Odchylka sucha od obvyklého stavu v období 1961 - 2010


 • bez rizika sucha
 • S0 snížená úroveň půdní vláhy
 • S1 počínající sucho
 • S2 mírné sucho
 • S3 výrazné sucho
 • S4 výjimečné sucho
 • S5 extrémní sucho

Procento zasaženého území vybranými kategoriemi sucha

Graf vývoje sucha za poslední 2 měsíce s výhledem na dalších 9 dní podle modelu ECMWF v profilu 0–100 cm. V grafu jsou zobrazeny všechny stupně síly sucha a jejich prostorové zastoupení v rámci republiky. Lze tedy přehledně sledovat jak se sucho v poslední době vyvíjelo a i jaký bude jeho následující trend.

Aktuální stav sucha v České republice


v neděli 26.08.2018 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 19.08.2018 do neděle 26.08.2018 ráno)
 

Shrnutí:
Příchod studené fronty a s ní spojený pokles teplot a v některých oblastech i déšť sucho zmírnil. Bohužel zlepšení není zásadní a sucho kategorií S4 a S5 zasahuje nadále více než polovinu území území a podíl ploch s deficitem půdní vláhy nejméně 60 mm klesl jen o 4 % na 17 % území ČR. Kondice vegetace se dále zhoršila a s ní i prognóza výnosů doposud nesklizených plodin. Podle současného výhledu počasí nelze očekávat v brzké době výraznou změnu situace k lepšímu.
 

V uplynulém týdnu (19. 8. – 25. 8. 2018) převládalo tropické počasí, které bylo ukončeno páteční studenou frontou, která se nad republikou vlnila i během víkendu. Ta přinesla po delší době významnější srážky, které ale zase opět byly intenzivnější jen lokálně. Celkově nejvíce srážek spadlo během pátečního dne. Zde byly lokální úhrny i nad 15 mm/den. Celkové týdenní úhrny jsou značně prostorově nevyrovnané. Jsou dokonce místa, kde nepršelo vůbec a poté lokality, kde se na frontě objevila intenzivní bouřka i s úhrny přes 40 mm/týden. Nejvíce napršelo ve Slezsku a poté v severozápadních Čechách (oba výběžky). Častější bouřky byly také na jihu Čech. Vláhový deficit v půdě díky této kombinaci zlepšil jen málo. Nejvýraznější je nadále deficit půdní vláhy severně od pomyslné linie spojující Prahu a Brno, ale postihuje i zbytek území. Na 58 % území přesahuje deficit 40 mm (oproti 65 % před týdnem) a na 17 % plochy pak 60 mm. Předchozí nedostatek vláhy se podle monitoringu ČHMÚ nadále podepisuje na výši hladin podzemní vody a také průtocích a rozložení oblastí s hydrologickým suchem dobře koresponduje s oblastmi výskytu dlouhodobějších deficitů půdní vlhkosti. Přetrvávají nesezónně nízké průtoky ve většině profilů a na většině území je hladina mělkých podzemních vod pod obvyklými hodnotami a dosahuje silně až mimořádně silně podnormálního stavu. Nejhorší je situace v severních a východních Čechách a na Českomoravské vrchovině, což kopíruje námi vymezené oblasti s dlouhodobým výskytem sucha. V kontextu střední Evropy souvisí České sucho se suchou epizodou probíhajícím v širokém území na západě zahrnující Německo, Belgii a Nizozemí a Dánsko na severu. V těchto zemích pozorujeme i na našich mapách opravdu výrazné deficity i zásadně horší kondici vegetace než je obvyklé. Ani zde uplynulý týden nepřinesl zásadní změnu, byť ke zlepšení nasycení půdy došlo zejména v Belgii a Nizozemí.

