Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 21.10.2018 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 14.10.2018 do neděle 21.10.2018 ráno)
 

Tato mapa zachycuje situaci v neděli 21. 10. Zprávy 237 zpravodajů z 64 okresů, které postihují 653 katastrů, ukazují ostrou hranici mezi skutečně výraznými projevy v Čechách a na Moravě. Toto rozdělení potvrzují i mapy kondice vegetace. Mapa dokládá pozorované/očekávané propady výnosu kukuřice, brambor a cukrovky, ale týká se i letošních osevů ozimů a zejména řepky. Respondenti vnímají negativní vodní bilanci, která je za poslední 3 měsíce hlášena velkou většinou zpravodajů, přičemž výrazná většina z nich signalizuje extrémní sucho a opět o něco výrazněji v Čechách. Dopady na výnosy jařin, ale i řepky, okopanin a kukuřice jsou hlášeny ze všech 64 sledovaných okresů. Ve velké míře jsou hlášeny projevy sucha u ovocných stromů a vinné révy. Extrémní poškození porostů je hlášeno v 26 okresech. Negativní prognózy výnosů podle stavu, jak jej vnímají agronomové, potvrzují i naše nezávislé odhady výnosů na webu www.vynosy-plodin.cz. Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená na webu intersucha.



INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):

