Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 27. 05. 2018 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 20. 05. 2018 do neděle 27. 05. 2018 ráno)

 

Tato mapa zachycuje situaci v pondělí 20. 5. Zprávy 204 zpravodajů z 62 okresů (viz. mapa níže) ukazuje horšící se situaci se zásobou půdní vláhy a obavy o dopady na produkci obilnin a řepky, ale i okopanin a kukuřice. Informace zpravodajů portálu Intersucho svědčí o rychlém vysychání povrchové části profilu v minulém týdnu, ale také o tom, že jižní Morava je na tom s nasycením půdy relativně lépe, než je obvyklé. Oproti předchozím týdnům se opět zvyšuje frekvence zpráv o spíše sušší orniční vrstvě (téměř polovina respondentů zvláště z Čech). Aktuálně z pohledu očekávaných dopadů zatím panuje stále nejhorší situace pro květen za historii systému tedy od roku 2015. Současně i respondenti vnímají negativní vodní bilanci, která je hlášena cca 90% zpravodajů, z nichž cca 40% považuje průběh posledních 3 měsíců z pohledu vodní bilance za výrazně anomální. Akutně jsou ohroženy výsevy jařin, který se doposud nevyvinula kořenová soustava, ale panují výrazné obavy i o porosty kukuřic a okopanin a ve značné míře i ozimů. V šesti okresech odhadují někteří zpravodajové škody jako těžké. Celkem 33 okresů odhaduje, že sucho může způsobit propad výnosu o 10-30%. V dalších 16 okresech je hlášeno sucho s rizikem pro produkci do 10%.

Více informací

INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):

