Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice


v neděli 19.08.2018 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 12.08.2018 do neděle 19.08.2018 ráno)


Tato mapa zachycuje situaci v neděli 19. 8. Zprávy 194 zpravodajů z 64 okresů (viz mapa níže) ukazují i nadále na výrazné dopady a kromě zachycených plodin, patří mezi nejpostiženější trvalé travní porosty. Podle našich respondentů se situaci se zásobou půdní vláhy nadále zhoršuje a na většině území se potvrzují výsledky monitoringu kondice vegetace. Mapa dokládá, že došlo k propadu ve sklizni obilovin místy i o 40 % proti obvyklým hodnotám a panují oprávněné obavy o dopady na produkci brambor, cukrovky a kukuřice. Respondenti vnímají negativní vodní bilanci, která je za poslední 3 měsíce hlášena velkou většinou zpravodajů, přičemž výrazná většina z nich signalizuje extrémní sucho. To se následně projevuje i velmi nízkou vlhkostí v povrchové vrstvě půdy, což je zvláště patrné v oblasti Polabí, ale také na jižní a střední Moravě. Ve velké míře jsou hlášeny projevy sucha u ovocných stromů a vinné révy. Vysoký je počet okresů hlásících extrémní poškození porostů. To je konstatováno v 17 okresech tak jako v uplynulém týdnu a jde o okresy, které takto závažné škody v uplynulých letech nezaznamenaly.. Těžké škody způsobené suchem očekávají respondenti ve 30 okresech a v 15 pak škody středního rozsahu. Negativní prognózy výnosů podle stavu, jak jej vnímají agronomové, potvrzují i i naše nezávislé odhady výnosů na webu www.vynosy-plodin.cz. Tam lze vidět dramaticky zhoršený výhled výnosu cukrové řepy, ale také propad výnosu kukuřice a to jak silážní tak kukuřice na zrno. Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená na webu Intersucha (níže).

INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):

