Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 24. 06. 2018 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 17. 06. 2018 do neděle 24. 06. 2018).

 

Tato mapa zachycuje situaci v období 24. 6. - 29. 6.. Zprávy 193 zpravodajů z 64 okresů (viz mapa níže) ukazuje horšící se situaci se zásobou půdní vláhy a potvrzující zhoršování kondice vegetace i rostoucí obavy o dopady na produkci obilnin a řepky, ale i okopanin a kukuřice. Respondenti vnímají negativní vodní bilanci, která je hlášena cca 2/3 zpravodajů z nichž cca 40% považuje průběh posledních 3 měsíců z pohledu vodní bilance za výrazně anomální. Akutně jsou ohroženy jařin, ale i řepky, okopaniny a kukuřice a jsou hlášeny projevy sucha u ovocných stromů i lesních porostů byť s ohledem na relativně nižší počet zpravodajů nejde o hlášení reprezentativní. Poprvé se objevují zprávy o extrémním poškození porostů a to ve 4 okresech a v dalších 16 odhadují někteří zpravodajové škody jako těžké. Celkem 40 odhaduje, že sucho může způsobit propad výnosu o 10-30 %. Ve 4 okresech je hlášeno sucho s rizikem pro produkci do 10%. Zaznamenali jsme tak nejvýraznější zhoršení prognózy výnosů podle stavu tak, jak jej vnímají agronomové.

INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):

