Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 25.11.2018 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 18.11.2018 do neděle 25.11.2018 ráno)

 

Tato mapa zachycuje situaci v neděli 25.11. Zprávy 236 zpravodajů z 67 okresů. Mapa dokládá pozorované/očekávané propady výnosu brambor a cukrovky,  ale týká se i letošních osevů ozimů a zejména řepky. Respondenti vnímají negativní vodní bilanci, která je za poslední 3 měsíce hlášena velkou většinou zpravodajů, přičemž výrazná většina z nich signalizuje extrémní sucho a opět o něco výrazněji v Čechách. Dopady na výnosy jařin, ale i řepky, okopanin a kukuřice jsou hlášeny téměř ve všech sledovaných okresech. Ve velké míře jsou hlášeny projevy sucha u ovocných stromů a vinné révy. Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená na webu intersucha.

INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):

BLANSKO: 'cca 4 mm i sněhová pokrývka, na pozemcích kde jsme měli meziplodinu, případně přerostlý výdrol a nyní je ořeme je půda hodně suchá '
BŘECLAV: 'V uplynulém týdnu byly pouze nevýrazné srážky, které neovlivnily situaci s půdní vláhou. Velké sucho je v celém půdním profilu.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Stav ozimých obilovin a řepky se nezměnil, porosty jsou v dobrém stavu díky dešťům koncem října a začátku listopadu (kolem 70 mm), po orbě je horní profil sušší.'
JIČÍN: 'Poslední kalendářní 47. týden byl opět suchý, pouze v sobotu byly mírné srážky 3 mm. Ovlivněn byl pouze povrch půdy. '
KARLOVY VARY: 'Srážky v minulém týdnu 5 mm, hlavně ve formě sněhu. Sucho je nadále akutní v hlubších vrstvách (pod 20 cm). Ozimy vypadají zatím dobře, ale máme obavy z očekávaných silnějších mrazů bez sněhu.'
KUTNÁ HORA: 'Výnosy ozimů lze obtížně hodnotit. Současná potřeba vláhy je minimální a bude záležet na množství srážek v následujícím období.'
MLADÁ BOLESLAV: 'Situace s minimem srážek (za celý týden zhruba 1,5 mm srážek) vede k dalšímu zhoršování sucha zejména v hlubších vrstvách.'
MOST: 'Srážky žádné, sucho trvalé, rostliny žijí z mlhy.'
NOVÝ JIČÍN: 'V minulém týdnu srážky v podobně sněho-deště, v podstatě do 3,5 mm srážek, neřeší zhoršující vodní bilanci v krajině. Jinak došlo k poklesu teplot do rozmezí 0 - 7 °C, o víkendu spíše 9°C.'
OLOMOUC: 'Přestože v uplynulém týdnu spadlo 5 mm srážek - jednalo se o slabé mžení v rozmezí 3 dnů, půda to vůbec nepocítila.'
OPAVA: 'Minulý týden přišly nějaké srážky, které však neovlivní vyšší zásoby vody, cca do 6 mm. Stav ozimů je u nás vcelku dobrý. '
OPAVA: 'Minulý týden spadlo asi 10 cm sněhu, což způsobilo určité problémy v dopravě. Sníh zcela roztál až za dva dny. Vrchní vrstvy půdy jsou momentálně dobře zásobeny vodou.'
PARDUBICE: 'Výnosy ozimů lze obtížně hodnotit. Současná potřeba vláhy je minimální a bude záležet na množství srážek v následujícím období.'
PARDUBICE: 'Jen malou poznámku k řepce. Vzhledem k tomu, že v naší lokalitě na jednom honu se nacházejí nejméně dva druhy ornice a i čtyři, tak se tato skutečnost projevila tak, že na některých honech řepka v těžších půdách ani nevzrostla, takže se zde nacházejí plochy bez rostlinek řepky. Toto rozhodně ovlivní výnosy v r. 2019.'
PLZEŇ-JIH: 'Za týden spadlo do 1 mm srážek a plus raní plhy, to je jediná vlhkost která je, v zemi je stále sucho a práší se i od pluhu. '
PLZEŇ-SEVER: 'Srážky 4,2 mm. S klesajícími teplotami se projevuje sucho na porostech ozimých obilovin .'
PLZEŇ-SEVER: 'Půda je mírně vlhká pouze v povrchové vrstvě, v hlubších vrstvách je úplně suchá (při orbě se vyorává úplně suchá půda). Na porostech ozimů se zatím sucho nijak neprojevuje (zřejmě jsou postačující srážky z mlhy a rosy).'
PRACHATICE: 'Minulý týden padal sníh, napadlo cca 8 cm, vydržel asi 4 dny, pak postupně roztál, voda se vsákla ještě do půdy. Mrazíky ráno, mírně ztvrdlá půda na povrchu do 3 cm. Ke konci týdne mlhy s teplotami nad nulou, mírně zmrzlý povrch půdy povolil. Do 10 cm je půda vlhká až mokrá. Spodní vody se zatím výrazně nedoplňují, kontrola stavu ve vlastních studnách, vodojemu.'
PŘEROV: 'Situace je beze změny. Žádné významné srážky. Vrchní vrstvy proschlé. Spodní voda stále chybí.'
PŘÍBRAM: 'Minulý týden celkem 5 mm atmosferických srážek. Lesu a dešti zdar :-)!'
PŘÍBRAM: 'Minulý týden spadlo 5,6 mm asi ve 4 srážkách, což provlhčilo pouze vrchní vrstvičku půdy a na výraznější dosycení to nemělo vliv. Stále čekáme na výraznější srážky. '
ROKYCANY: 'Provlhčení půdy do hloubky cca 20 cm, srážky 0, občas mlha, teploty 2-8 C. Postupné dovzcházení zasetých ozimých obilnin. '
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: 'Po 4 týdnech beze srážek přišel v sobotu lehký déšť (úhrnem 6,5 mm). Došlo k přechodnému zvlhčení vrstvy do 20 cm, která však díky lehkým mrazíkům do -3 °C opět rychle vysychá. Stále platí, že sucho trvá, půda je na povrchu jen lehce vlhká, i v tomto ročním období by byla vhodná k setí. Stav ozimů (díky brzkému setí a nějakým těm srážkám v první půlce října) je uspokojivý. Jinak však sucho trvá, je to stále stejně již 4 měsíce stejně špatné.'
SVITAVY: 'Inverzní ráz počasí do neděle 25.11. přinesl setrvalý stav až drobné zlepšení díky souhrnným srážkám za týden 5 mm. Porosty ozimých plodin jsou v dobrém až ideálním stavu, TTP, jetelové porosty těžko odhadnutelné, minimálně dobré je, že jsou zapojené, bez škod od myší či lesní zvěře. Situace s vodou ve volné krajině nadále špatná, vodní toky a nádrže na minimálních stavech.'
TÁBOR: 'Za minulý týden 5 mm srážek. Přetrvává velký deficit spodní vody.'
TÁBOR: 'V sobotu 24.11. spadly asi 3 mm srážek. Nicméně jako by nic nespadlo, protože za pluhem se práší !!!, což nepamatujeme. '
TRUTNOV: 'Srážky 10 mm. Z poloviny v podobě sněhových přeháněk. Extrémní sucho trvá!'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Srážky 2,5mm, porosty ozimů žloutnou a ztrácejí se'
ÚSTÍ NAD LABEM: 'Min srážek v minulém týdnu 0,3 mm, půda do hloubky vyschlá. Deficit srážek se výrazně zvyšuje.'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'za uplynulý týden srážky cca 4,5 mm. Situace se nezlepšuje (tzn. hlouběji se nacházející půdní horizonty zůstávají stále velmi suché), ale díky nízkým teplotám ani výrazně nehorší - alespoň, co se týče zemědělství'
VYŠKOV: '19.11.napadlo 5 cm sněhu, což by mělo odpovídat 5 mm srážek - chladné teploty a postupně odtávaný sníh držel na povrchu pudy do 5 cm vlhko, pod tuto hranici je půda stále suchá'
ZLÍN: 'Celkové množství srážek za předchozí týden 6 mm sucho je zesíleno silným výsušným větrem'
ZNOJMO: 'Ve sledovaném období 2 mm srážek z nízké oblačnosti, hlubší vrstvy půdy s nedostatkem vody.'
ZNOJMO: 'Srážky za uplynulý týden ve výši 14 mm spadly v několika menších dávkách včetně mrholení, ve spodních vrstvách ornice vlhkost neustále chybí - jasně patrné při aktuálně prováděné hlubší orbě (do cca 35 cm).'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: 'Od pondělí 19. listopadu do 28. listopadu napadlo cca 7 cm sněhu, které během dvou dnů roztály, při orbě nebyl poznat rozdíl v půdní vláze oproti předcházejícímu týdnu.'
 