BLANSKO: 'srážky 0 mm, mák stejně jako část zelí a cibule jsme přesívali a tak jsou výsledky ještě horší než by případně mohly být, půda je místy rozpraskaná až 8 cm, při hlubším zpracování se objevují ztvrdlé kusy'
BLANSKO: 'Dopady na vegetaci se stupňují, některé ovocné stromy s vysokou násadou vadnou. Srážky zaznamenané na lokalitě Crhov: 6 mm dne 19.8, na lokalitě Hluboké u Kunštátu 0 mm - v Hlubokém u Kunštátu absolutní sucho, i odrůda brambor Bionta (sázena v polovině května, vegetační doba 135 dní) žloutne, snížená výška porostu oproti obvyklému stavu o více než 50%. '
BLANSKO: 'Dešťové srážky v podstatě žádné - pár kapek, které nepokryly ani souvisle plochu. Rosa málo vydatná. Listnaté stromy na sušších stanovištích stav jako koncem října. '
BRNO VENKOV: '0 mm, v porostu cukrovky se nachází souvislá místa se zcela odumřelými rostlinami (černá gumovitá hlíza, žádné srdíčko) na 25% plochy (pole u řeky).'
BRNO VENKOV: 'Půda je silně zahřátá, a proto nutno počítat s tím, že se páteční srážky částečně vypaří. '
BRNO VENKOV: 'období beze srážek'
BRUNTÁL: 'V posledním období spadlo 31.5 mm srážek'
BŘECLAV: 'Extrémní sucho nadále pokračuje, půda již připomíná mrtvou a vyprahlou krajinu'
BŘECLAV: 'Beze srážek.'
ČESKÁ LÍPA: 'Na zdejších písčitých půdách totálně zničené trvalé travní porosty. '
DĚČÍN: 'sucho je extrémní s dopadem na veškerou vegetaci'
FRÝDEK-MÍSTEK: 'jedna přeháňka za celý týden 8 mm srážek - jinak sluneční peklo!!'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Stále velké teplo, dovážíme vodu do studní !!!!! veliké sucho, vše je uschlé a úplně vyprahlé'
HODONÍN: 'Velmi extrémní sucho, kukuřice je ve fázi sklizně, vinice zasychají, hrozny chřadnou, listí na některých vinicích je už ve fázi opadávání jak na podzim, srážky k poslední neděli 0 mm'
HODONÍN: 'Množství srážek 0 mm.'
HODONÍN: 'Od minulého dotazníku nepršelo. Pravidelně každé 4 dny zalívám svých 80ks 2 letých ovocných stromů. Ke každému stromu se snažím dát poctivých 20l vody. Po cca 2 hodinách ze zajímavosti měřím prostup vody půdou. Je to max. 5cm. Níže je zase prach... Začínají schnout ořešáky. Pokud nezaprší, bude velmi malá úroda ořechů. Ořechy jsou malé, špatně vyvinuté.'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'srážky za minulý týden - 4 mm v týdnu 5 tropických dnů, teploty přes 35 °C, velmi špatný stav cukrovky a pícnin, probíhá sklizeň kukuřice na siláž a příprava a setí ozimé řepky,'
CHOMUTOV: '0mm srážky od 13-19. 8. 2018'
CHRUDIM: 'srážky 2,4 mm'
JIČÍN: 'V uplynulém týdnu spadly 4 mm srážek'
JIHLAVA: 'k 19.8.2018 ráno 2,6 mm srážek '
JINDŘICHŮV HRADEC: '6 mm'
JINDŘICHŮV HRADEC: 'Po sklizni obilovin, kukuřice schne nastojato, nedovyvinuté palice u 30 % ploch, sušiny během týdne z 35 % na 44 %. Bez deště další týden.'
JINDŘICHŮV HRADEC: 'K 19.8. do 7,00 hod. spadlo za uplynulý týden 9 mm srážek.'
KARLOVY VARY: 'Srážky 8mm ze začátku týdne. Teploty přes 30 °C. Voda z deště se odpařila během 2 dnů a situace se dále zhoršuje. Sklizeň obilovin dokončena. Výnosy velmi nejednotné dle expozice pozemku. Druhé seče na TTP ani na jetelovinách nebudou. Teď je otázka, zda se sucho přenese do další sezony (ozimy).'
KLATOVY: 'Pozdní odrůdy škrobárenských brambor mají i při relativně slušném nasazení malou velikost hlíz. Nať u pozdních odrůd škrobárenských brambor rychle zasychá. '
KLATOVY: '0 mm srážek, vše hnědé, louky, lesy prohnědlé, listnáče jak v listopadu, potoky prázdné. I řeka u nás už stojí, s minimem vody. Co víc dodat? Je to katastrofální.'
KOLÍN: 'vlhkost půdy v 5 - 35 cm dle automatické meteostanice za poslední měsíc 12-14 obj.% , teplota půdy dle automatické meteostanice za poslední měsíc 20-37 °C. Srážky dle automatické meteostanice za poslední měsíc 3,5 mm.'
KOLÍN: 'žádné srážky'
KROMĚŘÍŽ: 'Srážky za poslední týden nebyly žádné.'
LIBEREC: '12.8.-18.8. - 3,3mm'
LOUNY: 'Je takové sucho a teplo, že si to nikdo nepamatuje'
LOUNY: 'Srážky 14 mm'
