Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

 Aktuální stav sucha v České republice


v neděli 2.12.2018 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 25.11.2018 do neděle 2.12.2018 ráno)


Tato mapa zachycuje situaci v neděli 2.12. Zprávy 236 zpravodajů z 60 okresů, které postihují 667 katastrů dokládají pozorované/očekávané propady výnosu brambor a cukrovky, ale týká se i letošních osevů ozimů a zejména řepky. Respondenti vnímají negativní vodní bilanci, která je za poslední 3 měsíce hlášena velkou většinou zpravodajů, přičemž výrazná většina z nich signalizuje extrémní sucho a opět o něco výrazněji v Čechách. Dopady na výnosy jařin, ale i řepky, okopanin a kukuřice jsou hlášeny téměř ve všech sledovaných okresech. Ve velké míře jsou hlášeny projevy sucha u ovocných stromů a vinné révy. Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená na webu Intersucha viz níže.INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ
(neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):

BENEŠOV: 'Situace v povrchové vrstvě se mírně zlepšila, ozimé obilniny vzešly skoro na celé ploše, stav vodních nádrží stále stejný, přeháňky je nedoplnily, max. nárůst hladiny do 1cm.'
BŘECLAV: 'Srážky během týdne byly nevýrazné a neovlivnily stav vlhkosti v půdě. Situace se suchem je nadále kritická.'
BŘECLAV: 'Poslední dva týdny jsou co se týče srážek mírné zlepšení. Dvakrát přišla mírná sněhová pokrývka do 3 cm a asi 3x 5mm déšť. Půdní profil je stále extrémně vyschlý, avšak vrstva 20 cm je již mírně vlhká'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Z důvodu silného větru a suchu v uplynulém týdnu došlo k prohloubení projevů sucha zejména v horní vrstvě, koncem týdne došlo k mírnému zlepšení - slabé mrholení a následně asi 3 cm sněhu.'
CHOMUTOV: 'Srážky za tento víkend 21 mm. Oproti celému listopadu 4x vyšší.'
JIHLAVA: 'půda cca 10 cm promrzlá, postupně se oteplováním povrch rozpouští'
KARLOVY VARY: 'Srážky 12mm pomohly v povrchové vrstvě, stav ozimů je dobrý.'
KLATOVY: ' 14 mm srážek, situace se poněkud zlepšila, povrchová půda vlhká cca do 20cm. Vzhledem k inverzním mlhám a malému výparu nejeví se situace tak katastroficky.'
KROMĚŘÍŽ: 'Vrchní vrstva půdy do 10 cm je vlhká, díky dešti - 4 mm z 2.-3. 12. a 3.-4. 12. 2018, pod touto vrstvou je půda pořád proschlá nedostatkem srážek v předchozím období.'
KROMĚŘÍŽ: 'Od 1.1.2018 bylo množství srážek 309,5 mm k datu 2.12.2018. Půda je vysušená minimálně do 50 cm. Na pozemcích praskliny 5 - 10 cm. '
LIBEREC: 'Půda je nasycena maximálně do 10 cm. V sobotu půdu pokryla menší vrstvička sněhu. 2.12.2018 spadlo 10 mm srážek.'
LOUNY: 'srážky celkem 20 mm, 9mm sněhové, ostatní déšť, vše se vsáklo, není zamrzlo'
MLADÁ BOLESLAV: 'Za poslední týden spíše nasněžilo 3,5 mm srážek, což se na zmírnění sucha i vzhledem k zámrzu povrchové vrstvy vůbec neprojevilo.'
MOST: 'Za poslední týden také spadlo kolem 25 mm vody, přesto dovážíme vodu pro zvířata, nedostatek vody i pro obyvatelstvo, do sběrných jímek se dováží pitná voda. '
NOVÝ JIČÍN: 'V uplynulém týdnu srážky téměř nulové, takže žádná změna, došlo jen k ochlazení teplot jak denních, tak nočních. Bohužel docela foukalo z Moravské brány a pole jsou dál vysušovány. Nic pozitivního.'
OPAVA: 'Po krátkých, menších, holomrazech nastalo období menších srážek, které však u nás neovlivnily zásobenost vody v půdě. '
OPAVA: 'za uplynulý týden 3,5mm převážně ve formě mokrého sněhu, ochlazení, silné větry'
OPAVA: 'Minulý týden nespadly žádné srážky, povrch půdy byl většinou zmrzlý, stav se proto nijak výrazněji nezměnil.'
PARDUBICE: 'Srážky, které v předminulém období se dostavily, značně ovlivnily vývoj ozimých obilovin a řepky. Dá se říci, že porosty vše dohnaly a jsou optimální, pouze v některých částech půdních bloků se nacházejí místa, kde plodiny nevzešly a tudíž porost je buď velice řídký, nebo se nenachází vůbec. Ve sledovaném týdnu zde napadlo 6 mm srážek.'
PLZEŇ-JIH: 'V povrchové vrstvě půdy se situace s vláhou zlepšila, v hlubším profilu to však valný efekt nepřineslo. Měsíc listopad 2018 byl extrémně suchý, na lokalitě jsme naměřili pouze 12,4 mm, tj. 35,6% 60-letého normálu pro listopad. Za listopad narostl na naší lokalitě srážkový deficit od počátku roku 2018 na 116,1 mm oproti kumulovanému srážkovému normálu (suma leden-listopad).'
PLZEŇ-SEVER: 'Srážky 16,2 mm, z toho 10 mm ve sněhu. Výrazné zlepšení vodní bilance ve vrstvě do 20 cm.'
PRAHA-VÝCHOD: 'Při orbě do 25cm se prášilo za pluhem.'
PRACHATICE: 'Za minulý týden: napadlo mezi 15 až 20 cm z kraje týdne. V noci mrazy okolo -5 °C až -10 °C, během dne stále pod nulou, okolo -2 °C. Koncem týdne obleva, v neděli déšť, sníh začal ubývat. Půda není promrzlá, souvislý pokryv sněhu, půda do 10 cm mokrá lepivá. V neděli večer začal sníh vlivem deště rychle tát, voda se zatím vsakuje do půdy.'
PŘEROV: 'Situace je stále beze změny. Drobné přeháňky vypomáhají situace v plytké vrchní vrstvě půdy, ovšem na nedostatek vody v hlubších vrstvách nemají výraznější vliv. '
PŘÍBRAM: '18.11.2018 - sníh cca 1cm, 24.11.2018 - déšť 5mm, 1.12.2018 - sníh cca 0,5cm, 2.12.2018 - déšť 2mm. Situace v povrchové vrstvě se mírně zlepšila, ozimé obilniny vzešly skoro na celé ploše, stav vodních nádrží stále stejný, přeháňky je nedoplnily, max. nárůst hladiny do 1cm.'
PŘÍBRAM: '1.12. sníh = 6mm , ale zmrzlá půda, takže vše odteklo v obci sázíme ovocné stromy, profil výkopu je 1-2 cm při povrchu zvlhlý, pak 40 cm suchá a prašná půda'
PŘÍBRAM: 'Září a říjen byly srážkově v normálu, což ale po velkém suchu ještě nic moc neznamenalo, jen se obnovovala půdní vlhkost bez zjevných přebytků. Listopad místo 44 mm jen cca 20 mm. V uplynulém týdnu tj. pátek sobota neděle pršelo (a to je již do listopadu!) a je zde nově cca 25 až 30 mm srážek. A prší dále, každý den cca 3 až 5 mm. O víkendu byl sníh do 5 cm, po oteplení roztál. Voda se stále vsakuje, povrchový odtok z polí není. V menších potocích jen slabé zlepšení.'
PŘÍBRAM: 'V minulém týdnu spadly 4 mm ve sněhu, který roztál. Půda ve vrchní vrstvě se zvlhčila, ale v hlubších vrstvách je stav pořád špatný. Nyní to vypadá, že se situace trochu zlepší. '
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: 'Minulý týden byl ve znamení ranních mrazíků (-2 až -5 °C), kdy docházelo k dalšímu vysušování půdy v povrchové vrstvě. Stále čekáme na déšť, kdy pršet začalo prakticky v neděli odpoledne, ale tyto srážky zatím neměli žádný vliv. Stále čekáme na první vydatnější sněžení a vůbec na sněhovou pokrývku. Současné srážky z pohledu doplnění vláhy neřeší nic.'
SVITAVY: 'V týdnu do 2.12. byly noční a ranní teploty pod bodem mrazu. Vegetační činnost polních plodin, vč. řepky se zastavuje. Souhrnné sněhové srážky souvislých 2 cm přispějí po roztání sněhu k setrvalému stavu. Profil do 20 cm zůstává relativně nasycen, hlubší vrstvy nikoli.'
TÁBOR: '7 mm srážek za poslední týden, výrazný nedostatek spodní vody trvá.'
VYŠKOV: 'Dostupnost pro rostliny slušná, 5 cm sněhu se postupně rozpustilo, ve spod sucho'
ZNOJMO: 'Za minulý týden spadlo 7,5 mm, za listopad 25,7 mm a od začátku roku do konce listopadu 454,1 mm.'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: 'K datu 2.11. 2018 je vše beze změn, srážky nepřibyly za poslední týden.'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: '2,2 mm srážek, od začátku roku do konce listopadu 2018 390 mm, výpar z vodní plochy 525 mm.'

