Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

 Aktuální stav sucha v České republice


v neděli 2.12.2018 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 25.11.2018 do neděle 2.12.2018 ráno)


Tato mapa zachycuje situaci v neděli 2.12. Zprávy 236 zpravodajů z 60 okresů, které postihují 667 katastrů dokládají pozorované/očekávané propady výnosu brambor a cukrovky, ale týká se i letošních osevů ozimů a zejména řepky. Respondenti vnímají negativní vodní bilanci, která je za poslední 3 měsíce hlášena velkou většinou zpravodajů, přičemž výrazná většina z nich signalizuje extrémní sucho a opět o něco výrazněji v Čechách. Dopady na výnosy jařin, ale i řepky, okopanin a kukuřice jsou hlášeny téměř ve všech sledovaných okresech. Ve velké míře jsou hlášeny projevy sucha u ovocných stromů a vinné révy. Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená na webu Intersucha viz níže.INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ
(neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):

BENEŠOV: 'Situace v povrchové vrstvě se mírně zlepšila, ozimé obilniny vzešly skoro na celé ploše, stav vodních nádrží stále stejný, přeháňky je nedoplnily, max. nárůst hladiny do 1cm.'
BŘECLAV: 'Srážky během týdne byly nevýrazné a neovlivnily stav vlhkosti v půdě. Situace se suchem je nadále kritická.'
BŘECLAV: 'Poslední dva týdny jsou co se týče srážek mírné zlepšení. Dvakrát přišla mírná sněhová pokrývka do 3 cm a asi 3x 5mm déšť. Půdní profil je stále extrémně vyschlý, avšak vrstva 20 cm je již mírně vlhká'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Z důvodu silného větru a suchu v uplynulém týdnu došlo k prohloubení projevů sucha zejména v horní vrstvě, koncem týdne došlo k mírnému zlepšení - slabé mrholení a následně asi 3 cm sněhu.'
CHOMUTOV: 'Srážky za tento víkend 21 mm. Oproti celému listopadu 4x vyšší.'
JIHLAVA: 'půda cca 10 cm promrzlá, postupně se oteplováním povrch rozpouští'
KARLOVY VARY: 'Srážky 12mm pomohly v povrchové vrstvě, stav ozimů je dobrý.'
KLATOVY: ' 14 mm srážek, situace se poněkud zlepšila, povrchová půda vlhká cca do 20cm. Vzhledem k inverzním mlhám a malému výparu nejeví se situace tak katastroficky.'
KROMĚŘÍŽ: 'Vrchní vrstva půdy do 10 cm je vlhká, díky dešti - 4 mm z 2.-3. 12. a 3.-4. 12. 2018, pod touto vrstvou je půda pořád proschlá nedostatkem srážek v předchozím období.'
KROMĚŘÍŽ: 'Od 1.1.2018 bylo množství srážek 309,5 mm k datu 2.12.2018. Půda je vysušená minimálně do 50 cm. Na pozemcích praskliny 5 - 10 cm. '
LIBEREC: 'Půda je nasycena maximálně do 10 cm. V sobotu půdu pokryla menší vrstvička sněhu. 2.12.2018 spadlo 10 mm srážek.'
LOUNY: 'srážky celkem 20 mm, 9mm sněhové, ostatní déšť, vše se vsáklo, není zamrzlo'
MLADÁ BOLESLAV: 'Za poslední týden spíše nasněžilo 3,5 mm srážek, což se na zmírnění sucha i vzhledem k zámrzu povrchové vrstvy vůbec neprojevilo.'
MOST: 'Za poslední týden také spadlo kolem 25 mm vody, přesto dovážíme vodu pro zvířata, nedostatek vody i pro obyvatelstvo, do sběrných jímek se dováží pitná voda. '
NOVÝ JIČÍN: 'V uplynulém týdnu srážky téměř nulové, takže žádná změna, došlo jen k ochlazení teplot jak denních, tak nočních. Bohužel docela foukalo z Moravské brány a pole jsou dál vysušovány. Nic pozitivního.'
OPAVA: 'Po krátkých, menších, holomrazech nastalo období menších srážek, které však u nás neovlivnily zásobenost vody v půdě. '
OPAVA: 'za uplynulý týden 3,5mm převážně ve formě mokrého sněhu, ochlazení, silné větry'
OPAVA: 'Minulý týden nespadly žádné srážky, povrch půdy byl většinou zmrzlý, stav se proto nijak výrazněji nezměnil.'
PARDUBICE: 'Srážky, které v předminulém období se dostavily, značně ovlivnily vývoj ozimých obilovin a řepky. Dá se říci, že porosty vše dohnaly a jsou optimální, pouze v některých částech půdních bloků se nacházejí místa, kde plodiny nevzešly a tudíž porost je buď velice řídký, nebo se nenachází vůbec. Ve sledovaném týdnu zde napadlo 6 mm srážek.'
PLZEŇ-JIH: 'V povrchové vrstvě půdy se situace s vláhou zlepšila, v hlubším profilu to však valný efekt nepřineslo. Měsíc listopad 2018 byl extrémně suchý, na lokalitě jsme naměřili pouze 12,4 mm, tj. 35,6% 60-letého normálu pro listopad. Za listopad narostl na naší lokalitě srážkový deficit od počátku roku 2018 na 116,1 mm oproti kumulovanému srážkovému normálu (suma leden-listopad).'