Aktuální intenzita sucha
Upozornění: Denně jsou aktualizované mapy v části “Předpověď” ostatní mapy zachycují obvykle situaci v neděli ráno a k tomuto času se váže i text.
Pokud jde o míru intenzity sucha, (porovnáme-li aktuální stav s obvyklými podmínkami ve stejném období v průběhu let 1961-2010), situace na většině území zůstává vinou kombinace vysokých teplot a nízkých srážkových úhrnů neuspokojivá a letošní suchá epizoda po maximu v minulém týdnu neustupuje. Na téměř 92 % území ČR je hodnota půdní vlhkosti půdy pod bodem snížené dostupnosti (tj. 50% nasycení půdy). Stav půdní vlhkosti do 1 m je nyní výrazně horší oproti obvyklým hodnotám zvláště ve středu, na severu a na východě Čech, na Českomoravské vrchovině a v krajích Olomouckém a zčásti v Jihomoravském a to v jeho severní části ale také Plzeňském a Karlovarském. Zprávy o hladinách vodních toků a podzemních vrtů z monitoringu ČHMÚ tomu poslední týdny nasvědčují, že v řadě oblastí je nižší nasycení než obvykle i v hloubce pod 1 m a tento stav přispívá k poklesu hladin podzemní vody.
Nižší než obvyklou zásobu vody v půdě, typickou pro toto období v roce, jsme zaznamenali v neděli 26. 8. v celém profilu na 96 % území. Hlubší vrstva byla zasažena z 95 % (tedy dokonce více než v minulém týdnu). Povrchová vrstva je pod hodnotami obvyklými pro konec srpna na 83% území tedy zlepšení oproti 95% před týdnem. Regiony s odchylkami půdní vlhkosti, které hodnotíme intenzitou sucha S2-S5 se vyskytují na 87 % území, a anomálie o intenzitě S4-S5, tj. výjimečné až extrémní sucho se nadále vyskytují na 53 % což je o 10 % méně než před týdnem ale rozhodně neznamená ústup sucha.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu srážky zvýšily vlhost půdy jen lokálně, na ostatním území pokračoval pokles vlhkosti půdy. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 65 % stanic, v 10 až 50 cm je na 50 % stanic a v 50-100 cm na 62 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm, 10-50 cm a 50-100 cm na 3 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především v horských polohách na východní Moravě, nižší v nížinách v Čechách, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu
V uplynulém týdnu (19. 8. – 25. 8. 2018) převládalo tropické počasí, které bylo ukončeno páteční studenou frontou, která se nad republikou vlnila i během víkendu. Ta přinesla po delší době významnější srážky, které ale opět byly intenzivnější jen lokálně. Celkově nejvíce srážek spadlo během pátečního dne. Zde byly lokální úhrny i nad 15 mm/den. Celkové týdenní úhrny jsou značně prostorově nevyrovnané. Jsou dokonce místa, kde nepršelo vůbec a poté lokality, kde se na frontě objevila intenzivní bouřka i s úhrny přes 40 mm/týden. Nejvíce napršelo ve Slezsku a poté v severozápadních Čechách (oba výběžky). Častější bouřky byly také na jihu Čech. Po většinu týdne převažovaly opět tropické teploty vzduchu s maximem i přes 35 °C. Během pátečního dne se začalo od západu ochlazovat a v sobotu byla maxima již okolo 20 °C. Minimální teploty vzduchu se pohybovaly nejčastěji mezi 15-17 °C. Lehce větrnější počasí bylo spjato s přechodem fronty v pátek v sobotu.

Více informací

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 10. 6. 2021

  Do rybníků se po letech konečně vrátila voda. Nasycenost půdy je dobrá

   „Míst se sníženou půdní vláhou je už pouze pár. Na jižní Moravě se to týká pouze části Vyškovska a Blanenska, které mají normální či lehce nižší stav,“ vysvětluje Pavel Zahradníček z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky (CzechGlobe).
  Aktuální komentář o stavu sucha a jeho vývoji pro idnes.cz je k přečtení ZDE.

 • 31. 5. 2021

  Voda v krajině na portálu Evropa v datech

  „Povodně i sucho patří k naší krajině od pradávna. Jejich intenzita se však zvyšuje. Posledních 30 let bylo ve znamení nejhoršího sucha i povodní,“ vysvětluje Pavel Zahradníček z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky (CzechGlobe). „Sucho a povodně v jednom roce jsme měli například 2014, ale stejná situace nastala i vloni. Tehdy vrcholilo sucho v dubnu, a pak přišly dvoje povodně v červnu a říjnu. Je to dáno tím, že se počasí stává více extrémní, a to na obě dvě strany.“
  Informace k přečtení na portálu evropavdatech.cz ZDE.