LOUNY: 'srážky 9 mm'
LOUNY: 'Srážky 2,5 mm'
MLADÁ BOLESLAV: 'srážky 13.8. - 20.8.2018 1 mm'
MLADÁ BOLESLAV: 'Poslední déšť u nás spadl z úterý na středu 10-11.7 úhrn 20mm. V té době jsme již měli sklizeno 130 ha rané pšenice a 50 ha řepky. Tento déšť již nemohl nijak ovlivnit výnosy oz.pšenice, řepky ,oz. ječmene a ani jarní pšenice-v tuto doby byly porosty již prakticky zralé. Byl to alespoň déšť pro kukuřice, řepu a sóju. Ani po tomto dešti však o nějakém dosycení půdní vláhy nemůže být řeč. Opět nastaly okamžitě teploty sahající ke 40 stupňům, doprovázené každodenním silným větrem. Za dva dny již nebylo po tomto dešti ani památky. Velmi poškozené jsou TTP(louky), kdy jsme u nás zvyklí každoročně na dvě seče a třetí ještě cca v říjnu odvážíme kompostovat. Letos druhá seč nebude, louky jsou "spálené". '
MLADÁ BOLESLAV: 'sucho, sucho!!! '
MOST: 'srážky 13.8.2018 - 5,2 mm, vojtěška 1 a 1/2 seče, suchá, neobrůstá. Travní porosty 1 seč, 50% výnos, neobrůstá. Kukuřice na zrno - z 90% suchá, palice poloviční, na lehčí půdě nejsou ozrněné'
NOVÝ JIČÍN: '0 mm'
NOVÝ JIČÍN: 'srážky 1 mm'
NOVÝ JIČÍN: 'Studénka nad Odrou, poslední dva týdny bez deště, ani kapka, teploty vysoko přes 30 st. a vítr, fén jak u moře, kukuřice na siláž ztrácí 1 procento sušiny během pouhých 24 hodin.'
NOVÝ JIČÍN: 'Bohužel neprší, vše se urychlilo, začíná sklizeň kukuřice na siláž, zároveň se setím řepky, která se seje prakticky do prachu. Takovou situaci nepamatuji. Nejde orat, prakticky jen kypření kypřiči.'
NYMBURK: 'beze srážek (0,5 mm), nic se nezměnilo, vše spěje k horšímu, nelze obdělávat půdu pro podzimní práce, brambory na nezavlažovaných plochách nejdou vybrat a jsou "gumové"'
NYMBURK: 'Srážky v týdnu 2 mm'
OLOMOUC: '14.8.18 - 3,0 mm'
OLOMOUC: 'V uplynulém týdnu byla jen lehká přeprška - 3 mm, jinak opět horko a sucho.'
OLOMOUC: 'Ve sledovaném období nespadla ani kapka.'
OLOMOUC: 'Ve sledovaném období nespadla ani kapka. 0 mm'
OLOMOUC: 'srážky minulý týden 2,5 mm'
OPAVA: 'za uplynulý týden 0,2mm, velmi teplo beze srážek či bouřek'
OPAVA: 'Minulý týden spadlo pár milimetrů, umožnilo mi to vyplet zahradu, ale na víc to nestačilo. Před tím to plít nešlo, zem byla jako kámen. Tráva je žlutá na celé ploše, nejen pod stromy. Už máme zasetu veškerou řepku a i v tom suchu začíná sem tam vzcházet. Normálně jsme rádi, když to stihneme v agrotechnické lhůtě. Poprvé v životě jsem viděl sklízet normálně vypadající silážní kukuřici 19.8. Na výsušnějších místech má kukuřice svinuté listy, žloutne a odspodu prosychá. Brambory na sušších místech jsou nejen bez natě, ale i bez plevelů.'
OPAVA: 'srážky 14.8.2018 15 mm,'
PELHŘIMOV: 'množství srážek 0, v podzemních melioračních řádech již sucho. TTP vyschlé, rezavá barva, na pastvinách jen nedopasky '
PÍSEK: 'Situace se nijak nelepsi. Tady pomuze jen vytrvaly dest. A ten jen tak neprijde. '
PÍSEK: 'Všechny plodiny (určené pro sklizeň v roce 2018) jsou již sklizené, ale sucho působí negativně na vzcházení nově zaseté řepky pro sklizeň 2019.'
PLZEŇ JIH: 'V týdnu 13.8.-19.8. jsme na lokalitě LU (PJ) naměřili 4,1 mm srážek. Za 2 dekády srpna máme pouze 7,9 mm srážek, tj. 11 % 60-letého průměru pro srpen (měsíčního normálu). Srážkový deficit se dále prohlubuje. V uplynulém týdnu bylo zahájeno setí řepky ozimé do vyschlé prašné půdy.'
PLZEŇ JIH: '0mm srážek'
PLZEŇ SEVER: 'Sucho je zcela extrémní, rozhodně nejsilnější za posledních 40 let na naší lokalitě. Ke dnešnímu dni máme v letošním roce pouze 239 mm srážek (cca 2/3 normálu za sledované období). Řepky byly zasety do zcela suché půdy, a je riziko, jestli vůbec vzejdou. Úhrn srážek za období od 12. do 19.8.2018 pro lokalitu Krukanice: 5,6 mm.'
PLZEŇ SEVER: 'V současné době je největší poškození krmných plodin kukuřice uschla a víceleté pícniny a travní porosty nerostou a už nenarostou -spálená půda. Již musíme dovážet vodu pro napájení zvířat - nevím jak dlouho vydržíme .'
PRAHA VÝCHOD: 'Srážky Kunice - Vidovice 2mm'
