Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 9.12.2018 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 2.12.2018 do neděle 9.12.2018 ráno)
 

Tato mapa zachycuje situaci v neděli 9.12. Zprávy 231 zpravodajů z 65 okresů, které postihují 646 katastrů dokládají pozorované/očekávané propady výnosu brambor a cukrovky, ale týká se i letošních osevů ozimů a zejména řepky. Respondenti vnímají negativní vodní bilanci, která je za poslední 3 měsíce hlášena velkou většinou zpravodajů, přičemž výrazná většina z nich signalizuje extrémní sucho a opět o něco výrazněji v Čechách. Dopady na výnosy jařin, ale i řepky, okopanin a kukuřice jsou hlášeny téměř ve všech sledovaných okresech. Ve velké míře jsou hlášeny projevy sucha u ovocných stromů a vinné révy. Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená na webu Intersucha viz níže.

INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):

BŘECLAV: 'Nevýrazné srážky v uplynulém týdnu ovlivňují vláhu pouze do hloubky 5-10 cm. V hlubších vrstvách je kritický nedostatek vláhy. Vláha zdánlivě dostačuje ozimým obilovinám.'
BŘECLAV: 'Nemám pocit, že by byl půdní profil nasycen, pod 15 cm je sucho.'
BŘECLAV: 'Hladina spodní vody opět klesla o dalších 10cm. '
BŘECLAV: 'Suma srážek za uplynulý týden 12 mm.'
ČESKÁ LÍPA: 'V hloubkových vrstvách stále sucho, muselo by pršet aspoň týden.'
DĚČÍN: 'Díky častějším a vydatnějším srážkám se situace začíná zlepšovat. Voda ale ještě nedorazila do hloubky a průtoky jsou stále podprůměrné.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'V uplynulém týdnu napadlo 3 cm sněhu a 11 mm srážek, vrchní vrstva profilu půdy se mírně vlhkostně zlepšila, stav porostů je dobrý.'
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA: 'Drobný vytrvalý déšť v minulých dnech pomohl zavlažit půdu alespoň zčásti. Lesní porosty vypadají v pořádku.'
HODONÍN: 'Hladina spodní vody opět klesla o dalších 10cm. '
KLATOVY: 'Cca 20mm srážek, vzhledem k bezmrazému období se vláha stačila vsáknout. Je vidět zlepšení v půdě, řeka i potoky jsou na normálních průtocích. Jabloně teprve nyní pustily všechny listy.'
KROMĚŘÍŽ: 'Stále přetrvává nedostatek vody v půdě, vrstva do 10 cm je vlhká přeháňkami, které v tomto týdnu přecházely včetně sněhových přeháněk.'
LITOMĚŘICE: 'V týdnu spadlo 16 mm, došlo k mírnému zlepšení, půda vlhká v horizontu 20-30 cm, hlouběji stále sucho.'
MLADÁ BOLESLAV: 'Za sledovaný týden byly výraznější srážky zejména v počátku období. Celkových 22 mm se projevilo v zvlhčení horní vrstvy půdy, přičemž na suché hlubší vrstvy zatím neměly významnější vliv.'
MLADÁ BOLESLAV: 'Během uplynulého víkendu pršelo. Nejvíc v neděli ráno. Odhadem za víkend spadlo jistě více než 10mm srážek. Orná půda vše stíhá "pobrat", zatím se nikde žádné kaluže netvoří '
NOVÝ JIČÍN: 'V uplynulém týdnu přišlo alespoň trochu srážek v úhrnu 14 -15 mm ( první srážky 3.-4. 12., druhá vlna 8. - 9. 12.), teploty již nižší, avšak rozpětí velké 0 - 8°C. Porosty ozimů dobře připravené na zimu, pěkně se zelenají.'
OPAVA: 'Minulý týden spadlo několik mm deště, příznaky sucha se neprojevují. '
OPAVA: 'Minulý týden spadlo několik mm deště, příznaky sucha se neprojevují. '
OPAVA: 'I když bylo hodně oblačno, srážek moc nespadlo, možná do 10 mm. Při orbě se vynáší suchá zemina. '
PÍSEK: 'Srážky 8 mm, blahodárné pro ozimy a ostatní, ale pořád trvá značný deficit. '
PLZEŇ-JIH: 'srážky 32 mm stále přetrvává orba suché půdy'
PLZEŇ-JIH: 'Ve vrstvě do 20 cm došlo k významnému doplnění vláhy, v hlubším profilu stále voda chybí.'
PLZEŇ-JIH: 'za týden doplnilo srážky konečně dalších 44 mm '
PLZEŇ-SEVER: 'srážky 32 mm stále přetrvává orba suché půdy'
PRAHA-VÝCHOD: 'Po dešti je půda mokrá cca do 5cm, pod touto vrstvou je půda stále vyschlá a práší.'
PRACHATICE: 'V minulém týdnu sníh, který napadl týden před , spláchl déšť ve dvou vydatných srážkách, poprvé 25 mm, podruhé 15 mm. Oteplilo se mrazy mírně v noci okolo nuly, těsně pod nulou. Konec týdne mírné ochlazení, sněhové přeháňky s deštěm. Půda není promrzlá, místy se voda již nevsakuje, vrstva půdy do 10 cm je mokrá až bahnitá.'
PŘEROV: 'Situace ve spodních vrstvách je beze změn.'
PŘÍBRAM: 'V minulém týdnu spadlo 11 mm, což je relativně dost, ale stále to neřeší výrazný deficit vody v hlubších vrstvách půdy.'
ROKYCANY: 'Srážky sníh, déšť, občas mlha, do 10 mm, teploty -2/ 3 C. Postupné dovzcházení zasetých ozimých obilnin. '
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: 'Úhrn srážek za minulý týden 30,2 mm. Je to poprvé za letošní rok největší týdenní úhrn.'
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: 'Minulý týden konečně přinesl srážky( 3.12. 9 mm, 4.12. 14 mm, 6.12. 1 mm, 7.12. 3 mm,9.12. 17 mm) ve formě deště. Zvláště srážky 9.12. byly intenzivní a vedly k doplnění vláhy do vrchní vrstvy půdního profilu. Zároveň s tím došlo i ke zvýšení hladin v místních říčkách a potocích. Pozitivní bylo, že srážky velmi pěkně zasakovaly do půdy. Nyní čekáme na sníh, dobré to bude, pokud napadne přes zimu dost sněhu a pokud ten se udrží alespoň do 10.3. Jinak situace by byla nadále špatná. '
SEMILY: 'Začátkem a koncem týdne byly poměrně vydatné srážky. Přesněji to nemohu specifikovat, mám již otočené sudy, do kterých dešťovou vodu zachycuji.'
SEMILY: 'Začátkem a koncem týdne byly poměrně vydatné srážky. '
STRAKONICE: 'Sněhové přeháňky jsou slabé, sporadické, ani se sníh neudrží na povrchu. Půda je mazlavá jen v horních 5ti cm a zbytek je suchý, nedošlo ani k doplnění spodní vody. Kousek dál v povodí Otavy přitom řeka je zvedlá, protože tudy jde voda ze Šumavy, ale sem k nám to nedojde, srážky jsou jinde. Pokud je mráz, tak jen jako holomraz, který ničí plodiny. srážky 3.12. 3 mm 4.12. 5 mm 9.12. 3 mm Včera 11.12. ukazovali po celé republice sníh, tady jsou pole krásně zelený.'
STRAKONICE: 'V poslední době jsou srážky přiměřené, vzhledem k chladnějšímu počasí půda již nevysychá, ale není ani přemokřená.'
SVITAVY: 'Do neděle 9.12. napršelo, nachumelilo souhrnem asi 10 mm. Část srážek, ale povrchově odtekla, neboť povrchová vrstva je zmrzlá a zabránila průsaku do profilu. Vegetace je definitivně ukončena.'
TRUTNOV: 'Zřejmě toho roční rekordní týdenní úhrn: 47 mm (+ ještě 13 mm z uplynulé neděle). Vše se bezproblémově vsáklo... Labe šlo na průtoku z 2,0 na 8,9 m3/s - to bylo naposledy v únoru...'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Za celý týden spadlo 10 mm srážek. Maximální úhrn v jednom dni 6 mm.'
ZNOJMO: 'Za sledované období cca 8mm srážek, povrchová vrstva půdy nasycená středně, průtok vody v potoku přes obec je na 70 % pro toto období. Hladina vody ve studni je na 60 % pro toto období.'
ZNOJMO: 'Srážky za uplynulý týden v řádu pouze desetin mm. Půda je vlhká jen v nejsvrchnější části (díky inverznímu charakteru počasí). Ve spodních vrstvách sucho.'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: '19,1 mm srážek, 1,5 mm výpar z vodní plochy, ke dni zasílání hlášení cca 30 cm sněhu'

