Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 20. 05. 2018 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 13. 05. 2018 do neděle 20. 05. 2018 ráno)

 

Tato mapa zachycuje situaci v pondělí 13.5. Zprávy 199 zpravodajů z 60 okresů (viz. mapa níže) ukazuje horšící se situaci se zásobou půdní vláhy a obavy o dopady na produkci obilnin a řepky, ale i okopanin a kukuřice. Informace zpravodajů portálu Intersucho svědčí o rychlém vysychání povrchové části profilu v minulém týdnu, ale také o tom, že jižní Morava je na tom s nasycením půdy relativně lépe, než je obvyklé. Oproti předchozím týdnům se opět zvyšuje frekvence zpráv o spíše sušší orniční vrstvě (téměř polovina respondentů zvláště z Čech). Jde o nejhorší situaci pro květen za historii systému tedy od roku 2015. Současně i respondenti vnímají negativní vodní bilanci, která je hlášena cca 90% zpravodajů, z nichž cca 25 považuje průběh posledních 3 měsíců z pohledu vodní bilance za výrazně anomální. Akutně jsou ohroženy výsevy jařin, kterým se doposud nevyvinula kořenová soustava, ale panují výrazné obavy i o porosty kukuřic a okopanin a ve značné míře i ozimů. Ve čtyřech okresech (Plzeň sever, Kladno, Zlín a Hodonín) odhadují někteří zpravodajové škody jako těžké. Celkem 30 okresů odhaduje, že sucho může způsobit propad výnosu o 10-30%. V dalších 16 okresech je hlášeno sucho s rizikem pro produkci do 10%.

INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):

BEROUN: "Bykoš 19 mm, Neumětely 25 mm/kroupy, Hostomice 20 mm/kroupy, Nesvačily 9 mm, Lounín + Korno 6 mm"

BLANSKO: "srážky 4mm"

BRNO-VENKOV: "Za měsíc březen a duben napršelo 44 mm srážek. Jarním ječmenům zasichají odnože. Odnožování neproběhlo v normálním režimu.", "Za týden 7. 5. - 13. 5. 2018 spadlo 5,5 mm a 2 mm srážek. Půda je však natolik vyprahlá, že po dvou či tří hodinách slunečného počasí není po vodě ani památky. Pukliny v zemi se rozšířily tak, že do nich lze strčit celou dlaň. V porostech ozimých obilovin se dělají velké fleky zaschlých rostlin."

BRUNTÁL: "v posledním období spadlo 39.6mm srážek"

BŘECLAV: "Úhrn srážek od 6.5.2018 - 13.5.2018 je 36 mm."

ČESKÉ BUDĚJOVICE: "3.5.2018 v Dyníně spadlo 10 mm a dne 10.5.2018 2 mm srážek jinak u nás nenapršelo nic za poslední dva měsíce."

HAVLÍČKŮV BROD: "Květen prozatím 13,5 mm srážek."

HODONÍN: "Množství srážek za týden byl 66,34 mm - bouřky."

HRADEC KRÁLOVÉ: "srážky za minulý týden - 4 mm ( v množství 1 mm / 1 mm / 2 mm ), v porostech ozimé pšenice půda suchá stupeň 2 , v porostech cukrovky a kukuřice stupeň 3"

CHOMUTOV: "11mm + kroupy"

CHRUDIM: "srážky od 23.4 do 13.5 10,6 mm, sucho se začíná projevovat na lehkých písčitých půdách, sucho v kombinaci s pozdním nástupem jara výrazně ovlivňuje ozimé obilniny ve výšce rostlin, počtu odnoží a počtu zrn v klase - velké odrůdové rozdíly, jarní obilniny nerovnoměrně vzešlé nízké"

JINDŘICHŮV HRADEC: "10.5.2018 v odpoledních hodinách přišla bouřka i s kroupama!!! Za 15 minut spadlo 20 mm srážek. Ale jak je půda vyprahlá,nestačilo se to vsakovat tak převažně veškerá voda odtekla z povrchu pryč a vsáklo se minimum z úhrnu."