BENEŠOV: 'I když došlo v minulém týdnu k srážkám kolem 20 mm , tak sucho zůstává stejné jako v minulých dnech, pouze to z části pomohlo rostlinám zlepšit růst. Uvidíme jaký bude další průběh srážek, ale pokud nepřijdou v nejbližší době, tak to bude mít stejný dopad na výnos jako v roce 2017.'
BEROUN: 'beze srážek'
BLANSKO: 'srážky - 13mm'
BRNO VENKOV: 'srážky 21,5 mm'
BRNO VENKOV: 'Ve sledovaném období napadlo 12 mm srážek což je na vyprahlou zem skoro nic'
BRNO VENKOV: 'Za minulý týden napršelo 15 mm srážek což je na vyprahlou zem nic.'
BRNO VENKOV: 'Za období 14. 5. - 20. 5. spadlo 20 mm, plus mínus 2 mm (dle mých KÚ, v kterých hospodařím). Na plodinách se srážky příznivě projevily, nicméně v zaschlých porostech však voda přišla pozdě. Pokud do žní nespadne ještě minimálně 20 - 30 mm tak se bude opakovat předchozí rok - snížené výnosy o min. 30 %. '
BRNO VENKOV: 'Zde za týden napršelo 31 mm.'
BRUNTÁL: 'v posledním období spadlo 25.2mm srážek'
BŘECLAV: ', 10.5. extrémní událost, 16 mm spadlo asi během hodiny, půda nestíhala vodu vsakovat, avšak půdní profil se doplnil. Následující tři srážky okolo 5 mm byly pozvolné, přetrvávali okolo půl dne, je možné, že jsem u nich nezaznamenal celkovou srážku. Po těchto srážkách vypadají ozimy velice dobře, avšak mírné sucho na jaře již nedoženou. Jařiny nyní vypadají takřka beze ztrát. Půdní profil do 20 cm je zcela nasycen. Údajně se blíží výrazně vysoké teploty, je pravděpodobné, že tato voda by vydržela tak na dva týdny., 16.5. - 6,8 mm10.5. - 16 mm, 11.5. - 4,8 mm, 18.5. - 3,8 mm'
BŘECLAV: 'Přece jsme se v Kobylí dočkali výraznějších srážek, které pozitivně ovlivnily situaci s půdní vláhou v rozsahu do 20 - 30 cm. Naprosto vysušená půda rychle vláhu vstřebává, pozitivně se srážky promítnou do vývoje kukuřice, slunečnice a vojtěšky , kde již byla sklizena 1. seč.'
BŘECLAV: 'Srážkový úhrn za uplynulý týden 12 mm.'
DĚČÍN: 'Situace se v minulém týdnu přechodně slabě zlepšila. Díky nočním dešťům alespoň na dva dny zvlhla horní vrstva půdy, hlouběji beze změn. Na konci týdne po srážkách nebylo ani památky. Celkový úhrn 8,5 mm. Pokud tento týden nepříjdou žádné srážky, očekávám další zhoršení. Vegetace místy začíná vadnout (bylinná vegetace) a trávníky vypadají jako na vrcholu léta.'
FRÝDEK-MÍSTEK: 'Hladina v potoce Malý Lipový je i po deštich hluboce podstav.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Opravdu je sucho,které se projevuje u nás čím více - tráva zasychá,v potoce každým ubývá vody,obilí je již hodně prosychá'
HODONÍN: 'Srážek v týdnu bylo 21,08 mm.'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'pšenice ozimá 720 klasů/m2'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'pšenice ozimá kolem 500 klasů/m2, cukrovka 115000 jedinců/ha'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'srážky za minulý týden - 22 mm ( 3 mm , 19 mm ), ozimá pšenice 500 až 550 klasů/m2, půdní vlhkost v 40 cm stupeň 3 (porost kukuřice), porosty kukuřice 20 cm vysoké rostliny'
CHOMUTOV: '7mm za poslední týden'
CHOMUTOV: 'Jak jsem popsal již u bodu č. 4. intenzita sucha za poslední dekádu rapidně vzrostla. Jedná se o stav, kdy žně by mohly být jen formalitou, protože na některých místech v porostech se objevují již velká podeschlá kola, kde je porost celkově retardován a situaci již nepomohou zachránit ani případné srážky. poškození je zde trvalé a nevratné. Celkově jsou porosty rozházené. Na mnoha místech můžeme zaznamenat tzv. vlnový efekt, odrážející stav podloží a intenzitu sucha. Již žádný porost ať už obilovin, slunečnice, kukuřice či řepky není v normálním stavu a všude je ve větší či menší míře patrné poškození. Za duben zde spadlo 20,5 mm srážek, za květen pak prozatím jen 7 mm, což dokládá celkovou neutěšenou situaci. Prozatím očekávám propad výnosů okolo 30%-40% a pokud se situace v dohledné době nezlepší bude propad ještě výraznější a situace již kritická. '
CHRUDIM: 'srážka 23 mm, lokálně i 30 mm'
CHRUDIM: 'V 20.týdnu jsme měli srážky 24 mm a průměrnou teplotu 14,5C.'