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 31. 8. 2021

  S takovou rychlostí oteplování se nepočítalo. Horka mají více obětí než povodně

  "Od osmdesátých let teplota vzduchu na Slovensku a v Česku výrazně roste, křivka se zlomila směrem nahoru a intenzita oteplování se zvětšuje," zdůraznil ve slovenské HNtelevízii klimatolog Pavel Zahradníček. Rozhovor  ke zhlédnutí na science.hnonline.sk ZDE

 • 26. 8. 2021

  Nebýt klimatické změny, extrémní deště by byly míň časté i slabší, píše se v nové zprávě WWE

  Extrémní deště a s tím související povodně v Evropě mohou být častější než dřív. Pravděpodobnost jejich výskytu i intenzitu zvyšuje změna klimatu podněcovaná lidmi. Nová vědecká zpráva organizace World Weather Attribution (WWE) a Evropské klimatické nadace to dokazuje na červencových deštích a ničivých záplavách v Německu, Belgii, Lucembursku a Nizozemsku.

  Bioklimatolog Miroslav Trnka z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR oceňuje rychlé vydání vědecké zprávy a očekává, že ještě může dojít ke zpřesnění některých údajů.

  Podle Miroslava Trnky z CzechGlobe ale představuje varovnou zprávu i pro Česko.

  Článek pro plus.rozhlas.cz k přečtení a poslechnutí ZDE.