Odchylka sucha od obvyklého stavu v období 1961 - 2010


 • bez rizika sucha
 • S0 snížená úroveň půdní vláhy
 • S1 počínající sucho
 • S2 mírné sucho
 • S3 výrazné sucho
 • S4 výjimečné sucho
 • S5 extrémní sucho

Procento zasaženého území vybranými kategoriemi sucha

Graf vývoje sucha za poslední 2 měsíce s výhledem na dalších 9 dní podle modelu ECMWF v profilu 0–100 cm. V grafu jsou zobrazeny všechny stupně síly sucha a jejich prostorové zastoupení v rámci republiky. Lze tedy přehledně sledovat jak se sucho v poslední době vyvíjelo a i jaký bude jeho následující trend.

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 15. 05. 2022 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 08. 05. 2022 do neděle 15. 05. 2022 ráno)
 

Shrnutí:
V uplynulém týdnu (8.5. – 14.5.2022) jsme byli pod vlivem tlakové výše, díky které k nám proudil teplý vzduch. Na víkend se díky slabší zvlněné frontě opět mírně ochladilo, ale srážek jsme se příliš nedočkali. Na většině území republiky nepršelo, pouze lokálně se objevily intenzivní přeháňky s úhrny nad 10 mm. Plošně více srážek spadlo v jižních Čechách (do 10 mm za týden). Maximální teploty vzduchu rostly až do středy, kde na většině území republiky byl zaznamenán tzv. letní den (maximum nad 25°C). V nejteplejších místech bylo naměřeno i více než 29°C.
Uplynulý týden byl teplotně nadprůměrný a srážky byly většinou jen lokální a na většině území nezapršelo. Díky tomu se půdní sucho dále rozvíjelo a v dalších 10 dnech čekáme mírné zhoršování.

JAK PRACOVAT S MAPAMI:?
Portál InterSucho přináší několik typů informací o suchu a jeho dopadech, které je třeba vyhodnocovat ve vzájemných souvislostech. Úvodní mapy Intenzity sucha a Deficitu zásoby vo0dy představují anomálii zásoby vody v půdě od stavu obvyklého v daném místě mezi lety 1961–2010. Oproti tomu mapa Nasycení půdy představuje odhad fyzické suchosti/vlhkosti půdy v daném pixelu a lze ji ověřit v terénu. Pro interpretaci, jak je dané nasycení půdy v daném místě obvyklé, je nutné použít odchylku od obvyklého stavu (tedy první dvě mapy). Zbývající mapy pak zachycují dopady sucha na stav vegetace a jednotlivé plodiny. Dopady sucha jsou vždy důsledkem kombinace absolutního nedostatku půdní vláhy, ale také její anomálnosti.

Intenzita sucha

Upozornění: Denně jsou aktualizované mapy v části Předpověď, ostatní mapy zachycují obvykle situaci v neděli ráno a k tomuto času se váže i text.
INTENZITA SUCHA V POVRCHOVÉ VRSTVĚ (0–40 cm) se minulý týden velmi výrazně rozšířila a prohloubila. V oblasti východně od Prahy je sledována oblast extrémního sucha, další oblasti s nejvyšší intenzitou jsou na Hané a na Ostravsku. Všeobecně je situace velmi vážná na cca 90 % území v této vrstvě. Lepší situace je sledována v jižních Čechách.
INTENZITA SUCHA V HLUBŠÍ VRSTVĚ (40–100 cm) se minulý týden mírně rozšířila. I nadále zůstávají větší lokality - na Jesenicku, kde je sledováno až extrémní sucho, oblast v Polabí a také oblasti v jižních Čechách. Dále je sledováno počínající až výrazné sucho.
Aktuálně se sucho na území České republiky vyskytuje cca na 83 % území (půdní profil 0–100 cm). Predikce pravděpodobnosti dosycení půdního profilu na příští dva měsíce je k dispozici na mapě dlouhodobé předpovědi na dva měsíce.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu na větší části území došlo k poklesu vlhkosti půdy ve vrstvě 0-20 cm, ve 20-100 cm byly změny vlhkosti malé. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 18 % stanic, v 10 až 50 cm je na 20 % stanic a v 50-100 cm na 8 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje na 11 % stanic ve vrstvě 0-10 cm, v 10-50 cm na 12 % stanic a v 50-100 cm na 18 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především ve vyšších polohách, nižší především na jižní a střední Moravě, východních, středních a severozápadních Čechách, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu
V uplynulém týdnu (8.5. – 14.5.2022) jsme byli pod vlivem tlakové výše, díky které k nám proudil teplý vzduch. Na víkend se díky slabší zvlněné frontě opět mírně ochladilo, ale srážek jsme se příliš nedočkali. Na většině území republiky nepršelo, pouze lokálně se objevily intenzivní přeháňky s úhrny nad 10 mm. Plošně více srážek spadlo v jižních Čechách (do 10 mm za týden). Maximální teploty vzduchu rostly až do středy, kde na většině území republiky byl zaznamenán tzv. letní den (maximum nad 25°C). V nejteplejších místech bylo naměřeno i více než 29°C. Noční teploty se pohybovaly převážně mezi 5-10°C. Ve středu až pátek byly noci celkem teplé a to i nad hranící 10°C. Větrné počasí bylo hlavně ve středu až pátek a významně vysušovalo krajinu a zvedalo požární riziko.

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 19. 5. 2022

  Pavel Zahradníček hostem v Událostích, komentáře

  Klimatolog Pavel Zahradníček komentuje Zprávu WMO o klimatu pro Události, komentáře na ČT24. Jak to bude okolo roku 2050? Jak Czechglobe přispívá k předání informací k veřejnosti?
  Rozhovor ke zhlédnutí ZDE (stopáž od 38:45).

 • 18. 5. 2022

  Pavel Zahradníček pro CRo

  Člen týmu Intersucha, klimatolog Pavel Zahradníček komentuje vysoké teploty a sucho v pořadu Vysíláme Vesele i Vážně na Českém rozhlasu.
  Rozhovor k poslechnutí ZDE (od 15:25).