PRAHA ZÁPAD: 'Sděluji vám, že sucho je hrozné, u nás v Černíkách není žádná tráva, hynou keře, které nejsou zalévané a i ty jsou na chcípnutí, stromy i listnaté jsou povadlé, některé větve usychají, na stromě mi "zkameněly" ryngle, zcela bez šťávy, ve studni už není voda. Bez vody to nepůjde!!!'
PRACHATICE: 'V týdnu od 13.8. do 19.8.2018 napršelo v pondělí 3mm. Jinak přetrvává horké počasí s vyššími teplotami, během dne do 30°C, v noci do 15°C. Mírné ranní rosy dávají trochu vláhy. Půda po sklizených obilovinách podmítnuta na povrchu suchá, v hlubší vrstvě okolo 20 cm a více mírně vlhká.'
PŘEROV: 'Projevy sucha se prohlubují. Je jasně zřetelné poškození i na stromech. Smrky - hotovo, začínají usychat i vzrostlé břízy a jeřabiny. Lokálně i jiné druhy stromů (jabloně, peckoviny, lípy....). Potoky vyschly. Silně se snižuje hladina vody v rybnících a nádržích. Nově založené porosty meziplodin mají vážné problémy - část osiva naklíčila a následně zaschla.'
PŘÍBRAM: 'Za uplynulý týden žádné srážky!!! Stále vysoké teploty a odpoledne vysušující vítr. Orba není realizovatelná - za pluhem se práší!! Někde se podmítá - o moc lepší to není. Příprava na setí a setí řepky - seje se do přeschlé půdy. Kukuřice na siláž se již sklízí - nízké výnosy - porosty proschlé. '
PŘÍBRAM: '14.8.-2mm'
PŘÍBRAM: 'beze srážek'
PŘÍBRAM: 'Minulý týden spadlo 1,2 mm, neboli nic. Teplé a suché počasí úplně zastavuje růst vegetace. V půdě už není téměř žádná vláha. Porosty kukuřice během pár dní úplně uschnuly. Přestože rostliny celkem narostly, tak hmota má tak nízkou kvalitu, že nevíme zda proběhne fermentační proces. Nové řepky se sejí do prachu a také nelze předvídat jak dopadnou.'
PŘÍBRAM: 'Loňské výsadby lípy již cca tři týdny bez listů, Solitérní výsadby 2 x týdně zalévány, rovněž bez úspěchu. Téměř nemožné vysadit solitérní výsadbu s obvyklým přírůstem. Lípa v lesích cca již 14 dnů bez olistění, podobné příznaky nyní vykazuje i dub. Hlavní porosty tvoří převážně borovice, podružný porost, lípa, dub zimní. Poměrně stabilní se zdá být javor.'
RAKOVNÍK: '0 mm, chmel: drobné hlávky, zasychání spodních listů a místy zasychání celých štoků'
ROKYCANY: 'srážky: 2 mm'
ROKYCANY: 'srážky 0 mm, vysoká prašnost při jakémkoliv pohybu na poli. Řepka zasetá začátkem měsíce - zastavené vzcházení. Zahajujeme sklizeň kukuřice na siláž. '
ROKYCANY: 'přírodní nádrže v lese převážně vyschlé voda ve studni po doplnění příval. srážkami před 14 dny, kdy za hodinu a půl nateklo 1,5 m vody, zatím drží. Využíváme 7 000 l vody ze střechy na zalévání, splachování, praní atd. Bez těchto svodů bychom tady nemohli žít. Vodu ze studni máme jen jako pitnou a velmi s ní šetříme - jsme na samotě a nemáme žádné přípojky. V lese ani houbička.'
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: 'Za minulý týden 0 mm srážek. Stav všeobecně zoufalý. Kukuřice na siláž dosahují cca 35-40 % výnosu na průměr. TTP II.seč žádná!!!'
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: 'Situace je stálá, kritická. Minulý týden beze srážek. Je ukončena sklizeň řepky a obilovin. Ztráty na výnosech jsem popisoval již dříve. Pokud jde o další plodiny:. 1. pícniny-snad kromě vojtěšky a v loňském roce založených jetelů prakticky na poli ani loukách žádné nerostou. U druhých sečí je výnos sena kolem 1 q/ha. TTP jsou těžce poškozeny suchem, panuje obava, jak vůbec budou louky vypadat v příštím roce. Různé jílky apod. pěstované na poli prakticky nejsou. Jeteli letos založené mají tak 5 cm, v porostech je doplňují z 80 % plevele. Podsevy trav založené v letošním roce prakticky nejsou na poli vidět-.. 2. meziplodiny- různé směsky apod. seté po obilovinách nevzešly (pouze místy hořčice) kdy na 1 m2 se vyskytuje tak 3-4 rostliny ve fázi děložních lístků. 3. řepka na příští rok-kdo zasel čeká na déšť, kdo nezasel, čeká také. 4. cukrovka-v řadě porostů je cukrovka bez listů, bulvy jsou malé, pokud přijde déšť panuje obava z obnovení vegetace a snížení cukernatosti. 5. brambory-ukončily vegetaci, pozdní odrůdy mají málo a drobné hlízy. 6. skot-kvůli nedostatku krmení se zastavil odbyt zástavového skotu a skotu od KBTPM. 7. kukuřice na siláž-v průměrné nadmořské výšce 520 m n.m. končíme dnes sklizeň, vloni výnos 450 q/ha, letos 280 q/ha, sušina je vysoká, rostliny bez vody, palice malé. Krajina je bez vody, řeky na minimu (i říčka Zdobnice, kde se uvažuje se stavbou přehrady), v řekách tečou spíše splašky. Spodní vody klesají, všude je prach, listnaté stromy shazují listy, vegetace vypadá jako na konci září.'