JIČÍN: 'Srážky - 25 - 29 mm'
JIČÍN: 'V uplynulém týdnu spadlo 20 mm srážek, rostliny znatelně pookřály, studánky v okolí jsou ale stále vyschlé.'
JIČÍN: 'V uplynulém týdnu spadlo 20 mm srážek, vegetace viditelně pookřála, studánky a prameny v okolí jsou ale stále suché.'
JINDŘICHŮV HRADEC: '14-20,5, - 21,3 mm srážek, přesto půdní profil nedosycen, TTP jsou řidší, v lesích bez zlepšení'
JINDŘICHŮV HRADEC: 'Minulý týden déšť, středa, čtvrtek cca 28 mm suma. Pšenice vymetané Avenue, zbytek Genius, Dagmara, Tobak metají nyní. Porosty u pšenice suchem poškozeny, především počet odnoží, ne více jak jedna až dvě odnože (výjimečně). Klas zkrácený, déšť pomůže snad s velikostí zrna. Jinak kukuřice 5-7 listů, zatím těžké hodnotit. Řepky, tvorba semene, voda pomohla, navětvení vlivem sucha chybí... Dačicko v mapě intenzity sucha v zelené barvě, přitom napršelo o cca 30 % více než u nás. Měří náš zaměstnanec.'
JINDŘICHŮV HRADEC: 'Za celodeního deště spadlo celkem 21 mm srážek'
JINDŘICHŮV HRADEC: 'Za minulí týden nám tu krásně pozvolna nacmrndalo 28 mm. Sklizeň ukáže jestli to bylo v hodině 12 nebo po 12.'
KARLOVY VARY: 'Úhrn srážek v našem katastru za minulý týden 14. - 20.5. byl 19mm. Pršelo pouze několik hodin v průběhu středy. Došlo ke krátkodobému provlnutí půdy do cca 7cm. O několik dní později již nejsou srážky v půdním profilu znatelné. Půda práší i v hloubce 40 cm. Situaci výrazně zhoršuje čerstvý vítr. '
KLATOVY: 'Množství srážek v k. ú. Hrádek u Sušice: 15. 5. - 6 mm, 16. 5. - 3 mm, 17. 5. - 1 mm. Množství srážek ačkoliv malé kladně ovlivnilo vývoj porostů u všech polních plodin i u trvalých travních porostů. Porosty ozimých ječmenů jsou nižší než v běžných letech, jinak vypadají na momentální situaci a vláhový deficit docela v kondici, při testování přístrojem N-tester se měřením prokázalo že porosty netrpí nedostatkem dusíku a fotosyntéza probíhá stále naplno. Praporcové listy asimilují a porosty nejsou napadené houbovými chorobami. V současné době se nalévají klasy, zatím je těžké posoudit o kolik procent bude nižší výnos. U ozimého triticale se situace obrátila k lepšímu, srážky porosty vyloženě zachránily, stresované porosty připálené DAMem 390 se probudily a přijmuly dusík, zazelenaly se a povyrostly o 10 cm, klasy jsou nad praporcovým listem. U pšenice ozimé je situace špatná, většina porostů trpí nedostatkem živin a špatnou přístupností dusíku a dalších prvků, velmi viditelný je deficit hořčíku, mnoho porostů není zapojených, výška porostu k úrovni kolen a porosty jsou na začátku metání, některé již zcela vymetaly. Porosty pšenic bych řekl, jsou nejslabší, nedisponují takovým množstvím biomasy jako ozimé ječmeny ani tritikale, zde se dá již teď předpovědět ztráta na výnose, když rostliny nemají dostatečný asimilátní aparát k vytvoření velkých výnosů jako ve srážkově normálních letech. Porosty řepky ozimé zcela odkvetly, byly preventivně ošetřeny fungicidy proti hlízence, tvorba šešulí probíhá v pořádku, místy se vyskytuje silné napadení šešulovými škůdci, rostliny jsou však nižší oproti normálním rokům o 30 cm tudíž můžeme předpokládat také nižší výnosy. U porostů kukuřice silážní se přísun srážek také projevil kladně, kukuřice přijala močovinový dusík, zazelenala se a začala tvořit 5-6 list. Avšak v tomto týdnu 21.-27. se situace rychle vrátila a porosty opět trpí suchem a přírůstky biomasy jsou velmi malé. U trvalých travních porostů se situace také zlepšila, pohnojené louky ať kejdou nebo damem se zazelenaly a zahustily, na lehčích půdách a kopcích bohužel množství srážek nepomohlo. V pondělí 21. 5. jsme začali senážovat, průměrný výnos se pohybuje okolo 3,5 - 4,5 t/ha při sušině okolo 35%. Což je velmi málo....Týden bych hodnotil kladně z pohledu přísunu srážek, u nás bohužel jen 10 mm, nižšími teplotami a vyšší vzdušnou vlhkostí kdy si porosty lépe udržují mikroklima a není tak vysoký výpar a s tím související evapotranspirace. V probíhajícím týdnu 21. - 27. 5. se situace opět rapidně zhošuje. :('