BEROUN: 'cca 3 mm KÚ Bykoš'
BRNO VENKOV: 'dopady sucha na travní porosty ke druhé sklizni, tj. sklizeň kolem 20.6.'
BRNO VENKOV: 'jediné srážky za období 17-24. 06. 2018, 21.06.2018 1,6 mm '
BRUNTÁL: 'Dobrý den, Vaše mapa opravdu neodpovídá místu, odkud posílám pravidelně informace. V dubnu spadlo 5mm srážek, v květnu 27mm srážek, a v červnu k dnešnímu dni 40mm srážek, tedy za cca 3 měsíce to je 72 mm srážek. Denní srážky jsou převážně po 1-2mm, což při vysokých teplotách je opravdu zanedbatelné.'
BRUNTÁL: 'srážky v posledním období spadlo 4.8mm'
BŘECLAV: 'Pokračující vysoké teploty beze srážek. Ani ochlazení v posledním týdnu nepřineslo zlepšení, ale alespoň jistou úlevu pro stres rostlin. Předpovědi srážek se v zásadě nenaplnili. Jednou spadly 2 mm vody a dnes spadlo 5 mm. Půdní profil je však tak silně vyschlý, že se již voda nedokáže efektivně vsakovat a tyto deště spadly v tak krátkém sledu, že většina odtekla z povrchu pryč. '
BŘECLAV: 'Situace v nedostatku půdní vláhy v povrchové vrstvě i v hloubce 20 a více cm se neustále prohlubuje. Vlivem vysokých teplot během května a června je vegetace o 3 týdny v předstihu. Začíná se sklízet meruňky odrůd velkopavlovická a byla zahájena sklizeň ozimého ječmene. Kukuřice trpí nedostatkem vláhy. '
DĚČÍN: 'Tento týden celkově bez zásadních změn. Studená fronta přešla úplně beze srážek, projevila se pouze zvětšenou oblačností a silným větrem. Jediné srážky byly v sobotu a v neděli pouze ve slabých přeháňkách nebo občasném mrholení, celkový úhrn je zanedbatelný.'
DĚČÍN: 'Situace se po deštích dostala do normálu'
FRÝDEK-MÍSTEK: 'Jablka i slívy opadávají ještě nezralé, ale je pěkná úroda rybízu i angreštu.'
FRÝDEK-MÍSTEK: 'V minulém týdnu přecházelo přes nás mnoho bouřek a dešťů. Ovšem nejvydatnější byla ve čtvrtek 15 mm - jinak průměrně 3 - 5 mm. Začala dobře růst buřeň v lese, takže povrchová voda je v normě. Na prameništích se opět objevuje mokrá půda. V potocích, které byly suché zaznamenán výskyt "čůrku" vody v korytě! Kéž by tak bylo celé léto. Rostou houby. Kůrovec má druhé rojení za sebou a to je konec června!!!'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Stále sucho'
HODONÍN: 'Množství srážek 5,27 mm.'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'půdní vlhkost hodnotím stupněm 2, ale je to lepší 2 nebo špatná 3, srážky za minulý týden - 10 mm, od začátku měsíce - 54 mm, průběžný výnos ozimého ječmene na 50 ha je 6,1 t/ha, sklizeň ozimého ječmene probíhá v celé jižní části okresu'
CHOMUTOV: 'Dobrý den, jestli jsem odeslala dotazník 2x, omlouvám se. Nejsem si úplně jistá prvním odesláním. Přeji Vám pěkné dny Daniela Stašková'
CHRUDIM: '25 týden jsme měli srážky 15 mm a průměrnou teplotu 18C. Jarní pšenice máme řídké.'
CHRUDIM: 'srážky 9,6 mm'
JIČÍN: 'Srážky v této lokalitě kolem 12 mm. Předpoklad sklizně o 10 - 12 dnů dříve oproti předchozím rokům'
JIČÍN: 'V uplynulém týdnu spadlo 11,5 mm srážek'
JINDŘICHŮV HRADEC: 'posledních 14 dní beze srážek, stav odpovídá dotazníku, vrchní vrstva ještě vlhkost obsahuje, hlouběji chybí. Slabý'
JINDŘICHŮV HRADEC: 'Za minulý týden srážky pouze ve středu 3 mm.'
JINDŘICHŮV HRADEC: 'Za uplynulý týden k neděli 24. 6. spadl 1 mm srážek.'
KARLOVY VARY: 'V týdnu 18. - 24. 6. byl souhrn srážek 2mm. Výnos první seče travin je -30% až -50% dle lokality, průměr -35%. Na orné půdě výnos obilné GPS -30%. V ohrožení jsou jařiny a luskoobilné směsky, kde je ještě částečná šance na zotavení plodin.'
KROMĚŘÍŽ: 's PŘECHODEM VÝRAZNÉ STUEDNÉ FRONTY VE ČTVRTEK SPADLO 10MM'
LIBEREC: '17. 6. -23. 6. - 12,6mm'
LITOMĚŘICE: 'minulý týden srážky minimální, ale vzhledem k větší oblačnosti a nízkým teplotám se sucho tolik neprohlubuje,'
LOUNY: '4mm ve 4. dnech po 1 mm ale silný vítr '
LOUNY: 'Srážky 0,5 mm'
LOUNY: 'Srážky 2 mm'
LOUNY: 'Srážky 2 mm'
LOUNY: 'v patek 2mm jinak nic'
MLADÁ BOLESLAV: '1,6 mm'
MLADÁ BOLESLAV: 'srážky od 18. 6. do 24. 6. 5 mm'
MOST: 'srážky 0,7 mm'
NOVÝ JIČÍN: '2 mm'
NOVÝ JIČÍN: 'srážky 5 + 6 mm'
NYMBURK: 'počasí beze srážek s vysokými teplotami a větrem, s výjimkou poslední dnů v týdnu'
OLOMOUC: '18. 6. 18 - 3,0 mm, 21. 6. 18 - 5,0 mm'
OLOMOUC: 'srážky v uplynulém týdnu 12 mm'
OLOMOUC: 'Týden beze srážek'
OLOMOUC: 'Ve sledovaném období spadlo 7,4 mm srážek. Chtělo to tak ještě o 20 mm víc'
OPAVA: 'Od pátku do neděle 30mm normálního deště.'