STRAKONICE: '14.8. 2 mm, vyschl i potok, který cca 30 let co tady pracuji nikdy nevyschl'
STRAKONICE: 'Srážky 0 mm'
STRAKONICE: '0 mm'
ŠUMPERK: 'V minulém týdnu nebyly zaznamenány žádné srážky. Situace se zhoršuje. Cukrovka vadne, kukuřice zasychá. Porosty řepky jsou zakládány do absolutně vysušeného profilu.'
ŠUMPERK: '0,2 mm srážek'
TÁBOR: 'Dne 13.8. spadly 4 mm srážek. Jinak je stále sucho!!!!! Práší se i při orbě.'
TÁBOR: 'delší dobu naprosto bez srážek, vysoké teploty, občas větrno '
TÁBOR: '13.8. 2018 spadlo 5 mm srážek.'
TACHOV: 'Hospodaříme na 1000 ha půdy- převážně louky a pastviny. Pastviny jsou vyprahlé, bez travního porostu-vše spálené. Srážky jsme zaznamenali naposledy před 5 týdny. '
TRUTNOV: 'Kalamitní situace trvá. Opět srážkový úhrn = 0 mm. Doufáme, že se vyplní předpověď a koncem 34. týdne zaprší. Pokud ne, jsou ohroženy veškeré nově založené plochy řepky - z prachu nevzejdou. S herbicidním ošetřením vyčkáváme. Travní porosty sečeme, přestože je narostlé minimum, ale poptávka po seně je obrovská. Do dvou týdnu počítám se sklizní sóji - zatím, navzdory suchu, nevypadá špatně - hodně lusků, 3 až 4 boby v lusku, velikost bobu běžná.'
TŘEBÍČ: 'I nadále trvá velmi suché a teplé počasí. Za srpen spadlo pouze 4,6 mm srážek, dlouhodobý průměr je 58 mm. Průměrná teplota za srpen je 23,9 °C. Dlouhodobý průměr činí 18,1 °C.'
TŘEBÍČ: 'Týden od 12.8.2018 do 19.8.2018 srážky 1,5 mm a velmi vysoké teploty.Porosty kukuřice na siláž zcela uschlé. Porosty brambor uschlé. Zasetá řepka neschází.'
TŘEBÍČ: 'Týden od 12.8.2018 do 19.8.2018 srážky 1,5 mm a velmi vysoké teploty. Porosty kukuřice na siláž zcela uschlé. Porosty brambor uschlé. Zasetá řepka neschází'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Srážky: 0 mm, 20.8.2018 sklizeny veškeré plodiny v osevním postupu mimo vojtěšky. Kukuřice na zrno sklizena metodou CCM - výnos katastrofa.'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Srážky v týdnu : 0 mm Sucho dostupuje vrcholu. Podle mého názoru je velmi vážně ohroženo zakládání porostů ozimých plodin, které snáze čelí obdobím sucha.'
ÚSTÍ NAD LABEM: 'srážky do 19.8.2018 2 mm prakticky se netvoří rosa a usychají veškeré porosty stromů na okolních kopcích. Odhad letos za léto cca 10 % obvyklého množství deště.'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Je to zoufalé.'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'V uplynulém týdnu srážky 1,5 mm (na stav rostlin žádný vliv). Silážní kukuřice usychá (sušina rostlin nyní 35 až 40 %), přestože v ostatních parametrech nevyhovuje, je zahájení její sklizně plánováno k 21.8. (takřka o měsíc dříve než je v naší oblasti obvyklé). Nadále kritický zůstává i stav jetelovin a TTP. '
VSETÍN: 'srážky v období 15.8.2018 - 21.8.2018: 0mm'
VYŠKOV: 'beze srážek'
VYŠKOV: '0 mm'
VYŠKOV: 'Za poslední týden žádné srážky.'
ZLÍN: 'za minulý týden srážky 0, sklizena kukuřice na siláž, na CCM a zrno nic nezbylo.'
ZNOJMO: 'Srážky za minulý týden žádné. Teploty do 35,5 st.C.'
ZNOJMO: 'srážky 0 mm'
ZNOJMO: 'srážky 2 mm, teploty okolo 32°C'
ZNOJMO: 'beze srážek'
ZNOJMO: 'vyschly další studny'
ZNOJMO: '2018:, leden 34,2 mm, únor 10,5 mm, březen 15,3 mm, duben 14,4 mm, květen 50,1 mm, červen 39 mm, červenec 85,5 mm, srpen 2,4 mm (1.8.-19.8.)'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: '5,6 mm srážek, 24,1 mm výpar'
 

