Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 16.12.2018 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 9.12.2018 do neděle 16.12.2018 ráno)
 

Tato mapa zachycuje situaci v neděli 16.12. Zprávy 206 zpravodajů z 64 okresů, které postihují 550 katastrů dokládají pozorované/očekávané propady výnosu brambor a cukrovky, ale týká se i letošních osevů ozimů a zejména řepky. Respondenti vnímají negativní vodní bilanci, která je za poslední 3 měsíce hlášena velkou většinou zpravodajů, přičemž výrazná většina z nich signalizuje extrémní sucho a opět o něco výrazněji v Čechách. Dopady na výnosy jařin, ale i řepky, okopanin a kukuřice jsou hlášeny téměř ve všech sledovaných okresech. Ve velké míře jsou hlášeny projevy sucha u ovocných stromů a vinné révy. Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená na webu Intersucha viz níže.

INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):
BLANSKO: 'Situace se liší na volné ploše = nezapojené mladé porosty - a pod zapojenými porosty, kde je horizontálními srážkami navlhčená pouze povrchová vrstvička. Ve vrstvě 0-40 cm je odlišná situace v horní polovině - tam už srážky do jisté míry pronikly - a v dolní polovině - sucho. Po srážkách v minulém období se vůbec nezměnila situace na drobných vodních tocích - např.v Býkovce se průtok vůbec nezvýšil.'
BŘECLAV: 'Situace se dá hodnotit jako setrvalý stav. Srážky byly nevýrazné a v žádném případě pozitivně nevylepšují epizodu sucha za poslední měsíce.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'V uplynulém týdnu došlo ke zlepšení vláhové bilance, napadlo kolem 20 - 25 cm sněhu dle jednotlivých katastrů na nezmrzlou půdu, při současném mírném tání může dojít k výraznějšímu zlepšení vláhové bilance v horní vrstvě profilu půdy.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'srážky za poslední týden celkem 35 mm převážně ve formě sněhu. Na nepromrzlém povrchu půdy nyní leží 20-25 cm čerstvého sněhu, z něhož se při předpokládaném pomalém odtávání v následujících dnech uvolní do půdního profilu další vláha.'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'srážky za minulý týden - 8 mm vlhkost půdy v 40 cm - stupeň 3 ukončena sklizeň cukrovky , provádí se ještě zimní orba ,'
JIČÍN: 'V 50. týdnu zůstal stav sucha beze změn, spadlo 5mm srážek. Povrch půdy je promrzlý, nejde hodnotit na omak. '
JIHLAVA: 'V současnosti sněhová pokrývka 22 cm, půda nezamrzlá'
JINDŘICHŮV HRADEC: '10-16.12. - 8 mm srážek - sníh na zmrzlý povrch'
KLATOVY: '6mm srážek, situace oproti minulému týdnu nezměněna. Půda zmrzlá.'
MLADÁ BOLESLAV: Vzhledem k dalším na prosinec poměrně vydatným srážkám - 17 mm za týden - došlo k dalšímu dosycení půdy vlhkostí s předpokladem postupného zásaku i do větší hloubky (k zámrzu povrchu došlo až po srážkách).'
MLADÁ BOLESLAV: '¨Za minulý týden zde spadlo měřených 32 mm srážek'
NOVÝ JIČÍN: 'Bohužel ani za uplynulý týden nespadlo požadované množství srážek pro toto období, jen sporadicky do 3 mm, ráz teplot odpovídá zimnímu počasí.'
NYMBURK: 'Snížení výnosu u brambor "jen" 40% je způsobeno tím, že jsme byli schopni část ploch zavlažit. V minulém týdnu byly srážky v úhrnu 32mm, ale nějak moc znát to není. '
OPAVA: 'Noční teploty nula mínus 6 mženi v týdnu sněhové srážky 2cm , deštivosněhové srážky do20mm půda povrchově promrzlá cca do 3cm '
OPAVA: 'Srážek v tomto týdnu bylo poskrovnu, možná do 5 mm.'
PLZEŇ-JIH: 'V neděli 16.12. byl povrch půdy zmrzlý do cca 2cm, ve vrstvě 3-20 cm byla půda vlhká, dobře tvarovatelná. K 16.12. máme již překročený srážkový normál za prosinec (úhrn 34,8mm, srážkový normál 32,7mm). '
PLZEŇ-SEVER: 'Půda je v současnosti na povrchu zamrzl. Úhrn srážek za prosinec se blíží k normálu za celý měsíc. Vzhledem k zimnímu počasí se na vegetaci sucho nijak neprojevuje.'