BENEŠOV: 'Žádné srážky, poslední 5.9.2018 5 mm, významný úbytek vody v rybnících a nádržích, TTP extrémně suché, půda s porostem práší.'
BENEŠOV: 'V uplynulém týdnu pokračovalo nadprůměrně teplé a suché počasí beze srážek. Navíc v pondělí umocněné silným větrem.'
BLANSKO: 'Povrchová i hlubší vrstva půdy je totálně vyschlá, na povrchu prašná, pod povrchem spečená, těžce kopná. Žádná vláha v ní není. Jediná voda, kterou vegetace dostává, je z horizontálních srážek - ranní rosa a občas nízká oblačnost - mlha. Nic významného.'
BRNO-VENKOV: '0 mm, pšenice nevzchází od 1.10., řepka zasychá.'
BŘECLAV: 'Období nedostatku vláhy pokračuje, což se projevuje na vzcházení ozimů. Půda se nedá připravovat na další osev. Dokončuje se velmi dobrá sklizeň hroznů a sklizeň hrušek, které jsou menší. '
ČESKÉ BUDĚJOVICE: 'Po ránu půda na povrchu vlhká díky místy vyskytujícím se mlhám, půda tvrdá, obtížná jakákoliv kultivace.'
DĚČÍN: 'Situace se po celou dobu opět citelně zhoršuje, museli jsme zalévat ještě v půlce října, což se nám ještě nikdy nestalo. Nikdy v historii rodiny jsme v říjnu neměli ani úrodu rajčat. Od 25. září vůbec neprší.'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'srážky za minulý týden - 0 mm, za měsíc říjen zatím jen 3 mm, nedostatek vláhy je znát na obilovinách zasetých v říjnu, probíhá sklizeň cukrovky'
CHRUDIM: '42.týden nulové srážky a průměrná teplota 12,3 °C. Sucho, sucho. Ozimá pšenice nevzchází ani neklíčí, pokud nezaprší, budeme mít problémy.'
JABLONEC NAD NISOU: 'Za měsíc říjen spadlo v naší lokalitě 9 mm srážek, suchu napomáhá i velký vítr.'
JIČÍN: 'V minulém týdnu ani kapka vody, tento týden se situace s deštěm vylepšila, ale o tom až za týden. Jinak porosty, co se týká vzcházení nejsou nijak růžové, pole jsou flekatá, u některých přemýšlíme o přesetí jařinami, ale zatím uvidíme.'
JIČÍN: 'Osev na r. 2019 - řepky oz. - založeno 395 ha - 28 ha přeseto řepkou oz. opět, 33 ha zapraveno přeseto pšenicí oz., 45 % pěkná řepka po ozimých obilovinách, po ječmenu jarním porosty nevyrovnané, řepky suchem odcházející, vadnoucí ozimé obiloviny - porosty na pozemcích nevyrovnané, vzešlé ze 30 %'
JINDŘICHŮV HRADEC: 'Posledních 14 dní opět bez deště, ozimy nevzchází, mezerovitě na některých blocích ze 30 procent nevzešly, čekáme na déšť.'
KARLOVY VARY: 'Srážky opět 0mm. Ozimy zatím překvapivě vypadají celkem dobře, zřejmě výrazně pomáhá rosa. Pokud se nezvedne vlhkost v hlubší vrstvě, bude vyšší riziko při přezimování (povrchové kořínky náchylnější k poškození mrazem).'
LITOMĚŘICE: 'Uplynulý týden bez srážek, prohlubuje se deficit ve spodní vrstvě půdy.'
LOUNY: 'V uplynulém týdnu nepršelo, porosty řepek mají zvadlé listy jako cukrovka v létě.'
MLADÁ BOLESLAV: 'Dopady sucha zpočátku roku zmírňovala zásoba půdní vlhkosti ze srážkově nadnormálního roku 2017 (720 mm), ale od července se již postupně projevila zvyšující se extrémnost deficitu srážek nejen prakticky kompletním uschnutím povrchové vegetace (která se částečně po zářijových srážkách obnovila), ale postupným usycháním jednotlivých spíše mělce kořenících (menších) stromů či stromů kořenících na sluncem exponovaných pískovcových skalách.'
MOST: 'srážky 0 mm porosty ozimého ječmene se vyrovnávají, z 10% nejsou vzešlé v místech z hrubší přípravou porosty pšenice ozimé zaseté na začátku října začínají postupně vzcházet, hodně nevyrovnané porosty řepky ozimé vyrovnané co do počtu jedinců.'
NOVÝ JIČÍN: 'Za uplynulý týden jen sporadicky srážek, do 5 mm, postupné ochlazování. Stav porostů řepek, pšenic a ječmenů nově založených velmi dobrý.'
NYMBURK: 'beze srážek, zaseté ozimé pšenice nevzchází, nebo jen fleky'
OLOMOUC: 'V katastru máme vše pod závlahami, velikost i kvalita plodů dobrá, ale i po sklizni je třeba mladé sady dále zvlažovat. '
OLOMOUC: 'Suchem poškozeny velmi výrazně výsadby hrušní bez závlah. Drobné zaschlé plody, často nevhodné ani na zpracování. Se závlahami bez problémů. '
OLOMOUC: 'Pouze ze soboty na neděli spadly 3 mm srážek, jinak celý týden slunečné počasí beze srážek.'
OPAVA: 'Srážky do 10 mm určitě pomohou k vzešlosti ozimých pšenic. '
OPAVA: 'Minulý týden tady spadlo 10 mm srážek, což trochu zmírnilo akutní příznaky sucha. Listí na stromech se velmi rychle vybarvilo a z některých je už skoro opadané.'
PLZEŇ-SEVER: 'Na vegetaci se projevy sucha nedají pozorovat, protože je všechno suché, odumřelé, stromy postupně ztrácejí listy. Ozimy pomalu a nevyrovnaně vzcházejí.'
PRAHA-ZÁPAD: 'Sucho, sucho, sucho, divím se, že to všechno ještě neuschlo, spodní voda je malér.'
PRACHATICE: 'Pokračovalo sluneční počasí beze srážek, do 10cm je půda suchá prašná. Jediný zdroj vláhy je rosa ráno. Teploty během dne okolo 15-17 °C, v noci mezi 6-8 °C'
PŘEROV: 'Období beze srážek se podepsalo i na vrchní vrstvě půdy - většinou je již vyschlá.'
PŘÍBRAM: 'Ozimý ječmen - značně prožloutlý od špiček listu, porost vypadá jak po zimě'
PŘÍBRAM: 'Za uplynulý týden opět beze srážek!!! Ozimy vzchází velmi pomalu - pšenice ozimé místy nevzchází ani po 3 týdnech. Na dalších polích jsou obilniny částečně vzešlé jen na ujeté souvrati a ve stopách po traktoru. Lepší posouzení snad bude možné až po prvních srážkách.'
PŘÍBRAM: 'Minulý týden nespadla ani kapka. Zaseté porosty leží v zemi a nic nedělají, neboť povrchová vrstva je úplně prosušená. Snad zaprší a vše se v dobré obrátí. Deficit je ale příliš velký, než aby se brzy vyřešil.'
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: 'Ve sledovaných katastrech je setrvalý stav. Minulý týden srážky 0. Půda je extrémně suchá, voda v krajině není žádná, průtoky na minimu, spodní voda klesá. Prováděli jsme nějaké výkopové práce do hloubky 120 cm je prostě sucho. Ozimy přežívají alespoň z rosy. Tam kde vzešla řepka, tak alespoň z rosy vegetuje. Obiloviny vzešly, nerovnoměrně, porosty jsou nedoživené, řídké, suché. Obavy jsou u trav a TTP, zda kulturní trávy toto sucho vůbec přežijí.'
SEMILY: 'Za měsíc říjen spadlo v naší lokalitě 9mm srážek, suchu napomáhá i velký vítr.'
STRAKONICE: 'za celý týden stejný průběh počasí, beze srážek , jen se mírně ochladilo ale ani rosy nejsou to, co to bývalo. Snad bude lépe, jen musíme počkat až to přijde. '
STRAKONICE: 'Pokračovalo sluneční počasí beze srážek, do 10cm je půda suchá prašná. Jediný zdroj vláhy je rosa ráno. Teploty během dne okolo 15-17°C, v noci mezi 6-8°C'
SVITAVY: 'Na výše uvedené otázky odpovídám stejně, neboť v mezitýdenním srovnámí nedošlo k výraznému posunu v situaci. Srážky byly nulové, čili spíše drobné zhoršení stavu, nicméně vláhovým poměrům prospěl pokles ranních i denních teplot, až o 5- 10 st.'
ŠUMPERK: 'Nebyly zaznamenány žádné srážky.'
ŠUMPERK: 'úhrn srážek do neděle 21. 10. je 2,3 mm.'
TÁBOR: 'K datu 21.10. 2018 naměřeno 0 mm srážek, kvůli suchu dochází k obtížnému vzcházení ozimých pšenic, porosty jsou výrazně mezerovité a zeslabené.'
TÁBOR: 'V minulém týdnu nic nenapršelo. Ozimé obiloviny začínají usychat, již nejsou tak pevné-čerstvé, začínají být vláčné jako hadr. Již reagují na nedostatek vláhy. Řepky vzešly nepravidelně, je hodně hluchých míst.'
TRUTNOV: 'Srážky žádné. Extrémní sucho trvá.'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Nastává pravý podzim, dokončují se sklizňové práce v sadech a na poli. Stahujeme skot z pastvy . Čekáme až zaprší, abychom mohli provést pokud možno kvalitní zimní orbu .'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Srážky 3 mm, pokračuje nadprůměrně teplé počasí a vláhový deficit se kumuluje. Naštěstí se v uplynulém týdnu vyskytovaly rosy. V jarní sezoně by byl dopad současného sucha závažnější...'
VYŠKOV: 'V uplynulém týdnu nepršelo a nebyla i ranní rosa do 18. 10. 2018. Dne 18. 10. 2018 napršelo 2 mm a od té doby se aspoň po ránu tvoří rosa. V katastrech trvá deficit vody nebývalých rozměrů.'
ZNOJMO: 'Ovoce sklizeno. Platí, že u jabloní nemůžeme ztrátu hodnotit jako propad oproti minulým letům, kdy jsme zmrzli, ale významné ztráty jsou na kvalitě. Okolo 45 % ovoce je nestandardní s ohledem na velikost plodů. Tyto plody skončily ve zpracovnách na lisování. Co se množství týká, byla úroda normální.'
ZNOJMO: 'Za sledované období srážky 0mm. Zaseté ozimé obiloviny špatně vzchází nebo později seté (po 20. 10.) nevzchází téměř vůbec v důsledku sucha. '
ZNOJMO: 'Beze srážek, porosty pšenice ozimé špatně vzcházejí'
ZNOJMO: 'Beze srážek, v horní vrstvě cca 3- 5 cm je půda suchá rozsýpavá, porosty ozimé pšenice nevyrovnaně vzcházejí'
 