KLATOVY: 'Zatím nelze hodnotit stavy způsobené suchem u ovocných stromů. Snad až červnový opad plodů ukáže. Za tento týden 14,8 mm srážek. Zašumělo a je to pryč. Potoky stojí, řeka na červenco -srpnovém normálu. Sečou se louky - velmi málo trávy, řídká a krátká. Jestlipak budou letos otavy? V r 2015 už nebyly. Letos je stejné sucho, jen o 2 měsíce dřív.'
KROMĚŘÍŽ: 'Po týdnu , kdy spadlo cca 25 mm srážek je povrchová vrstva ornice opět suchá, letos zaoráváme mák, vzešel, pak spadlo před velikonocemi 12 mm, udělala se škraloup a zvláště na východních a severovýchodních svazích se zcela vygumoval vzešlý mák... ????'
KROMĚŘÍŽ: 'V minulém týdnu dva dny významněji pršelo, souhrn srážek se pohyboval mezi 22 - 37 mm. Na některé plodiny už ale je pozdě ( všeobecně obiloviny) a výnosový deficit vlivem sucha při odnožování a dlouživého růstu je už nezvratný. Další vývoj bude záviset na dalším průběhu v měsíci červnu'
LIBEREC: '13.5.-19.5. - 20,0mm'
LOUNY: 'Srážky 14 mm'
LOUNY: 'Srážky 14 mm'
LOUNY: 'Srážky 16 mm'
LOUNY: 've stredu 10mm jinak teplo a vitr ktery vodu hned bere je neskutecne sucho'
LOUNY: 'za minuly tyden spadlo 12 mm v okolnich katasrech v prumeru, tim doslo k mirnemu oddaleni projevu sucha na lehcich pudach psenice ani nevymetla jecmen jarni je ridky a do poloviny litek. repka jakstaks drzi kukurice zacina zloutnout.'
MLADÁ BOLESLAV: '14,0 mm'
MLADÁ BOLESLAV: 'srážky 14.5. - 22.5. 30 mm'
MOST: 'lehké a střední půdy ječmen ozimý nevymetal, z 80 % rostliny suché, pšenice ozimá shazuj, vysoké teploty, silný vítre odnože, na lehkých půdách z 95% suchá, na těžších půdách obrana proti výparu - srolované listy, začíná redukovat odnože, kukuřice zastavila růst, žloutne, slunečnice pomalý vývin - zatím snáší dobře. za 20. týden srážky 16.5.2018 - 7,2 mm'
NOVÝ JIČÍN: '22 mm'
NOVÝ JIČÍN: 'srážky celkem 31 mm, konečně'
NOVÝ JIČÍN: 'v minulém týdnu napršelo 30 mm srážek formou pomalého zasakujícího deště. Situace ohledně obilnin a kukuřice se výrazně zlepšila, je to však pořád málo toho deště. chtělo by to ještě jednou 30 mm pomalou intenzitou. S pozdravem. Martin Dostál'
NYMBURK: 'srážky 27mm,'
NYMBURK: 'v minulém týdnu spadlo cca 18 mm srážek během dvou dnů, některé porosty pšenic už na srážky nereagují, jsou uschlé, pro cukrovku a ostatní plodiny záchranná brzda ale za dva dny jako když nepršelo, rozprasky v půdě zůstávají.
OLOMOUC: '15.5.18 - 3,0 mm 17.5.18 - 11,0 mm, 19.5.18 - 2,0 mm'
OLOMOUC: 'I když v uplynulém týdnu konečně zapršelo (33 mm), bohužel se to příliš neprojevilo, neboť půda je tak vyprahlá, že se voda okamžitě ztratila. Navíc jsou neustále dosti silné větry, které půdu ještě více vysušují, v některých polích jsou praskliny - nepomohl ani déšť.'
OLOMOUC: 'srážky v minulém týdnu 21,5 mm'
OLOMOUC: 'Ve sledovaném období spadlo 32,9 mm srážek'
OPAVA: 'Konečně spadlo 30mm zahradního deště.'
OPAVA: 'srážky za měsíc květen 43,5 l/m2 v Opavě - Kylešovicích'
OPAVA: 'Určitě srážky, které přišly, pomůžou porostům již vzešlým. Porosty teprve nastartované, již nebudou tak ovlivněné, hlavně se to týče cukrovky.Zdraví Vás Stuchlík.'
OPAVA: 'za uplynulý týden 38,1 ( 16.5. 25,5mm, 17.5. 9,5mm) pršelo celý den, voda dobře vsákla, ale opět začínají vyšší teploty '
OPAVA: 'za uplynulý týden 38,1 ( 16.5. 25,5mm, 17.5. 9,5mm) pršelo celý den, voda dobře vsákla, ale opět začínají vyšší teploty '
PÍSEK: '20.5. v 7:00 ráno 18,9mm'
PÍSEK: 'Ve 20.týdnu napršelo v k.ú. Nemějice 34 mm,sousedům i více,ale jinde méně,takže děkujeme nahoru. S pozdravem dešti zdar Jaromír Bartůněk.'
PÍSEK: 'Za poslední týden byl uhrn srazek cca 20mm '
PÍSEK: 'Za sledované období 1 mm srážek.'
PLZEŇ JIH: '5mm srážek'
PLZEŇ JIH: 'V týdnu 14.5.-20.5. napršelo na lokalitě Lužany (PJ) 15,9 mm srážek, došlo k mírnému zlepšení, nikoli však k zásadnímu doplnění srážek. Za první dvě dekády května jsme naměřili 22,2 mm srážek, to je pouze 35,6% 60-letého normálu. Nadále trvají nadprůměrné teploty: teplotní normál pro květen máme 13,0°C, průměrná teplota v 1. květnové dekádě byla 14,1°C a ve druhé květnové dekádě 14,8°C.'