PLZEŇ-SEVER: 'Srážky 16,2 mm, z toho 10 mm ve sněhu. Výrazné zlepšení vodní bilance ve vrstvě do 20 cm.'
PRAHA-VÝCHOD: 'Při orbě do 25cm se prášilo za pluhem.'
PRACHATICE: 'Za minulý týden: napadlo mezi 15 až 20 cm z kraje týdne. V noci mrazy okolo -5 °C až -10 °C, během dne stále pod nulou, okolo -2 °C. Koncem týdne obleva, v neděli déšť, sníh začal ubývat. Půda není promrzlá, souvislý pokryv sněhu, půda do 10 cm mokrá lepivá. V neděli večer začal sníh vlivem deště rychle tát, voda se zatím vsakuje do půdy.'
PŘEROV: 'Situace je stále beze změny. Drobné přeháňky vypomáhají situace v plytké vrchní vrstvě půdy, ovšem na nedostatek vody v hlubších vrstvách nemají výraznější vliv. '
PŘÍBRAM: '18.11.2018 - sníh cca 1cm, 24.11.2018 - déšť 5mm, 1.12.2018 - sníh cca 0,5cm, 2.12.2018 - déšť 2mm. Situace v povrchové vrstvě se mírně zlepšila, ozimé obilniny vzešly skoro na celé ploše, stav vodních nádrží stále stejný, přeháňky je nedoplnily, max. nárůst hladiny do 1cm.'
PŘÍBRAM: '1.12. sníh = 6mm , ale zmrzlá půda, takže vše odteklo v obci sázíme ovocné stromy, profil výkopu je 1-2 cm při povrchu zvlhlý, pak 40 cm suchá a prašná půda'
PŘÍBRAM: 'Září a říjen byly srážkově v normálu, což ale po velkém suchu ještě nic moc neznamenalo, jen se obnovovala půdní vlhkost bez zjevných přebytků. Listopad místo 44 mm jen cca 20 mm. V uplynulém týdnu tj. pátek sobota neděle pršelo (a to je již do listopadu!) a je zde nově cca 25 až 30 mm srážek. A prší dále, každý den cca 3 až 5 mm. O víkendu byl sníh do 5 cm, po oteplení roztál. Voda se stále vsakuje, povrchový odtok z polí není. V menších potocích jen slabé zlepšení.'
PŘÍBRAM: 'V minulém týdnu spadly 4 mm ve sněhu, který roztál. Půda ve vrchní vrstvě se zvlhčila, ale v hlubších vrstvách je stav pořád špatný. Nyní to vypadá, že se situace trochu zlepší. '
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: 'Minulý týden byl ve znamení ranních mrazíků (-2 až -5 °C), kdy docházelo k dalšímu vysušování půdy v povrchové vrstvě. Stále čekáme na déšť, kdy pršet začalo prakticky v neděli odpoledne, ale tyto srážky zatím neměli žádný vliv. Stále čekáme na první vydatnější sněžení a vůbec na sněhovou pokrývku. Současné srážky z pohledu doplnění vláhy neřeší nic.'
SVITAVY: 'V týdnu do 2.12. byly noční a ranní teploty pod bodem mrazu. Vegetační činnost polních plodin, vč. řepky se zastavuje. Souhrnné sněhové srážky souvislých 2 cm přispějí po roztání sněhu k setrvalému stavu. Profil do 20 cm zůstává relativně nasycen, hlubší vrstvy nikoli.'
TÁBOR: '7 mm srážek za poslední týden, výrazný nedostatek spodní vody trvá.'
VYŠKOV: 'Dostupnost pro rostliny slušná, 5 cm sněhu se postupně rozpustilo, ve spod sucho'
ZNOJMO: 'Za minulý týden spadlo 7,5 mm, za listopad 25,7 mm a od začátku roku do konce listopadu 454,1 mm.'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: 'K datu 2.11. 2018 je vše beze změn, srážky nepřibyly za poslední týden.'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: '2,2 mm srážek, od začátku roku do konce listopadu 2018 390 mm, výpar z vodní plochy 525 mm.'

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 10. 6. 2021

  Do rybníků se po letech konečně vrátila voda. Nasycenost půdy je dobrá

   „Míst se sníženou půdní vláhou je už pouze pár. Na jižní Moravě se to týká pouze části Vyškovska a Blanenska, které mají normální či lehce nižší stav,“ vysvětluje Pavel Zahradníček z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky (CzechGlobe).
  Aktuální komentář o stavu sucha a jeho vývoji pro idnes.cz je k přečtení ZDE.

 • 31. 5. 2021

  Voda v krajině na portálu Evropa v datech

  „Povodně i sucho patří k naší krajině od pradávna. Jejich intenzita se však zvyšuje. Posledních 30 let bylo ve znamení nejhoršího sucha i povodní,“ vysvětluje Pavel Zahradníček z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky (CzechGlobe). „Sucho a povodně v jednom roce jsme měli například 2014, ale stejná situace nastala i vloni. Tehdy vrcholilo sucho v dubnu, a pak přišly dvoje povodně v červnu a říjnu. Je to dáno tím, že se počasí stává více extrémní, a to na obě dvě strany.“
  Informace k přečtení na portálu evropavdatech.cz ZDE.