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 13. 5. 2024

  Množství srážek v Česku roste, problém je vysoká teplota vzduchu, vysvětluje klimatolog příčiny sucha

  V posledních 20 letech se začíná měnit příčina, proč vzniká sucho. Zatímco v minulosti to bylo hlavně díky nedostatku srážek, tedy při delším období, kdy podprůměrně pršelo, nyní to souvisí mimo jiné s nárůstem teploty vzduchu. V důsledku většího tepla se vypařuje víc vody z půdy, a sucho tedy začíná být i při relativně normálních srážkách, říká klimatolog Pavel Zahradníček z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České Republiky.
  Celý článek pro irozhlas.cz k přečtení ZDE.

 • 9. 5. 2024

  Falešné jaro bude častější. Někde může pomoct protimrazová závlaha

  Jak efektivně chránit úrodu před jarními mrazy, o nové mapě s odhady budoucích klimatických rizik i o lekcích z boje se suchem a lesními požáry v podcastu týdeníku Respekt s bioklimatologem Miroslavem Trnkou z CzechGlobe.

  Někde je cestou protimrazová závlaha. Ale je to risk. Buď to zmrzne všechno a nebo se podaří část úrody zachránit. Ale ze studií, které znám a výpočtů, které jsme dělali, můžu říct, že protimrazová závlaha vychází z pohledu účinnosti a efektivnosti podstatně lépe než efekt zadýmení, zakouření nebo používání svící. Ale musí se to umět,“ říká bioklimatolog Miroslav Trnka.

  Podcast pro respect.cz si můžete poslechnou ZDE.