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 13. 5. 2024

  Množství srážek v Česku roste, problém je vysoká teplota vzduchu, vysvětluje klimatolog příčiny sucha

  V posledních 20 letech se začíná měnit příčina, proč vzniká sucho. Zatímco v minulosti to bylo hlavně díky nedostatku srážek, tedy při delším období, kdy podprůměrně pršelo, nyní to souvisí mimo jiné s nárůstem teploty vzduchu. V důsledku většího tepla se vypařuje víc vody z půdy, a sucho tedy začíná být i při relativně normálních srážkách, říká klimatolog Pavel Zahradníček z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České Republiky.
  Celý článek pro irozhlas.cz k přečtení ZDE.

 • 9. 5. 2024

  Falešné jaro bude častější. Někde může pomoct protimrazová závlaha

  Jak efektivně chránit úrodu před jarními mrazy, o nové mapě s odhady budoucích klimatických rizik i o lekcích z boje se suchem a lesními požáry v podcastu týdeníku Respekt s bioklimatologem Miroslavem Trnkou z CzechGlobe.

  Někde je cestou protimrazová závlaha. Ale je to risk. Buď to zmrzne všechno a nebo se podaří část úrody zachránit. Ale ze studií, které znám a výpočtů, které jsme dělali, můžu říct, že protimrazová závlaha vychází z pohledu účinnosti a efektivnosti podstatně lépe než efekt zadýmení, zakouření nebo používání svící. Ale musí se to umět,“ říká bioklimatolog Miroslav Trnka.

  Podcast pro respect.cz si můžete poslechnou ZDE.