Odchylka sucha od obvyklého stavu v období 1961 - 2015


 • bez rizika sucha
 • S0 snížená úroveň půdní vláhy
 • S1 počínající sucho
 • S2 mírné sucho
 • S3 výrazné sucho
 • S4 výjimečné sucho
 • S5 extrémní sucho

Procento zasaženého území vybranými kategoriemi sucha

Graf vývoje sucha za poslední 2 měsíce s výhledem na dalších 9 dní podle modelu ECMWF v profilu 0–100 cm. V grafu jsou zobrazeny všechny stupně síly sucha a jejich prostorové zastoupení v rámci republiky. Lze tedy přehledně sledovat jak se sucho v poslední době vyvíjelo a i jaký bude jeho následující trend.

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 07. 07. 2024 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 30. 06. 2024 do neděle 07. 07. 2024 ráno)


Shrnutí:

V uplynulém týdnu (30.6 – 6.7.2024) k nám proudil hlavně vlhký a chladnější vzduch. V některých územích republiky se srážky vesměs vyskytovaly i každý den. Nejčastěji napršelo kolem 10-30 mm/týden. Na střední a severní Moravě to bylo ale také více než 60 mm. V neděli (30.6.) po průchodu studené fronty se i výrazněji ochladilo. Maximální denní teploty se pak pohybovaly jen okolo 20°C. Oteplilo se pak zase výrazně v sobotu, kdy teploty šplhaly i nad 30°C. Dá se říci, že v uplynulém týdnu bylo spíše větrnější počasí.
Tento týden nás čekají hodně nadprůměrné teploty vzduchu, ale i častější bouřky. To by mělo znamenat, že půdní vlhkost bude stále vysoká a sucho pozorovat prakticky nebudeme.

JAK PRACOVAT S MAPAMI?
Portál InterSucho přináší několik typů informací o suchu a jeho dopadech, které je třeba vyhodnocovat ve vzájemných souvislostech. Úvodní mapy Intenzity sucha a Deficitu zásoby vody představují anomálii zásoby vody v půdě od stavu obvyklého v daném místě mezi lety 1961–2010. Oproti tomu mapa Nasycení půdy představuje odhad fyzické suchosti/vlhkosti půdy v daném pixelu a lze ji ověřit v terénu. Pro interpretaci, jak je dané nasycení půdy v daném místě obvyklé, je nutné použít odchylku od obvyklého stavu (tedy první dvě mapy). Zbývající mapy pak zachycují dopady sucha na stav vegetace a jednotlivé plodiny. Dopady sucha jsou vždy důsledkem kombinace absolutního nedostatku půdní vláhy, ale také její anomálnosti.

Intenzita sucha
Upozornění: Denně jsou aktualizované mapy v části Předpověď, ostatní mapy zachycují obvykle situaci v neděli ráno a k tomuto času se váže i text.
INTENZITA SUCHA V POVRCHOVÉ VRSTVĚ (0–40 cm) oproti minulému týdnu ve sledovaných oblastech poklesla a na celém území republiky tak aktuálně není sucho v povrchové vrstvě pozorováno.
INTENZITA SUCHA V HLUBŠÍ VRSTVĚ (40–100 cm) se oproti minulému týdnu výrazně nezměnila. Dále sledujeme sucho v oblastech, kde bylo již sledováno, zejména na východ od Prahy. Vysoké stupně intenzity sucha jsou sledovány nadále i v Krkonoších, Jizerských horách či v části Orlických hor a mírné sucho pozorujeme dále v okolí Tábora.
Aktuálně se sucho na území České republiky vyskytuje cca na max 13 % území (půdní profil 0–100 cm). Predikce pravděpodobnosti dosycení půdního profilu na příští dva měsíce je k dispozici na mapě dlouhodobé předpovědi na dva měsíce.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu na většině území mírně vzrostly vlhkosti půdy ve vrstvě 0-40 cm. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 na 2 % stanic, 10-50 cm na 3 % stanic a v 50-100 cm na 8 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje na 23 % stanic ve vrstvě 0-10 cm, v 10-50 cm na 21 % stanic a v 50-100 cm na 32 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především na severní Moravě, nižší lokálně ve středních a východních Čechách a na jihu Moravy, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu
V uplynulém týdnu (30.6 – 6.7.2024) k nám proudil hlavně vlhký a chladnější vzduch. Srážky se vesměs vyskytovaly někde na území republiky každý den. Nejčastěji napršelo kolem 10-30 mm/týden. Na střední a severní Moravě to bylo ale také více než 60 mm. V neděli (30.6.) po průchodu studené fronty se i výrazněji ochladilo. Maximální denní teploty se pak pohybovaly jen okolo 20°C. Oteplilo se pak zase výrazně v sobotu, kdy teploty šplhaly i nad 30°C. V uplynulém týdnu se dá říci, že bylo spíše větrnější počasí.

Více informací ZDE.

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 20. 7. 2024

  Zemědělské sucho

   „Sucho“ je velmi obecný termín a zahrnuje celou škálu jevů, které se můžou projevovat poměrně rozdílně. Často mluvíme například o suchu meteorologickém, které definujeme jako nedostatek atmosférických srážek nebo zápornou klimatologickou vodní bilanci mezi srážkami a výparem, či o suchu hydrologickém, projevujícím se sníženým průtokem v řekách, či nízkou hladinou podzemních vod. Jan Řehoř z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, se konkrétně vyjádřil k suchu, které je často nazýváno jako „zemědělské“. Celý článek pro trvaleudrzitelnezemedelstvi.cz je k dispozici ZDE.

 • 19. 7. 2024

  Ohlédnutí za počasím letošního roku a jeho výhled na léto

  Průběh počasí byl nejen mezi zemědělci jedním z nejdiskutovanějších témat prvních měsíců letošního roku. Profesor Zdeněk Žalud z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR informuje o jeho stavu v časopise Úroda. Článek je k dispozici ZDE

16. června 2024 / 24. týden

předchozí další stáhnout zavřít