KLATOVY: "Projevy sucha k poslední neděli 13. 5. 2018: množství srážek 0 mm. Vláhový deficit pozorujeme u všech polních plodin, nejlépe je na tom zatím řepka ozimá a jetelotravní porosty na těžších spíše hlinitějších půdách se severní expozicích, porosty ozimých ječmenů vypadají v pořádku, klasy jsou vymetány a výška porostu je optimální. U ozimé pšenice se vláhový deficit projevuje markantněji, porosty jsou velmi nízké a řídké, na mnoha pozemcích ani není zapojený porost, napadení chorobami je minimální, čekáme na vodu abychom mohli ošetřovat porosty fungicidy. U raných odrůd již můžeme pozorovat začátek metání klasu u pozdních se nalejvá pochva a vytváří se klas, porosty jsou však velmi nízké, počítáme s nedostatkem slámy na letošní zimu. Porosty triticale ozimého jsou osety na spíše lehčích půdách kde se vláhový deficit projevuje nejvíce a tyto porosty jsou suchem poškozeny nejvíce, kroutí se praporcové listy a klasy metají rovnou z pochvy, rostliny nastavují nouzový režim a ani nevytvořily poslední nodium, snaží se rychle přejít do generativní fáze růstu. U těchto porostů bude velmi podprůměrný výnos slámy, zrno se jestě může vytvořit pokud bude druhá polovina května příznivá. U jařin a luskovinoobilních směsí se vláhový deficit projevuje také hodně. Porosty jsou sice zapojené ale čekají na vodu, místy hrách začíná žloutnout. U kukuřice silážní se deficit zatím projevuje pouze nepřístupností živin půdním sorpčím komplexu. Prvně setá kukuřice má 4-5 list, nejdéle setá má 2 listy. Svědčí ji sluneční svit kterého se jí dostává každý den, ale bez vody to neporoste....Velmi špatná situace je u trvalých travních porostů, na vrškách a lehčích půdách se porosty začínají ztrácet a porosty začínají vyhořívat. Odhaduji výnosy kolem 30 - 40% oproti normálu."

KROMĚŘÍŽ: "Situace se stále zhoršuje, dnes hlášené srážky, pokud jich nebude více jak 10-15 mm nikterak nezlepší tíživou situaci."

LIBEREC: "6.-12.5. - 3,0mm"

LOUNY: "naposledy prselo 17.4. od te doby ani kapka porosty jsou znacne postizeny repka kvetla jen tri nedele"

MLADÁ BOLESLAV: "4,8 mm, sucho a vítr - hrůza!!!!!!!"

MOST: "na středních a lehkých půdách obiloviny a řepka nezvratně poškozeny, ječmeny ozimé a pšenice z 80 % zaschlé, na těžších půdách u obilovin stočené listy, kukuřice zastavila růst a žloutne, slunečnice zatím sucho snáší"

NOVÝ JIČÍN: "7 mm sráýek za poslední týden, sucho je extremní, na některých pozemcích kde jindy bývá dostatek vody díky těžké půdě pšenice ozimá začíná vadnout, je to velmi lokální ale někde velmi markantní. Řepka ozimá díky suchu zahzuje nebo vůbec netvoří šešule aškoliv si myslím že posžkození bude tak do 40% běžného stavu."

NYMBURK: "srážky v minulém týdnu od 2 do 7 mm, spíš menší, problémy násobí vysoké teploty a vítr, pšenice na lehčích půdách jsou už uschlé, ječmeny špatně vzešlé a nerostou, špatně vzešlé cukrovky, setá cibule"

OLOMOUC: "Ve sledovaném období spadlo jen 3,1 mm srážek. Na půdě jsou viditelné pukliny ze sucha. "

OPAVA: "Srážky byly okolo 10 mm. Možná , že trochu to pomohlo, ale vláhové deficity v půdě jsou velké. Po srážkách začínají vzcházet cukrovky. Zda to vše dohoní, jak budou růst/ postřiky, zastínění okolních řep.../ to se uvidí v průběhu dalších dní a týdnů. Zdraví Vás Stuchlík Po srážkách začínají vzcházet cukrovky. Zda to vše dohoní, jak budou růst/ postřiky, zastínění okolních řep.../ to se uvidí v průběhu dalších dní a týdnů."

