Odchylka sucha od obvyklého stavu v období 1961 - 2010


 • bez rizika sucha
 • S0 snížená úroveň půdní vláhy
 • S1 počínající sucho
 • S2 mírné sucho
 • S3 výrazné sucho
 • S4 výjimečné sucho
 • S5 extrémní sucho

Procento zasaženého území vybranými kategoriemi sucha

Graf vývoje sucha za poslední 2 měsíce s výhledem na dalších 9 dní podle modelu ECMWF v profilu 0–100 cm. V grafu jsou zobrazeny všechny stupně síly sucha a jejich prostorové zastoupení v rámci republiky. Lze tedy přehledně sledovat jak se sucho v poslední době vyvíjelo a i jaký bude jeho následující trend.

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 19.08.2018 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 12.08.2018 do neděle 19.08.2018 ráno)

 

Shrnutí

Parametry sucha překonaly v tomto týdnu letošní maxima. Rozsah sucha kategorií S4 a S5 zasahuje 3/5 území a podíl ploch s deficitem půdní vláhy nejméně 60 mm oproti obvyklému stavu činí 21% území ČR. Tato situace přispěla k výraznému zhoršení kondice vegetace a také nižších výnosech, které hlásí prakticky všichni z více než 200 zpravodajů z 64 okresů. Podle současného výhledu bude měsíc teplejší než obvykle se spíše slabším srážkami. Výraznou změnu situace tedy nečekáme.


 

V uplynulém týdnu (12. 8. – 18. 8. 2018) se nám charakter počasí nezměnil. Stále pokračovalo velmi teplé počasí s malým množstvím srážek. Ty byly vázány hlavně na pondělní studenou frontu a to ještě pršelo jen v úzkém pásu od Jindřichova Hradce po Trutnov. Zde byly úhrny mezi 10-20 mm/týden. Na zbytku republiky prakticky nepršelo. Na Moravě jsou zaznamenány úhrny jen do 1 mm a ve zbytku Čech okolo 1-4 mm/týden. V pondělí před frontou vrcholil příliv teplého vzduchu a maxima šplhala až k 35 °C. Za frontou se na chvíli lehce ochladilo na 26-30 °C, ale od čtvrtka začaly teploty zase růst nad hranici 30 °C. Vláhový deficit v půdě díky této kombinaci výrazně zhoršil. Nejvýraznější je nadále deficit půdní vláhy severně od pomyslné linie spojující Prahu a Brno, ale postihuje i zbytek území. Na 2/3 území přesahuje deficit 40 mm a na 21 % plochy pak 60 mm. Předchozí nedostatek vláhy se podle monitoringu ČHMÚ již několik měsíců podepisuje na výši hladin podzemní vody a také průtocích a rozložení oblastí s hydrologickým suchem dobře koresponduje s oblastmi výskytu dlouhodobějších deficitů půdní vlhkosti. Jádro nedostatku vláhy je na východ od osy řeky Vltavy s nejhorším stavem v oblast východních a severních Čech a na Českomoravské vysočině, ale také v oblasti povodí řek Moravy a v západních Čechách. Přetrvávají nesezónně nízké průtoky ve většině profilů a na většině území je hladina mělkých podzemních vod pod obvyklými hodnotami a dosahuje silně až mimořádně silně podnormálního stavu. Nejhorší je situace v severních a východních Čechách a na Českomoravské vrchovině, což kopíruje námi vymezené oblasti s dlouhodobým výskytem sucha. V kontextu střední Evropy souvisí České sucho se suchou epizodou probíhajícím v širokém území na západě zahrnující Německo, Belgii a Nizozemí a Dánsko na severu. V těchto zemích pozorujeme i na našich mapách opravdu výrazné deficity i zásadně horší kondici vegetace než je obvyklé.