PLZEŇ SEVER: 'Minulý týden mírně zlepšil vláhovou bilanci, projevy sucha zatím nejsou tak výrazné jako v minulém roce. Problémem jsou vysoké teploty a trvalé, relativně silné větry východních směrů, které rychle vysouší půdu. Očekáváme významné poškození výnosu především u jařin, ale také u řepky, kde jsou nízké, málo navětvené porosty. Suma srážek za období od 13.5. do 19.5.2018 pro lokalitu Krukanice: 21,4 mm.'
PLZEŇ SEVER: 'za minulý týden 6,5mm srážek ve všech našich katastrech vyjímečné sucho dále pokračuje.'
PRAHA VÝCHOD: 'Srážky Kunice - Vidovice 26mm'
PRAHA ZÁPAD: '14 mm'
PROSTĚJOV: 'spadlo nam na 3x 22mm,není to moc ale jsme moc rádi za každou trošku'
PŘEROV: '14 mm srážek'
PŘEROV: 'Srážky v minulém týdnu byly výraznější, takže v povrchové vrstvě to mělo nějaký význam - hustě zapojené porosty si nějakou vláhu po nějakou dobu tzv. podrží". Nezapojené porosty opět vysychají. Na situaci v hlubších vrstvách nemá žádný vliv - nadále je sucho."'
PŘÍBRAM: '12 mm srážek bez zásadního doplnění , zahájena sklizeň trav = nepamatuji se ( 35 let ), že by to bylo někdy tak špatné'
PŘÍBRAM: '13 mm srazek'
PŘÍBRAM: '19.5.-3mm, '
PŘÍBRAM: '7mm,projevy sucha zůstávají na stejné úrovni'
PŘÍBRAM: 'Minulý týden spadlo 4,5 mm, což situaci moc nevylepšilo. Porosty potřebují výrazně více vody, zvláště tam, kde je narostlá hmota. Některé lokality nezachrání ani pořádný déšť. V potoce také ubývá voda. V suché půdě nefungují ani hnojiva ani půdní herbicidy.'
PŘÍBRAM: 'Za uplynulý týden jednou déšť = 2,5 mm vody. Ve vzdálenosti cca 15 km od Vysoké u Příbramě většinou srážky cca 10 až 20 mm ve dvou termínech. zde se vše vyhnulo a nic nenapršelo. Jarní ječmeny a ovsy stagnují, kukuřice také zastavila růst. 5epky jsou odkvetlé a o cca 60 cm nižší. Malé nasazení šešulí.'
RAKOVNÍK: 'bez srážek'
RAKOVNÍK: 'srážky 14 mm'
ROKYCANY: 'Od poslední neděle nebyli žádné srážky, od předposlední neděle spadlo 11mm srážek (Bušovice). Deficit srážek je u všech plodin značný, schnoucí plochy v ozimých pšenicích dosahují na některých blocích i několik hektarů. Důsledek nedostatku srážek zapříčinil, také zvýšení citlivosti některých herbicidů na porosty kukuřic v závislosti na odrůdě.'
ROKYCANY: 'Průměrná teplota byla 10,6°C, 12 mm srážek'
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: 'Mezi 14-20.5.2018 spadlo 40 mm.Déšť byl dva dny intenzivní,kdy zdánlivě nasytil půdní profil do 25 cm,ale o víkendu a včerejška foukal vítr o 5-7 m/s,došlo k výparu.provádíme sklizeň jetele červenýho na senáž,kdy výnos v sušině 38 % je oproti roku 2015-16-17,menší o 40- 50 %.'
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: 'Minulý týden po dlouhém období sucha přišly konečně srážky (středa, čtvrtek, pátek) podle místa a způsobu měření 55-65 mm. Došlo k výraznému zavlažení půdního profilu (spíše však v povrchové vrstvě max. do 20 cm). Výrazně se zlepšil stav a kondice vegetace, která je díky vysokým teplotám cca 10 dnů napřed proti jiným rokům. Otázkou jsou ozimy, ty už jsou z větší části vymetané, během období sucha došlo již k redukci počtu odnoží i zkrácení klasu. Zde očekáváme nižší výnosy. Výrazně se zlepšil jarní ječmen, otázkou zůstává jak náhle uvolněné živiny do půdního roztoku ovlivní kvalitu sladovnických ječmenů. Kukuřice jsou zatím super, vyloženě se jim toto počasí líbí. U TTP je situace taková, že hnojené porosty vypadají výnosově velmi dobře, nehnojené hůře. Díky teplému počasí se nestíhá sklizeň, porosty rychle stárnou. Ostatní plodiny jsou díky srážkám snad ok. U obilovin díky teplému počasí pozorujeme dřívější a vyšší výskyt škůdců (např. kohoutek). Pokud jde o doplnění celého půdního profilu, o stav hladin v potocích a řekách, spodní vodu..tak vše je na nízké úrovně, tam se zdá, že se srážky nijak neprojevily. Ani nedošlo k obnovení mokřadů a mokrých míst na vlhkých loukách. Vše bude nyní záviset na průběhu počasí..zatím spíše to vypadá, že budeme odkázáni na přeháňky a bouřky, což přináší velkou nejistotu.'