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 24. 6. 2022

  Prezentace na konferenci Výzkum, vývoj a inovace pro řešení klimatické změny v ČR

  23. června 2022 se v Praze konala konference Výzkum, vývoj a inovace pro řešení klimatické změny v ČR pořádaná Radou vlády pro vědu a výzkum, Ministerstvem životního prostředí a Akademií věd ČR.


  Odborníci z Akademie věd ČR na konferenci představili své návrhy na opatření, která by měla snížit společenské dopady postupující globální změny klimatu, a to včetně konkrétních výzkumných projektů. Ty by do budoucna měly Česko připravit na významné výkyvy počasí od extrémních teplot přes sucho, silné bouře anebo záplavy.

  Do konference, kterou zahájily Helena Langšádlová, ministryně pro vědu, výzkum a inovace a Eva Zažímalová, předsedkyně Akademie věd, se aktivně zapojili také vědci z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR – CzechGlobe. S hlavní přednáškou prvního bloku konference, která byla věnována příčinám a projevům klimatické změny, vystoupil Miroslav Trnka. Do následující panelové diskuze se spolu s ním zapojil také Zdeněk Žalud.

  Po přednášce Anny Hubáčkové, ministryně životního prostředí, věnované dopadům klimatické změny, adaptacím a mitigaci, vystoupil v druhém bloku konference Michal V. Marek, který se věnoval roli základního výzkumu a transferu výsledků do praxe.

  V průběhu konference, na níž se role moderátora zhostil Jan Krejza z CzechGlobe, byly dále představeny výzkumné projekty a inovativní české podniky přispívající k řešení klimatické změny.

   Odkaz na záznam konference ZDE a ZDE

   

 • 22. 6. 2022

  Pavel Zahradníček hostem v Dobrém ránu na ČT3

  Pavel Zahradníček komentoval téma sucho a klimatickou změnu v pořadu Dobré ráno.
  Rozhovory ke zhlédnutí na ČT24 ZDE (27:20, 56:02, 1:36:00)