zkresluje relativně lepší stav vrstvy do 40 cm. Domníváme se, že v řadě oblastí je nižší nasycení než obvykle v hloubce pod 1 m a tento stav přispívá k poklesu hladin podzemní vody. Nižší než obvyklou zásobu vody v půdě, typickou pro toto období v roce, jsme zaznamenali v neděli 24. 6. v celém profilu na 4/5 území (tedy podstatně více než před týdnem). Hlubší vrstva byla zasažena z 80 % (tedy o něco více než v minulém týdnu). Povrchová vrstva je pod hodnotami obvyklými pro počátek června na 60 % území což představuje dvojnásobek oproti předešlému týdnu. Regiony s odchylkami půdní vlhkosti, které hodnotíme intenzitou sucha S2-S5 se vyskytují na 2/3 území, a anomálie o intenzitě S4-S5, tj. výjimečné až extrémní sucho se nadále vyskytují na téměř 26 %, což je výrazně více než před týdnem.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu se na větší části území vlhkost půdy snížila ve vrstvě 0 až 50 cm, ve vrstvě 50 až 100 cm vlhkost stagnovala. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 38 % stanic, v 10 až 50 cm je na 35 % stanic a v 50-100 cm na 38 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 3 % stanic, v 10-50 a v 50-100 cm pouze na 6 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především v horských polohách na západě a jihu Čech a na východní Moravě, nižší v nížinách na jižní a střední Moravě a ve východních a severních Čechách, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu
V průběhu minulého týdne (18. 6. - 23. 6. 2018) došlo k výrazné změně charakteru počasí. Do čtvrtka byla naše republika pod vlivem tlakové výše, ale pak došlo k přechodu studené fronty ze čtvrtka na pátek, za kterou k nám začal proudit velmi chladný a vlhký vzduch od severozápadu. Srážkově aktivnější období bylo od čtvrtka do soboty. Podle předpokladu v průměru se nevyskytovaly velké úhrny. Ty byly vyšší hlavně v severní části republiky. Nejvíce napršelo v Beskydech a Jizerských horách a to okolo 40-50 mm/týden. Na většině území republiky to bylo ale do 10 mm/týden. Před studenou frontou byly letní teploty vzduchu, kdy maxima se pohybovala od 25-30°C. Ve čtvrtek vrcholil příliv teplého vzduchu a objevovaly se teploty i nad hranicí 33°C. V pátek došlo k prudkému ochlazení i o více než 10°C. Do konce týdne pak byly denní teploty mezi 17-20°C. Podobně to bylo i s nočními minimálními teplotami vzduchu. V teplé části týdne se pohybovaly od 13-16°C, ale v pátek a v sobotu v noci klesaly teploty pod 10°C. Větrnější počasí bylo vázáno na přechod fronty ze čtvrtka na pátek, kdy vysoké nárazy větru si vyžádaly i škody na majetku (hlavně v lesnictví). Do konce týdne nadále foukalo v průměru od 3-4 m/s díky severozápadnímu proudění.
 

Více informací

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 30. 5. 2020

  Kniha Zemědělské sucho v České republice dostupná v elektronické podobě

  Nová kniha Zemědělské sucho v České republice - vývoj, dopady a adaptace, která vznikla ve spolupráci s Agrární komorou České republiky je nyní uveřejněna také v elektronické podobě.

  Plný text publikace můžete najít na TOMTO ODKAZU

 • 27. 5. 2020

  Déšť přišel pět minut po dvanácté, některé plodiny jsou trvale poškozené

  Od poloviny května se výrazně ochladilo. Teploty klesly o více než deset stupňů, přišel déšť. Podle vědců máme za sebou nejhorší půlrok zemědělského sucha. „Samozřejmě kdyby od půlky května srážky nepřišly, oblasti s vyšší intenzitou sucha by se procentuálně zvětšovaly se všemi negativními dopady,“ popisuje v rozhovoru bioklimatolog a člen týmu InterSucho Zdeněk Žalud z Mendelovy univerzity v Brně a vědecký pracovník Ústavu výzkumu globální změny AV ČR.
  Rozhovor pro idnes.cz k přečtení ZDE.