SEMILY: 'V týdnu napršelo cca 25 mm. Dobré bylo, že to bylo rozloženo do celého týdne. Pršelo 4 x.'
STRAKONICE: '10mm'
STRAKONICE: '16.5. 1 mm, 17.5. 8 mm, 18.5 8 mm, 19.5 9 mm'
STRAKONICE: 'Množství srážek 10 mm'
STRAKONICE: 'píšu pokračující sucho, jelikož všude okolo prší, ale tady ne, za minulí týden spadlo 1+1+2,5+3,5+7 a to je vše poslední srážky ze soboty na nedělí a od té doby zase horko. 
STRAKONICE: 'srážky , 14.5. 2 mm, 15.5. 0,5 mm, 17.5. 1 mm, 19.5. 1 mm'
STRAKONICE: 'V katastru Jetišov a několika sousedních nepršelo již několik týdnů na rozdíl od situace v celém okrese'
SVITAVY: 'Srážky čtvrtek 17.5.2018 cca 15 mm, sobota 19.5.2018 cca 4mm'
ŠUMPERK: 'Za uplynulý týden bylo zaznamenáno 16,5 mm srážek. Porosty ozimých obilovin nízké, na sušších místech řídké (ztráta odnoží), ve fázi metání, některé již vymetané. Jarní obiloviny s nízkým počtem odnoží. Cukrovka ještě nemá zapojené řádky.'
TÁBOR: 'Jsme zelináři a ovocnáři, takže hodnotit řepku atd nemůžeme.'
TÁBOR: 'V k.ú. kde hospodaříme Zárybničná Lhota, Nová Ves u Chýnova, Záhostice, Dobronice za poslechní 14 dní 4mm srážek, extrémní sucho, odešli jarní plodiny - bylo nutné zaorat mák a přesít kukuřicí, ozimé plodiny v katastrofálním stavu.'
TÁBOR: 'Za uplynulý týden naměřeno 8 mm srážek. Začíná se projevovat stres způsobený suchem na porostech kukuřice.'
TEPLICE: '17 mm, obilniny stočené listy, slabší odnože zaschly'
TŘEBÍČ: '22mm'
TŘEBÍČ: 'srážky 13.5. - 20.5.2018 50 mm, výrazná změna, srážky prakticky celý týden s ochlazením'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Srážky v týdnu : po 14/5 - 13,1 mm út 15/5 - 3,5 mm, čt 17/5 - 17,0 mm pá 18/5 - 4,0 mm, Částečné doplnění vody v půdním profilu . Dochází ke vzcházení osiv jarních luskovin , které pro klíčení potřebují větší množství vody . '
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Srážky: 15.5. 9,8 mm, 17.5. 7,8 mm, 19.5. 3,5 mm, i přes to, že spadlo cca 20 mm srážek se situace vůbec nezměnila. Vliv sucha na rostliny neustále , pokračuje.'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'V minulém týdnu spadlo 31,5 mm srážek.'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Za minulý týden 20 až 40 mm.Vzchází jeteloviny a kukuřice seté po 15.4.'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'I přes srážky cca 25 mm v minulém týdnu je i nadále sucho. '
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'množství srážek do 20.5.-7,oohod- 34,8 mm'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Srážky za uplynulý týden (14.05.18, 7.00 hod. až 20.05.17, 7.00): 41 mm V půlce tohoto týdne výrazné zlepšení situace (deštivý čtvrtek). Díky jejich nízké až střední intenzitě půda srážky dobře přijímala. Na několik dní jsou polní plodiny dobře zásobeny. V hlubších půdních vrstvách zůstává deficit.'
VSETÍN: 'v týdnu od 14. do 21.5. spadlo v našem katastru 35mm srážek'
VYŠKOV: '15mm'
VYŠKOV: '15mm'
VYŠKOV: 'srážky minulý týden asi 20 mm, v půdě se jen částečně zacelily trhliny'
VYŠKOV: 'Srážky z minulého týdne celkem 25 mm prodloužily život jarním ječmenům, avšak další očekávané vysoké teploty s minimálními srážkami nedávají naději na alespoň slušný výnos. Ozimá pšenice a řepka doposud zhodnocovaly zimní vláhu, avšak pro dobrou HTS je další vláha nezbytná. Naděje však umírá naposledy.'
ZNOJMO: 'Srážky 14 - 20.5.2018: 15.5. - 4 mm, 16.5. - 8 mm, 17.5. - 11 mm, 18.5. - 2 mm, '
ZNOJMO: 'srážky 20 mm, teploty okolo 22°C'
ZNOJMO: 'srážky 25 mm'
ZNOJMO: 'srážky Šanov 7 mm, Hrabětice 8 mm'
ZNOJMO: 'srážky v týdnu od 14.5.-20.5.2018 v hrušovanech nad jevišovkou činí 16,6 mm'
ZNOJMO: 'Srážky: 15.5. - 6 mm, 16.5. - 1 mm, 17.5. - 7 mm'
ZNOJMO: 'Za minulý týden spadlo 19,1 mm.'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: '17,8 mm srážek, 19,9 mm výpar, nepatrné zlepšení ale dochází k rychlému vysoušení půdy'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: '24 mm srážek'