PÍSEK: "Srážky pouze 3-5 mm. V sousedství (cca 1-2 km jihovíchodněji) 35 - 45 mm."

PLZEŇ-JIH: "V týdnu 7.5. až 13.5.2018 jsme na lokalitě Lužany naměřili 6,2 mm srážek ve 2 srážkových dnech. Srážkový deficit se dále prohlubuje, nadále trvají nadprůměrné teploty. Porosty ozimé řepky odkvétají velmi rychle, od prvního květnového týdne je patrná nevyrovnanost porostů ze sucha, místy i žloutnutí starších listů (především u jarních obilovin, ve druhém květnovém týdnu už i u ozimé pšenice)."

PLZEŇ-SEVER: "Projevy sucha se zesilují především z důvodu trvalých větrů z východních směrů. Vláhový deficit se začíná projevovat na polních kulturách. Ohroženy jsou především jařiny (obilniny, luskoviny). Pozitivní efekt suššího počasí je v malém výskytu a šíření houbových chorob na obilninách i řepce. Srážkový úhrn za období od 29.4. do 12.5. 2018 pro lokalitu |Krukanice: 11,8 mm"

PRAHA-VÝCHOD: "Srážky Kunice Vidovice 8mm"

PŘEROV: "V uplynulém týdnu se srážky naší oblasti vyhýbaly. Zvýšené prosušení vrchní vrstvy půdy."

PŘÍBRAM: "Minulý týden spadlo 9,2 mm v bouřkách a přeháňkách, což lehce zmírnilo dopady sucha. Bohužel je to stále málo a rostliny dál strádají a u ozimů to vypadá na nejnižší výnos od roku 2003."

RAKOVNÍK: "0 mm srážek, pšenice ozimá: místy úplné zasychání odnoží i hlavního stébla - lehké půdy, řepka ozimá: podesychání spodních listů, předčasné dokvítání, mák jarní: mezerovité vzcházení"

ROKYCANY: "Průměrná teplota byla 14,7 °C a 5 mm srážek "

RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: "Minulý týden přinesl 10.5. srážky ze dvou bouřek, které nás okrajově zasáhly. Zajímavé je, že i v rámci katastru se intenzita srážek značně měnila. Na měřícím bodu Povodí Labe bylo naměřeno 10 mm srážek, v našem srážkoměru vzdáleném vzdušnou čarou 2 km pouze 3 mm. Toto pokračovalo i v pátek, kdy na části spadlo 30 mm s erozí kukuřice, a na jednom okraji katastru prakticky 0 mm a na druhém okraji 10 mm. Nicméně srážky byly bouřkového charakteru, sloužily pouze k zavlažení plodin bez výrazného doplnění půdního profilu a už vůbec ne hladiny spodní vody nebo stavu vody v potocích a krajině. Pokud jde o plodiny, pšenice metá (řádově o 10-12 dnů dříve oproti normálu). Porosty jsou řídké, nízké, bez odnoží s nasazením malého počtu zrn. Výnos? Odhadem 4 t proti obvyklým 7-8 t. Jarní ječmen-i to malé množství srážek porosty vylepšilo, ale opět čekáme na déšť. Příští dny a hodiny ukáží kam se to celé překlopí. Travní porosty-tam kde bylo na jaře nahnojeno, velmi slušné výnosy hmoty jsou. I když porost strašně rychle stárne. Tam kde bylo nenahnojeno a na mělkých nebo naopak velmi těžkých půdách bude prpad výnosu až o 1/3. Řepka někde je slušná, někde špatná-podle hloubky kořenového systému. Ostatní jarní plodiny čekají velmi na vláhu. Jedině kukuřice vypadá suprově. "

SEMILY: "Začínalo sucho, ale už je to v normálu. Ve čtvrtek byly srážky 10 mm, v sobotu cca 25 mm. Je to znát, všechno roste před očima."

