Odchylka sucha od obvyklého stavu v období 1961 - 2015


 • bez rizika sucha
 • S0 snížená úroveň půdní vláhy
 • S1 počínající sucho
 • S2 mírné sucho
 • S3 výrazné sucho
 • S4 výjimečné sucho
 • S5 extrémní sucho

Procento zasaženého území vybranými kategoriemi sucha

Graf vývoje sucha za poslední 2 měsíce s výhledem na dalších 9 dní podle modelu ECMWF v profilu 0–100 cm. V grafu jsou zobrazeny všechny stupně síly sucha a jejich prostorové zastoupení v rámci republiky. Lze tedy přehledně sledovat jak se sucho v poslední době vyvíjelo a i jaký bude jeho následující trend.

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 17. 03. 2024 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 10. 03. 2024 do neděle 17. 03. 2024 ráno)


Shrnutí:

V uplynulém týdnu (10.3 – 16.3.2024) jsme byli hlavně pod vlivem tlakové níže, kterou pak vystřídalo nevýrazné tlakové pole. Nejvíce srážek spadlo v pondělí a úterý. Déšť se také objevit v pátek a sobotu. Podstatně více srážek spadlo na Moravě než v Čechách. Na západě republiky to bylo většinou do 5 mm za týden. Na Moravě to pak bylo okolo 20-30 mm/týden. Na začátku a konci týdne bylo relativně tepleji. V úterý a čtvrtek bylo chladněji. V pátek se dostaly maximální teploty i nad 20°C.
V tomto týdnu je zvýšené riziko pozdních mrazů v první polovině týdne. Zároveň bude klesat půdní vláha, ale o víkendu se čekají vydatnější srážky hlavně nad Moravou, což by zde mělo opět půdní vláhu doplnit.

JAK PRACOVAT S MAPAMI?
Portál InterSucho přináší několik typů informací o suchu a jeho dopadech, které je třeba vyhodnocovat ve vzájemných souvislostech. Úvodní mapy Intenzity sucha a Deficitu zásoby vo0dy představují anomálii zásoby vody v půdě od stavu obvyklého v daném místě mezi lety 1961–2010. Oproti tomu mapa Nasycení půdy představuje odhad fyzické suchosti/vlhkosti půdy v daném pixelu a lze ji ověřit v terénu. Pro interpretaci, jak je dané nasycení půdy v daném místě obvyklé, je nutné použít odchylku od obvyklého stavu (tedy první dvě mapy). Zbývající mapy pak zachycují dopady sucha na stav vegetace a jednotlivé plodiny. Dopady sucha jsou vždy důsledkem kombinace absolutního nedostatku půdní vláhy, ale také její anomálnosti.

Intenzita sucha
Upozornění: Denně jsou aktualizované mapy v části Předpověď, ostatní mapy zachycují obvykle situaci v neděli ráno a k tomuto času se váže i text.
INTENZITA SUCHA V POVRCHOVÉ VRSTVĚ (0–40 cm) se v minulém týdnu snížila a nyní je sledováno počínající sucho až mírné sucho v českých pohraničních pohořích. Dále je sledováno počínající sucho v jihovýchodní části Středočeského kraje, v Jeseníkách a u hranic se Slovenskem.
INTENZITA SUCHA V HLUBŠÍ VRSTVĚ (40–100 cm) se vyskytuje sporadicky v pohraničních pohořích České republiky.
Aktuálně se sucho na území České republiky vyskytuje cca na max 13 % území (půdní profil 0–100 cm), oproti předchozímu týdnu se snížilo o 10 %. Predikce pravděpodobnosti dosycení půdního profilu na příští dva měsíce je k dispozici na mapě dlouhodobé předpovědi na dva měsíce.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti 
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu došlo především v Čechách ke snížení vlhkosti půdy ve vrstvě 0-20 cm, na Moravě se vlhkost naopak zvýšila na většině stanic. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 a 10-50 cm na 6 % stanic a v 50-100 cm na 12 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje na 38 % stanic ve vrstvě 0-10 cm, v 10-50 cm na 41 % stanic a v 50-100 cm na 32 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především ve vyšších polohách na severu území, nižší především na severozápadě Čech, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu
V uplynulém týdnu (10.3 – 16.3.2024) jsme byli hlavně pod vlivem tlakové níže, kterou pak vystřídalo nevýrazné tlakové pole. Nejvíce srážek spadlo v pondělí a úterý. Déšť se také objevit v pátek a sobotu. Podstatně více srážek spadlo na Moravě než v Čechách. Na západě republiky to bylo většinou do 5 mm za týden. Na Moravě to pak bylo okolo 20-30 mm/týden. Na začátku a konci týdne bylo relativně tepleji. V úterý a čtvrtek bylo chladněji. V pátek se dostaly maximální teploty i nad 20°C. Noční teploty klesaly pod bod mrazu jen výjimečně. Chladnější noci byly od úterý do čtvrtka (1-4°C). Větrné počasí bylo hlavně uplynulou neděli.

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 13. 5. 2024

  Množství srážek v Česku roste, problém je vysoká teplota vzduchu, vysvětluje klimatolog příčiny sucha

  V posledních 20 letech se začíná měnit příčina, proč vzniká sucho. Zatímco v minulosti to bylo hlavně díky nedostatku srážek, tedy při delším období, kdy podprůměrně pršelo, nyní to souvisí mimo jiné s nárůstem teploty vzduchu. V důsledku většího tepla se vypařuje víc vody z půdy, a sucho tedy začíná být i při relativně normálních srážkách, říká klimatolog Pavel Zahradníček z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České Republiky.
  Celý článek pro irozhlas.cz k přečtení ZDE.

 • 9. 5. 2024

  Falešné jaro bude častější. Někde může pomoct protimrazová závlaha

  Jak efektivně chránit úrodu před jarními mrazy, o nové mapě s odhady budoucích klimatických rizik i o lekcích z boje se suchem a lesními požáry v podcastu týdeníku Respekt s bioklimatologem Miroslavem Trnkou z CzechGlobe.

  Někde je cestou protimrazová závlaha. Ale je to risk. Buď to zmrzne všechno a nebo se podaří část úrody zachránit. Ale ze studií, které znám a výpočtů, které jsme dělali, můžu říct, že protimrazová závlaha vychází z pohledu účinnosti a efektivnosti podstatně lépe než efekt zadýmení, zakouření nebo používání svící. Ale musí se to umět,“ říká bioklimatolog Miroslav Trnka.

  Podcast pro respect.cz si můžete poslechnou ZDE.