 

 

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 1. 7. 2020

  Na červen je zásoba vody v půdě impozantní, do sklizně je vystaráno

  Od května zažívá Česko bohaté srážkové úhrny. Od roku 2016 je to poprvé, co Česko nebojuje na začátku léta s nedostatkem vody v půdě. „Do sklizně máme vystaráno,“ konstatuje Miroslav Trnka, profesor Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd a pracovník portálu intersucho.cz. I tak podle něj stále zažíváme nejsušší období za posledních 500 let.
  Celý článek na idnes.cz vč. videa k dispozici ZDE.

 • 30. 6. 2020

  Půdní sucho v Česku téměř vymizelo, půda je mnohde zcela nasycená

  Půdní sucho do jednoho metru z Česka po intenzivních dvouměsíčních deštích prakticky vymizelo. Zůstává sice na malém území v okolí měst Slaný a Louny na hranicích Středočeského a Ústeckého kraje, v některých jiných oblastech je ale nasycenost půdy stoprocentní a v případě intenzivnějších dešťů hrozí povodně. Vyplývá to z údajů, které vědci zveřejnili na portálu InterSucho.
  Celý článek k přečtení na ČTK ZDE.
  Článek převzala i další média, případně rozšířila:
  seznamzpravy.cz.
  ekolist.cz
  idnes.cz.