OPAVA: 'Přes víkend spadly nějaké srážky, do 10 mm. Ochladilo se, což je dobré,. Nevím, zda to bude dobré k zlepšení hmotnosti, čí nikoli. Zdraví Stuchlík'
OPAVA: 'za uplynulý týden 19,2mm, postupně se doplňuje zásoba v půdě'
OPAVA: 'Za víkend spadlo asi 10 mm srážek, což poněkud zlepšilo vláhovou situaci. 21. 6. jsme začali sklízet první pokusy s řepkou (vlhkost 10,5%), tak brzkou sklizeň jsem za celou svou kariéru nezažil. Výnosový propad je asi 20% ve srovnání s průměrně dosahovanými výnosy. '
PARDUBICE: 'kritické sucho, červen pouze 12 mm srážek.'
PÍSEK: '24. 6. 2018 - 1,3mm'
PÍSEK: 'Během týdne pouze 5+3 mm srážek. Příjemné citelné ochlazení. '
PÍSEK: 'Za posledních 7 dní napršelo 3mm srážek což je vzhledem k déle trvajícímu suchu doopravdy málo'
PLZEŇ JIH: '21 mm'
PLZEŇ JIH: 'V týdnu 18.6. - 24. 6. 2018 jsme na lokalitě Lužany (PJ) naměřili 7,4 mm srážek. 20. 6. byla na Šlechtitelské stanici v Lužanech zahájena sklizeň pokusů s ozimým ječmenem - oproti průměrnému roku cca o 2 týdny dříve. Dle kontrolních vážení je výnosová úroveň v pokusech ozimých 6-řadých ječmenů nadprůměrná, oproti roku 2017 však nižší.'
PLZEŇ SEVER: 'Sucho v červnu se postupně prohlubuje. Měsíc celkově bude pravděpodobně srážkově deficitní. Ozimy postupně dozrávají a zasýchají, zatím bez významnějších negativních dopadů. U ozimých ječmenů už probíhá sklizeň. Citelnější dopady bude mít červnové sucho na jařiny (citelné podesychání). Suma srážek za období od 17. do 23. 6. 2018 pro lokalitu Krukanice: 1,4 mm.'
PLZEŇ SEVER: 'za uplynulý týden 0mm'
PRAHA VÝCHOD: 'Srážky Vidovice 8mm'
PRAHA ZÁPAD: '2 mm'
PRAHA ZÁPAD: 'v minulém týdnu pršelo, podle mého měření asi 4,5 mm srážek, což je vzhledem k trvalému suchu jako nic, ach jo!!!'
PRACHATICE: 'Minulý týden došlo k citelnému ochlazení, teploty v noci okolo 8°C, během dne mezi 12°C až 17°C.V pátek 22. 6. 2018 napršelo 5 mm, v neděli 24.6.2018 7 mm. Ke konci týdne a počátkem dalšího týdne (26. týden) se postupně otepluje, v noci teploty mezi 8°C až 10°C, ve dne 18°C až 21°C. Půda jeví známky vlhkosti na povrchu i ve vrstvě do 20 cm, při zmáčknutí v ruce částečně drží tvar, na omak vlhčí.'
PŘEROV: '3 mm srážek v noci z 21. na 22. 6. 2018, v půdě se to neprojevilo ani na jejím povrchu'
PŘEROV: 'Od 1. 1. 2018 do 20. 6. 2018 v souhrnu pouze 119 mm srazek.1. 4. -14. 5. pouze 4.2 mm srážek v kombinaci s vysokými teplotami - podmínky vedoucí k epizodě sucha. Řada srážek v řádech milimetrů, čili velký podíl zachycen v rámci intercepce.'
PŘEROV: 'Srážky v naší oblasti byly jen lokálního charakteru, bez nějaké výrazné změny situace.. Před chvílí jsem po okolí na několika katastrech kopal půdní sondy do 40 cm - žádná výraznější půdní vlhkost.'
PŘÍBRAM: '23. 6. – 3 mm'
PŘÍBRAM: '3 mm srážek'
PŘÍBRAM: '4mm'
PŘÍBRAM: 'Minulý týden spadlo pouze 1,5 mm srážek. Díky tomu se po mírném zlepšení vláhy z předchozího týdne opět vrací do stavu, kdy rostliny zvláště v odpoledních hodinách strádají suchem. Potok i spodní voda jsou stále na nízké úrovni. Uvidíme při sklizni ,jak se s tím rostliny vypořádají. '
PŘÍBRAM: 'Týdenní úhrn srážek , měřeno v areálu ZS Sedlčany, byl 7,5 mm. '
PŘÍBRAM: 'Za uplynulý týden jen 5 mm srážek, až do pátku vysoké teploty. Stav porostů obilí a řepky beze změn, v Oblasti Sedlčan již první sklizně ječmene ozimého. Přes stále vysoké teploty se i při současném nedostatku srážek viditelně zlepšují porosty kukuřice a travní porosty na loukách. Zlepšení je již trochu patrné na porostech brambor, ale jde zatím jen o nať - nevíme co bude dole.'
RAKOVNÍK: '0 mm'
RAKOVNÍK: 'srážky 1 mm'
ROKYCANY: 'K datu poslední neděle, tedy 24. 6. napršelo 6 mm srážek. '
ROKYCANY: 'Průměrná teplota byla 16,4°C, 1 mm srážek'
ROKYCANY: '25 mm srážky'
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: 'Od 17. 06. - 24. 06. 2018 spadlo 11 mm.'