STRAKONICE: "za týden spadlo 0,5 mm srážek v okolí zase intenzivní srážky. "

SVITAVY: "sobota 12.5.2018 kolem 20 hod. 4 mm"
ŠUMPERK: "od neděle do dnešního dne napadlo 10 mm srážek, dřívější nástup kvetení u řepek a metání u pšenic nejméně o 2 týdny"

TÁBOR: "Za uplynulý týden byly naměřeny 2 mm nových srážek, stav travních porostů se nadále zhoršuje, negativní dopady sucha jsou možné pozorovat již i na vzcházející kukuřici a ovsu."

TEPLICE: "Obilniny redukují počet odnoží, řepka zasyhají větve, srážky 0, neznám předpovědi výnosu"

TŘEBÍČ: "srážky 6.5-13.5.2018 10 mm, silně nadprůměrné teploty a vítr způsobují rychlý odpar vláhy"

UHERSKÉ HRADIŠTĚ: "Srážky za duben cca 20mm,v květnu 10.5 od 10 do 30 mm v bouřce,.Sklizeň jetelovin na senáž cca 70/% oproti roku 2017,který byl silně podprůměrný.Silně poškozene ozimy i jarní plodiny.Dlouho trvající období beze srážek navíc provázené silným větrem nepamatuji 30 let"

ÚSTÍ NAD ORLICÍ: "Srážky za uplynulý týden 20 mm. Do 12.5. téměř beze srážek (do 1 mm) - k tomu výsušný charakter počasí (nízká oblačnost, vysoké teploty a často velmi čerstvý vítr) - za suchem nejvíce (a možná i nevratně) ovlivněné považujeme ozimé a jarní obilniny, především ozimé triticale. V sobotu 12.5. déšť přívalového charakteru (19 mm za cca 0,5 hod.). Přestože značné množství vody odteklo, situace se lokálně mírně zlepšila. Prostorově (okolní katastry) se však vláhové poměry dosti liší. "

VSETÍN: "za měsíc duben 19mm srážek, - od 1.5. do 14.5. 18,5mm srážek, řidší porosty TTP, menší množství odnoží v obilovinách, menší navětvení řepky olejné"

VYŠKOV: "přes předpovědi, hlásící bouřky se k nám dostala jen jedna menší kdy napršely 3 mm. Bylo to ve čtvrtek 10.5. Tato srážka nebyla odpoledne již poznat"

ZNOJMO: "Díky srážkám za poslední dva týdny zlepšil stav porostů na polích, ovšem výpadky rostlin nebo odnoží u jarních plodin a ozimů již nahradit nelze. Od poslední neděle 15mm srážek."

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: "15,5 mm srážek , 16,2 mm výpar "

Více informací

 

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 1. 1. 2021

  Pršelo nejvíc za deset let. A přece jenom lehce nad průměr, řekli vědci

  Česko zůstává ve vláhovém deficitu. Z dlouhodobého hlediska chybí v krajině asi 300 milimetrů srážek. Sucho zesilují především vzrůstající teploty.
  Nejdřív pětisetleté sucho, pak – s nadsázkou – šest propršených měsíců. V Česku se uzavírá nejdeštivější rok za poslední dekádu.

  V průměru napršelo mezi 700 a 800 milimetry srážek. Takové úhrny meteorologové zaznamenali naposledy v roce 2010. „Tehdy spadlo ještě minimálně o 100 milimetrů za rok více než letos,“ řekl pro Seznam Zprávy klimatolog Pavel Zahradníček z portálu intersucho.cz.

  Celý článek k přečtení pro seznamzpravy.cz ZDE.

   

 • 30. 12. 2020

  Sucho i povodně, horko i chladno. Rok 2020 provázely pro Česko typické výkyvy

  Letošní rok byl podle klimatologa Pavla Zahradníčka další, kdy se objevily oba extrémy tradiční pro Českou republiku – tedy sucho a povodně. Zima přinesla málo srážek a na jaře následovalo sucho. Léto bylo sice chladnější v porovnání s posledními roky, avšak stále nadprůměrné. A v říjnu přišly srážky, které překonaly více než dvojnásobně dlouhodobý průměr.
  Celý článek pro idnes.cz k přečtení ZDE.