 

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 1. 12. 2021

  Největší hrozbou změn klimatu je pomalost. Nejsou tak rychlé jako pandemie, srovnává expert Trnka

  „Změna klimatu neprobíhá tak rychle jako pandemie, povodeň nebo požár, ale dává možnost přizpůsobit se i ve vnímání rizika. Je to podobné žábě, která z horké vody vyskočí, ale v pomalu ohřívající se pánvi ji to ani nenapadne. A nám hrozí, že se dostaneme do stejné situace“, říká profesor Miroslav Trnka z CzechGlobe v rozhovoru pro Český rozhlas Plus.

  K přečtení a poslechnutí na irozhlas.cz ZDE.

 • 22. 11. 2021

  Ocenění za komunikaci o změně klimatu pro Miroslava Trnku

  Profesor Miroslav Trnka, vedoucí vědecký pracovník Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky (CzechGlobe) a profesor v Ústavu agrosystémů a bioklimatologie Mendelovy univerzity v Brně, převzal 18. listopadu 2021 v Akademii věd České republiky v Praze Cenu za komunikaci změny klimatu za rok 2021.

  Ocenění si klade za cíl přispívat k osvětě a kultivaci spolehlivé, věcné a na současném poznání založené diskusi o jedné nejvážnějších hrozeb současného světa. Chce také přispívat k přemosťování některých názorových rozdílů a podporovat kulturu kritické diskuse mezi různými obory. Cena je určena vědcům a expertům za jejich osvětovou činnost a společně ji organizují a zastřešují Informační centrum OSN v Praze a Učená společnost České republiky.
  Podrobněji na webových stránkách osn.cz ZDE.
  Záznam z předání na youtube.cz ke zhlédnutí ZDE.

  Rozhovor prof. Miroslava Trnky pro ČT24 ke zhlédnutí ZDE (stopáž od 19:22), dále byl poskytnut rozhovor pro Odpolední Plus k poslechu ZDE (časově od 17:34:45).
  Informace byla publikována i na dalších webových stránkách:
  enviweb.cz,
  mendelu.cz,
  denikn.cz,
  ekolist.cz.

23. srpen 2018 / 34. týden

předchozí další stáhnout zavřít