Aktuální intenzita sucha
Upozornění: Denně jsou aktualizované mapy v části “Předpověď” ostatní mapy zachycují obvykle situaci v neděli ráno a k tomuto času se váže i text.
Pokud jde o míru intenzity sucha, (porovnáme-li aktuální stav s obvyklými podmínkami ve stejném období v průběhu let 1961-2010), situace na většině území zůstává vinou kombinace vysokých teplot a nízkých srážkových úhrnů neuspokojivá a letošní suchá epizoda dosáhla letošního maxima. Na více než 92 % území ČR je hodnota půdní vlhkosti půdy pod bodem snížené dostupnosti (tj. 50% nasycení půdy). Stav půdní vlhkosti do 1 m je nyní výrazně horší oproti obvyklým hodnotám zvláště ve středu, na severu a na východě Čech, na Českomoravské vrchovině a v krajích Olomouckém a zčásti v Jihomoravském, a to v jeho severní části ale také Plzeňském a Karlovarském. Zprávy o hladinách vodních toků a podzemních vrtů z monitoringu ČHMÚ tomu poslední týdny nasvědčují, že v řadě oblastí je nižší nasycení než obvykle i v hloubce pod 1 m a tento stav přispívá k poklesu hladin podzemní vody.
Nižší než obvyklou zásobu vody v půdě, typickou pro toto období v roce, jsme zaznamenali v neděli 19. 8. v celém profilu na 97 % území. Hlubší vrstva byla zasažena z 94 % (tedy stejně jako v minulém týdnu). Povrchová vrstva je pod hodnotami obvyklými pro konec srpna na 95 % území tedy výrazně více než před týdnem. Regiony s odchylkami půdní vlhkosti, které hodnotíme intenzitou sucha S2-S5 se vyskytují na 92 % území, a anomálie o intenzitě S4-S5, tj. výjimečné až extrémní sucho se nadále vyskytují na 63 % což je výrazně více než před týdnem a zatím představují prozatím vrchol letošní suché epizody.


Srovnání s měřeními půdní vlhkosti

Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu pokračoval na většině území snižování vlhkosti půdy ve všech vrstvách. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 64 % stanic, v 10 až 50 cm je na 51 % stanic a v 50-100 cm na 63 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se nevyskytuje ve vrstvě 0-10 cm a v 10-50 cm, pouze v 50-100 cm na 3 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především v horských polohách na jihu Čech a na východní Moravě, nižší v nížinách ve východních, středních a severních Čechách a na střední a jižní Moravě, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu
V uplynulém týdnu (12.8 – 18. 8. 2018) se nám charakter počasí nezměnil. Stále pokračovalo velmi teplé počasí s malým množstvím srážek. Ty byly vázány hlavně na pondělní studenou frontu a to ještě pršelo jen v úzkém pásu od Jindřichova Hradce po Trutnov. Zde byly úhrny mezi 10-20 mm/týden. Na zbytku republiky prakticky nepršelo. Na Moravě jsou zaznamenány úhrny jen do 1 mm a ve zbytku Čech okolo 1-4 mm/týden. V pondělí před frontou vrcholil příliv teplého vzduchu a maxima šplhala až k 35 °C. Za frontou se na chvíli lehce ochladilo na 26-30 °C, ale od čtvrtka začaly teploty zase růst nad hranici 30 °C. Minimální teploty byly většinou mezi 10-15 °C. Chladnější noc byla v neděli 12. 8. 2018. Lehce větrnější počasí bylo spjato s frontou od pondělí do středy, ale i tak nevybočovala tato epizoda nijak z normálu. Po zbytek týdne bylo prakticky bezvětří.

Více informací

 

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 22. 7. 2021

  Klimatolog varuje: Stoupne hladina oceánů a smrtící horko způsobí migraci

  Hladina oceánů vzroste o desítky centimetrů, v ČR se oteplí až o 4 stupně, bude více tropických dnů, přijdou intenzivnější bouřky i povodně a kvůli nedostatku vody hrozí i migrace lidí z tropických oblastí. To vše může nastat, pokud lidstvo nesníží do roku 2050 množství vypouštění emisí do ovzduší. V Rozstřelu to řekl klimatolog Pavel Zahradníček.
  Článek k přečtení a ke zhlédnutí na idnes.cz ZDE.

 • 21. 7. 2021

  Klimatická změna je šance mít technologickou revoluci, říká člen vědeckého týmu

  Na jižní Moravě tornádo, v Německu, Belgii a Lucembursku katastrofické záplavy. Jinde na planetě sucho. Máme si na to zvykat a čekat ještě horší klimatický vývoj? Co s tím? „Určitě by třeba pomohlo omezení globální dopravy a soustředění se více na regionální výrobu. Nebýt závislý jen na produktech, které se vyrábí v Asii a pak se k nám vozí přes půlku světa, a samozřejmě to zatěžuje životní prostředí,“ říká v rozhovoru pro deník Metro Pavel Zahradníček, člen vědeckého týmu Klimatická změna, který spojuje vědecké osobnosti a skupiny z oblastí zemědělství, lesnictví, klimatologie, socioekonomie a klimatického modelování.
  Celý článek pro deník metro.cz k přečtení ZDE.