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: 'Uplynulý týden přinesl změnu počasí s přechodem bouřky ve čtvrtek (21. 6.), kdy spadlo 17 mm. Byl to spíše déšť, takže voda stačila zasakovat a alespoň částečně se vliv sucha na plodiny zastavil. Od 22. 6. přicházejí přeháňky s max. 1 mm za hodinu a s denními úhrny 2-4 mm. Tyto srážky však nemají téměř žádný vliv, jsou mírné a déšť je hned vystřídán sluncem. Došlo k ochlazení, zejména kukuřice příliš neroste. Potoky suché, spodní voda ubývá, Situace na okrese Rychnov však celkově není tak hrozná. Nejhorší situace je v podhůří na mělkých skeletovitých půdách, kdy bylo málo srážek a půda a kameny v ní se ohřívají a ještě půdu vysušují. Pokud jde o plodiny: 1. obiloviny-ozimý ječmen začíná sklizeň, ozimá pšenice rychle dozrává (vypadá to na sklizeň kolem 5.7.). Vegetace je napřed o 15-20 dnů. Porosty jsou řídké bez odnoží. 2. cukrovka-tam kde nezapršelo, jsou porosty řídké a nevyrovnané, 3. brambory zatím jakž takž, 4. TTP a louky- druhé seče jsou nulové, trávy uschly, na loukách rostou jen plevele, 5. kukuřice- ve čtvrtek to již bylo kritické, kukuřice měla stočené listy a jíž začínala mít tu světle zelenou barvu seny, po srážkách se situace zlepšila. Hrozí však, že kukuřice již začne kvést (v naší oblasti se normálně laty objevují kolem 20. -25. 7.) a více neporoste. Samozřejmě v případě sucha i špatně odkvete.'
SEMILY: 'Začátkem týdne nepršelo, ale v pátek spadlo 20 mm. Do nedělního rána pak dalších 10 mm. Ve zdejší lokalitě je vody pořád dost, mám již zásobu cca 4 kubíky. Je to tak každý rok. 2 kubíky používám k zalévání, když neprší a průběžně je doplňuji, když prší. Další 2 kubíky na podzim vypustím, aniž bych je použil. '
STRAKONICE: '15mm'
STRAKONICE: 'Množství srážek 9 mm'
STRAKONICE: 'srážky: 22. 6. 5,5 mm, 23. 6. 0,3 mm, 24. 6. 5 mm'
STRAKONICE: 'za týden spadlo dohromady 7 mm srážek ve dvou dávkách a to 5 a 2 mm, trávy v druhých sečí vyhnali jen vegetativní stéblo a jinak nic. '
SVITAVY: 'Souhrn srážek 6,5 mm.'
ŠUMPERK: 'množství srážek 7mm, zlepšení porostů jarních obilovin'
TÁBOR: 'listy kukuřice stočené, kukuřice setá na počátku května prakticky neroste, 0 srážek'
TÁBOR: 'Množství srážek za poslední týden 2mm. Porosty obilovin postupně zasychají a žloutnou, travní porosty na mnoha místech zaschlé, bez známek růstu.'
TÁBOR: 'Praskliny v půdní struktuře, velké zhoršení jařin, enormní vyprahnutí TTP, zasychání řepky a pšenice ozimé, za poslední týden 10 mm '
TÁBOR: 'Srážky za poslední týden 0 mm, dnes začala sklizeň ozimého ječmene - zrno drobné zaschlé kvalita, HTS podprůměrná výnos nelze zatím určit'
TÁBOR: 'v letošním jarním období duben = květen téměř bez srážek. V červnu pouze jedna větší srážka cca 40 mm.'
TÁBOR: 'Za uplynulý týden spadly 2 mm srážek. Některé porosty pšenic jsou zmlazené.'
TRUTNOV: 'Množství srážek v týdnu do 24.6. - 8 mm/m2.'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Srážky v týdnu: čt 21/6 - 4,2 mm, ne 24/6 - 0,7 mm'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'srážky: 22. 6. 8 mm'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Za uplynulý týden cca 8-10mm, přesto v půdě stále nezatažené pukliny, vegetace a odpar vodu dokonale spotřebuje.'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: '24. 6. spadlo 8 mm srážek. '
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'množství srážek do 24. 6. 2018-7hod- 12mm'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Srážky za uplynulý týden pouze 3 mm. Od začátku června 20 mm.'
VSETÍN: ' - množství srážek v období od 19. 6. do 26. 6. 2018 = 4mm'
VYŠKOV: '22mm'
VYŠKOV: 'v minulém týdnu srážky 3 mm'
ZNOJMO: 'Srážky 18 -24. 6. 2018: 22.6. - 1 mm'
ZNOJMO: 'srážky 2 mm'
ZNOJMO: 'srážky 2mm, teploty nad 25°C'
ZNOJMO: 'Srážky za minulý týden: 1 mm.'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: '1 mm srážek'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: '2,7 mm srážek, 17,6 mm výpar'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: 'Srážky za minulý týden pouze 1mm - měřeno do neděle'

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 10. 3. 2021

  Webinář Intersucha - pozvánka

  Prakticky orientovaný webinář o suchu a dalších agrometeorologických výzvách současnosti a blízké budoucnosti pořádaný týmem Intersucha se bude konat ve středu 10. 03. 2021 od 8:15 do cca 11 hod Podrobněji ZDE.

 • 17. 2. 2021

  Jeden mrazivý týden nedokazuje, že oteplování neexistuje, říká klimatolog

  Vnímání lidí je zkreslené, letošní zima je spíše teplejší, myslí si klimatolog Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR Pavel Zahradníček. „Jeden mrazivý týden v únoru nedokazuje, že globální oteplování neexistuje,“ dodal v rozhovoru pro iDNES.cz. Zahradníček také uvedl, že na konci 21. století by se v českých nížinách na jihu Moravy a Polabí mohlo podnebí přiblížit středomořskému.
  Celý rozhovor pro idnes.cz k přečtení ZDE.