Relativní nasycení půdy


Nedostatek vláhy
                   
010203040506070 90100
0 = bod vadnutí; 50 = bod snížené dostupnosti; 100 = polní kapacita

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 09. 06. 2024 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 02. 06. 2024 do neděle 09. 06. 2024 ráno)


Zásobení půdního profilu vláhou a RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY se v porovnání s předchozím týdnem mírně snížilo v oblasti středních a západních Čech a naopak k zlepšení došlo na území východní Moravy.
Situace v povrchové vrstvě půdy (0–40 cm): Na území České republiky je relativní nasycení na většině území v hodnotách mezi 40–90 %. Nižší nasycení je sledováno v Polabí zhruba okolo 40-70 %. Vyšší nasycení je sledováno v jižní polovině republiky.
Situace v celém profilu (0–100 cm): Se mírně snížila především v západních a středních Čechách s výjimkou Šumavy. Nižší hodnoty jsou naopak sledovány na jižní Moravě, v severním Slezsku a Čechách a dále v Polabí. Zatímco vysoké nasycení je sledováno v Beskydech, Jeseníkách a na Šumavě.
 

 

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 10. 6. 2024

  Klimatolog Pavel Zahradníček hostem Interview ČT24

  Pavel Zahradníček, meteorolog, klimatolog a člen týmu Intersucha, byl hostem pořadu Interview ČT24. Celý díl ke zhlédnutí ZDE.

 • 13. 5. 2024

  Množství srážek v Česku roste, problém je vysoká teplota vzduchu, vysvětluje klimatolog příčiny sucha

  V posledních 20 letech se začíná měnit příčina, proč vzniká sucho. Zatímco v minulosti to bylo hlavně díky nedostatku srážek, tedy při delším období, kdy podprůměrně pršelo, nyní to souvisí mimo jiné s nárůstem teploty vzduchu. V důsledku většího tepla se vypařuje víc vody z půdy, a sucho tedy začíná být i při relativně normálních srážkách, říká klimatolog Pavel Zahradníček z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České Republiky.
  Celý článek pro irozhlas.cz k přečtení ZDE.