Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 08. 07. 2018 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 01.07. 2018 do neděle 08. 07. 2018 ráno)

 

Tato mapa zachycuje situaci v období 1.-5.7. Zprávy 162 zpravodajů z 58 okresů (viz. mapa níže) ukazuje horšící se situaci se zásobou půdní vláhy. Potvrzující také zhoršování kondice vegetace i rostoucí obavy o dopady na produkci obilnin a řepky, ale i okopanin a kukuřice. Respondenti vnímají negativní vodní bilanci, která je hlášena cca 2/3 zpravodajů, z nichž cca 40 % považuje průběh posledních 3 měsíců z pohledu vodní bilance za výrazně anomální. Akutně jsou ohroženy porosty jařin, ale i řepky, dále okopaniny a kukuřice a jsou hlášeny projevy sucha u ovocných stromů i lesních porostů, byť s ohledem na relativně nižší počet zpravodajů nejde o hlášení reprezentativní. Stejně jako minulý týden se objevují zprávy o extrémním poškození porostů, a to v 7 okresech, a v dalších 19 odhadují někteří zpravodajové škody jako těžké. Ve 26 okresech jsou hlášeny odhady, že sucho může způsobit propad výnosu o 10-30 %. Zaznamenali jsme tak nejvýraznější zhoršení prognózy výnosů podle stavu, jak je vnímán agronomy.

INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):

UHERSKÉ HRADIŠTĚ, 6. 7. 2018: Začínají dozrávat základní obiloviny. Probíhá sklizeň ozimého ječmene.

JINDŘICHŮV HRADEC, 5. 7. 2018: Jsou poměrně teplé dny a začala sklizeň ozimého ječmene.

ZLÍN, 5. 7. 2018: Tento týden beze srážek, ozimé obiloviny již sklízíme - propad výnosu. Kukuřice a sója zaostávají ve vývoji, nerostou.

KARLOVY VARY, 4. 7. 2018: Sucho začíná být hodně znát i na stromech v sadu, je značný opad plodů a zastavil se růst letorostů.

VSETÍN, 4. 7. 2018: Sucho ovlivnilo vývoj porostu, letošní výnosy ječmene jsou nižší.

OPAVA, 4. 7. 2018: Minulý týden spadlo v Opavě asi 40 mm srážek, což znatelně vylepšilo vláhovou situaci. Srážky byly nerovnoměrně rozděleny, někde spadlo jen minimální množství. Začíná sklizeň ozimé řepky, výnosový propad vlivem sucha je podle prvních výsledků asi 20% z dlouhodobého průměru.

ÚSTÍ NAD ORLICÍ, 4. 7. 2018: Srážky za uplynulý týden (26 mm) v kukuřici a v bramborách částečně zlepšily situaci, v ostatních případech zůstává situace velmi vážná a tudíž beze změny. Proti normálu několikanásobně menší sklizeň byla zaznamenán u 2. sečí jetele, jetelotravních směsí a na loukách. Řepka a obilniny rychle dozrávají, déšť už nepomůže.

BŘECLAV, 4. 7. 2018: 28.6. jsme se dočkali výraznější srážky od 22 do 29 mm s následným ochlazením. Pozitivně reagují kukuřice a slunečnice. Poměrně rychle se vláha vsákla do hloubky 20 cm, v hlubší vrstvě přetrvává značné sucho. Od 30.6. bylo možné pokračovat bez problémů ve žních.

JIČÍN, 4. 7. 2018: Sklizeň řepky ozimé započata - termínově o 20 dnů dříve - zralost dle půdní struktury, předpoklad rozdílů ve výnosech také dle půdy.

RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, 4. 7. 2018: V minulém týdnu ve čtvrtek 27.6. přišly srážky, u nás opět pouze 8 mm. Do neděle následovalo chladné období s přeháňkami a denními úhrny kolem 3-4 mm. Tyto však vůbec ničemu nepomohly, protože byly rozloženy do celého dne, velmi nepravidelně, přeháňkového charakteru. Dá se říct, že to bylo pouze ovlhčení rostlin rosou, co se týká půdy, dopad byl nulový. Následovalo chladné počasí, kdy alespoň se omezil výpar. Pokud jde o plodiny : 1. obiloviny - řídké, podeschlé, odhadujeme výnosy kolem 4-5 t. Sklízí se ozimý ječmen, u nás jsou zralé ranné pšenice, začneme sklízet 3.7. (to je zhruba o 20-25 dní dříve proti jiným letům); 2. ozimá řepka-začíná sklizeň; 3. kukuřice - je na počátku kvetení, obvyklý termín u nás je 25.-31.7., porosty mají cca 2 metry, zatím bez výrazných projevů sucha; 4. TTP- probíhá druhá seč, výnosy jsou minimální, někde se jen mulčuje a čeká se na vodu a třetí seče; 5. cukrovka-malá, mezerovitá. Zásoba vody v krajině je nulová, potoky a řeky jsou na minimu. Spodní voda klesá.

PLZEŇ JIH, 4. 7. 2018: V týdnu 25.6. až 1.7.2018 jsme na lokalitě Lužany (PJ) naměřili 13,9 mm srážek. V neděli ráno byla půda do 20 cm vlhká, tvarovatelná, na povrchu oschlá. V červnu se téměř doplnil srážkový deficit z předchozích 2 měsíců (3-měsíční úhrn 176,5 mm, normál 177,6 mm = -1,1 mm), ovšem od počátku roku do normálu stále schází 17,7 mm srážek. Pokračují žně v ozimém ječmeni (zahájené 20.6.), výnosy jsou u ozimého ječmene nadprůměrné, zrno má dobrou hmotnost tisíce semen, ale poněkud nižší objemovou hmotnost.

NYMBURK, 4. 7. 2018: Za uplynulý týden cca 11 mm srážek, ochlazení mírně eliminovalo nedostatek srážek, nástup vysokých teplot znovu stav sucha prohlubuje.

PROSTĚJOV, 4. 7. 2018: Za poslední týden nám spadlo během 12ti hodin 15mm v noci 28. 6., pak už nic, za červen 52 mm, nejdeštivější měsíc letošního roku - Bohu díky.

NOVÝ JIČÍN, 3. 7. 2018: Studénka nad Odrou minulý týden celkově 48 mm srážek především trvalých srážek. Bez přívalových srážek dobře zasakujících do půdy. Kukuřice výrazné zlepšení, zhoršení u ranných pšenic, špatná kvalita zrna, rychle zasychá a nízká objemová hmotnost vše ukáže až následující sklizeň v tomto dalším týdnu. Co se týká kvality. Výnosy jsou nižší cca o 20% jak u ozimých ječmenu tak u ozimých pšenic. Řepky budou zralé během nadcházejících dnů s postupným zvyšovaním teplot. Martin Dostál. Studénka

 

 

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 3. 10. 2021

  Pavel Zahradníček ve Víkendovém Radiožurnálu

  Kde chybí vláha a kde je nejvíce vody aktuálně? Hrozí někde půdní sucho?
  Pro Český rozhlas odpovídal klimatolog Pavel Zahradníček.
  Rozhovor k poslechnutí ZDE (stopáž od 11:21).

 • 24. 9. 2021

  Cenu rektorky získal Miroslav Trnka

  Sedm akademiků a studentů Mendelovy univerzity v Brně obdrželo Ceny rektorky MENDELU za mimořádné výsledky své práce. Prestižní ocenění za dlouhodobé a mimořádné výsledky získal  bioklimatolog Miroslav Trnka, leader týmu Intersucho. Ceny rektorky se udělovaly teprve potřetí.
  Více informací k přečtení ZDE