Odchylka sucha od obvyklého stavu v období 1961 - 2015


 • bez rizika sucha
 • S0 snížená úroveň půdní vláhy
 • S1 počínající sucho
 • S2 mírné sucho
 • S3 výrazné sucho
 • S4 výjimečné sucho
 • S5 extrémní sucho

Procento zasaženého území vybranými kategoriemi sucha

Graf vývoje sucha za poslední 2 měsíce s výhledem na dalších 9 dní podle modelu ECMWF v profilu 0–100 cm. V grafu jsou zobrazeny všechny stupně síly sucha a jejich prostorové zastoupení v rámci republiky. Lze tedy přehledně sledovat jak se sucho v poslední době vyvíjelo a i jaký bude jeho následující trend.

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 12. 05. 2024 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 05. 05. 2024 do neděle 12. 05. 2024 ráno)


Shrnutí:
V uplynulém týdnu (5.5 – 11.5.2024) jsme byli zpočátku pod vlivem frontálního rozhraní, které přineslo i větší množství srážek. Poté se charakter počasí změnil a začal převládat vliv tlakové výše. Nejvíce srážek spadlo hlavně během pondělí. Nejvíce srážek za celý týden spadlo ve středních, západních, jižních Čechách a také na Českomoravské vrchovině. Úhrny byly vyšší i než 50 mm za týden. Naopak na Moravě a v severních Čechách bylo srážek méně, často jen do 10 mm/týden. Počátkem týdne bylo ještě teplo s maximy i nad 20°C. Poté se v úterý výrazněji ochladilo k 15°C. Ke konci týdne se začalo zase oteplovat k 20°C.
Zpočátku týdne bude relativně teplo a bez velkých srážek. To se změní ke konci tohoto týdne a počátkem toho příštího, kdy čekáme vyšší úhrny. Tím by mělo dojít ke zvýšení půdní vlhkosti a velkému zmírnění půdní sucha, které se prakticky nebude vyskytovat.

JAK PRACOVAT S MAPAMI?
Portál InterSucho přináší několik typů informací o suchu a jeho dopadech, které je třeba vyhodnocovat ve vzájemných souvislostech. Úvodní mapy Intenzity sucha a Deficitu zásoby vo0dy představují anomálii zásoby vody v půdě od stavu obvyklého v daném místě mezi lety 1961–2010. Oproti tomu mapa Nasycení půdy představuje odhad fyzické suchosti/vlhkosti půdy v daném pixelu a lze ji ověřit v terénu. Pro interpretaci, jak je dané nasycení půdy v daném místě obvyklé, je nutné použít odchylku od obvyklého stavu (tedy první dvě mapy). Zbývající mapy pak zachycují dopady sucha na stav vegetace a jednotlivé plodiny. Dopady sucha jsou vždy důsledkem kombinace absolutního nedostatku půdní vláhy, ale také její anomálnosti.

Intenzita sucha
Upozornění: Denně jsou aktualizované mapy v části Předpověď, ostatní mapy zachycují obvykle situaci v neděli ráno a k tomuto času se váže i text.
INTENZITA SUCHA V POVRCHOVÉ VRSTVĚ (0–40 cm) se mírně zlepšila v dolní polovině republiky. Počínající až extrémní sucho je sledováno v pásu u severních hranic od Šluknovského výběžku, přes Krkonoše až po Jablunkovský výběžek. Lepší situace je sledována na západě Čech a na Vysočině..
INTENZITA SUCHA V HLUBŠÍ VRSTVĚ (40–100 cm) se vyskytuje především v pohraničních pohořích České republiky a v pásu od Šumavy po Orlické hory. V minulém týdnu se situace mírně zlepšila v těch místech, kde sucho bylo již sledováno.
Aktuálně se sucho na území České republiky vyskytuje cca na 55 % území (půdní profil 0–100 cm). Predikce pravděpodobnosti dosycení půdního profilu na příští dva měsíce je k dispozici na mapě dlouhodobé předpovědi na dva měsíce.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu na většině území vzrostly vlhkosti půdy ve vrstvě 0-20 cm. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 na 15 % stanic, v 10-50 cm na 17 % stanic a v 50-100 cm na 13 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje na 19 % stanic ve vrstvě 0-10 cm, v 10-50 cm na 15 % stanic a v 50-100 cm na 30 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především na západě území, nižší především v severních a východních Čechách a na středu Moravy, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu
V uplynulém týdnu (5.5 – 11.5.2024) jsme byli zpočátku pod vlivem frontálního rozhraní, které přineslo i větší množství srážek. Poté se charakter počasí změnil a začal převládat vliv tlakové výše. Nejvíce srážek spadlo hlavně během pondělí. Nejvíce srážek za celý týden spadlo ve středních, západních, jižních Čechách a také na Českomoravské vrchovině. Úhrny byly vyšší i než 50 mm za týden. Naopak na Moravě a v severních Čechách bylo srážek méně, často jen do 10 mm/týden. Počátkem týdne bylo ještě teplo s maximy i nad 20°C. Poté se v úterý výrazněji ochladilo k 15°C. Ke konci týdne se začalo zase oteplovat k 20°C. Noční teploty byly často okolo 5-10°C, ale ve čtvrtek a pátek se objevovaly i přízemní mrazíky. Větrnější počasí bylo hlavně v úterý a ve středu.

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 13. 5. 2024

  Množství srážek v Česku roste, problém je vysoká teplota vzduchu, vysvětluje klimatolog příčiny sucha

  V posledních 20 letech se začíná měnit příčina, proč vzniká sucho. Zatímco v minulosti to bylo hlavně díky nedostatku srážek, tedy při delším období, kdy podprůměrně pršelo, nyní to souvisí mimo jiné s nárůstem teploty vzduchu. V důsledku většího tepla se vypařuje víc vody z půdy, a sucho tedy začíná být i při relativně normálních srážkách, říká klimatolog Pavel Zahradníček z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České Republiky.
  Celý článek pro irozhlas.cz k přečtení ZDE.

 • 9. 5. 2024

  Falešné jaro bude častější. Někde může pomoct protimrazová závlaha

  Jak efektivně chránit úrodu před jarními mrazy, o nové mapě s odhady budoucích klimatických rizik i o lekcích z boje se suchem a lesními požáry v podcastu týdeníku Respekt s bioklimatologem Miroslavem Trnkou z CzechGlobe.

  Někde je cestou protimrazová závlaha. Ale je to risk. Buď to zmrzne všechno a nebo se podaří část úrody zachránit. Ale ze studií, které znám a výpočtů, které jsme dělali, můžu říct, že protimrazová závlaha vychází z pohledu účinnosti a efektivnosti podstatně lépe než efekt zadýmení, zakouření nebo používání svící. Ale musí se to umět,“ říká bioklimatolog Miroslav Trnka.

  Podcast pro respect.cz si můžete poslechnou ZDE.