PRACHATICE: 'Minulý týden napadl sníh, cca 10-15cm. Mráz je celodenní, v noci do -6 °C, během dne -2 až -3 °C. Pokryv půdy sněhem je souvislý. V neděli začalo mírné oteplení, teplota ve dne těsně pod nulou, v noci mráz do -4 °C'
PŘÍBRAM: 'Za uplynulý týden cca 20 mm srážek - většinou sněhové a sníh s deštěm. Teploty v noci cca -1 až -5 st.C, ve dne 0 až + 3 st.C. Voda se drží na povrchu - sníh, nebo se vsakuje do horních vrstev půdy. Spodní vrstvy ještě nebudou mít dostatek vláhy, není pozorován zvýšený průtok v potocích a na přepadech z rybníků. Protože leží místy mokrý sníh a denní teploty jsou nad nulou, lze předpokládat, že ozimy budou ještě pokračovat ve vývoji a dokončí se například odnožování pšenic.'
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: 'Minulý týden byl ve znamení doznívání dešťových srážek z minulého víkendu. V pondělí a úterý ještě spadlo cca úhrnem 8 mm. Dále po ochlazení následovaly sněhové přeháňky (každý den tak 2 mm). Půda je místy vlhká, místy na povrchu lehce umrzlá. V polohách nad 500 m.n. leží slabá vrstva sněhu kolem 2-5 cm. Po přechodném zvýšení hladin po víkendu se stavy vrátily k normálu-v potocích a řekách je podnormální stav. Stále platí, že vody je málo. Spíše mrzne mírně, ale srážky byly minulý týden mizivé. Na doplnění vláhy toto nemá vliv. Voda v krajině stále chybí.'
STRAKONICE: 'Minulý týden napadl sníh, cca 10-15cm. Mráz je celodenní, v noci do -6°C, během dne -2 až -3°C. Pokryv půdy sněhem je souvislý. V neděli začalo mírné oteplení, teplota ve dne těsně pod nulou, v noci mráz do -4°C'
SVITAVY: 'V období do 16.12. přisněžilo asi 10 cm sněhu na souvislých v průměru 15 cm sněhu. Podloží není zmrzlé, je předpoklad při tání sněhu zásaku do půdy.'
ŠUMPERK: 'Zaznamenány 4 mm srážek. Zásobenost svrchní vrstvy půdy vodou se zlepšila, ale ve spodní vrstvě přetrvává výrazný deficit.'
TÁBOR: 'Nyní zde leží od 5 do 10 cm sněhu. Celý týden bylo mrazivo.'
TRUTNOV: '7 mm za týden. Pod 30 cm je půda stále suchá, přestože minulý týden byl co se týče srážek letos rekordní (65 mm).'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: ' Od 11.12.2018 sněhová pokrývka nad 350 m n.m. 10.12. provedena výsadba stromů - ve 30 cm hloubky sypká zemina .'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'V současné době nelze hodnotit, půda je zamrzlá cca 10 cm. V období posledních 14 dnů spadlo cca 30 mm vody.'
ZLÍN: 'úhrn srážek za poslední sledované období 8 mm noční mrazy a následné oteplení přes den se silným větrem nadále vysušují i svrchní vrstvu půdy po minimálních srážkách vrstva půdy od povrchu hlubší než 10 cm je silně vysušena '
ZNOJMO: 'Srážky za poslední týden pouze v řádech desetin mm.'
 

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 10. 6. 2021

  Do rybníků se po letech konečně vrátila voda. Nasycenost půdy je dobrá

   „Míst se sníženou půdní vláhou je už pouze pár. Na jižní Moravě se to týká pouze části Vyškovska a Blanenska, které mají normální či lehce nižší stav,“ vysvětluje Pavel Zahradníček z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky (CzechGlobe).
  Aktuální komentář o stavu sucha a jeho vývoji pro idnes.cz je k přečtení ZDE.

 • 31. 5. 2021

  Voda v krajině na portálu Evropa v datech

  „Povodně i sucho patří k naší krajině od pradávna. Jejich intenzita se však zvyšuje. Posledních 30 let bylo ve znamení nejhoršího sucha i povodní,“ vysvětluje Pavel Zahradníček z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky (CzechGlobe). „Sucho a povodně v jednom roce jsme měli například 2014, ale stejná situace nastala i vloni. Tehdy vrcholilo sucho v dubnu, a pak přišly dvoje povodně v červnu a říjnu. Je to dáno tím, že se počasí stává více extrémní, a to na obě dvě strany.“
  Informace k přečtení na portálu evropavdatech.cz ZDE.