Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 16.12.2018 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 9.12.2018 do neděle 16.12.2018 ráno)
 

Tato mapa zachycuje situaci v neděli 16.12. Zprávy 206 zpravodajů z 64 okresů, které postihují 550 katastrů dokládají pozorované/očekávané propady výnosu brambor a cukrovky, ale týká se i letošních osevů ozimů a zejména řepky. Respondenti vnímají negativní vodní bilanci, která je za poslední 3 měsíce hlášena velkou většinou zpravodajů, přičemž výrazná většina z nich signalizuje extrémní sucho a opět o něco výrazněji v Čechách. Dopady na výnosy jařin, ale i řepky, okopanin a kukuřice jsou hlášeny téměř ve všech sledovaných okresech. Ve velké míře jsou hlášeny projevy sucha u ovocných stromů a vinné révy. Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená na webu Intersucha viz níže.

INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):
BLANSKO: 'Situace se liší na volné ploše = nezapojené mladé porosty - a pod zapojenými porosty, kde je horizontálními srážkami navlhčená pouze povrchová vrstvička. Ve vrstvě 0-40 cm je odlišná situace v horní polovině - tam už srážky do jisté míry pronikly - a v dolní polovině - sucho. Po srážkách v minulém období se vůbec nezměnila situace na drobných vodních tocích - např.v Býkovce se průtok vůbec nezvýšil.'
BŘECLAV: 'Situace se dá hodnotit jako setrvalý stav. Srážky byly nevýrazné a v žádném případě pozitivně nevylepšují epizodu sucha za poslední měsíce.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'V uplynulém týdnu došlo ke zlepšení vláhové bilance, napadlo kolem 20 - 25 cm sněhu dle jednotlivých katastrů na nezmrzlou půdu, při současném mírném tání může dojít k výraznějšímu zlepšení vláhové bilance v horní vrstvě profilu půdy.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'srážky za poslední týden celkem 35 mm převážně ve formě sněhu. Na nepromrzlém povrchu půdy nyní leží 20-25 cm čerstvého sněhu, z něhož se při předpokládaném pomalém odtávání v následujících dnech uvolní do půdního profilu další vláha.'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'srážky za minulý týden - 8 mm vlhkost půdy v 40 cm - stupeň 3 ukončena sklizeň cukrovky , provádí se ještě zimní orba ,'
JIČÍN: 'V 50. týdnu zůstal stav sucha beze změn, spadlo 5mm srážek. Povrch půdy je promrzlý, nejde hodnotit na omak. '
JIHLAVA: 'V současnosti sněhová pokrývka 22 cm, půda nezamrzlá'
JINDŘICHŮV HRADEC: '10-16.12. - 8 mm srážek - sníh na zmrzlý povrch'
KLATOVY: '6mm srážek, situace oproti minulému týdnu nezměněna. Půda zmrzlá.'
MLADÁ BOLESLAV: Vzhledem k dalším na prosinec poměrně vydatným srážkám - 17 mm za týden - došlo k dalšímu dosycení půdy vlhkostí s předpokladem postupného zásaku i do větší hloubky (k zámrzu povrchu došlo až po srážkách).'
MLADÁ BOLESLAV: '¨Za minulý týden zde spadlo měřených 32 mm srážek'
NOVÝ JIČÍN: 'Bohužel ani za uplynulý týden nespadlo požadované množství srážek pro toto období, jen sporadicky do 3 mm, ráz teplot odpovídá zimnímu počasí.'
NYMBURK: 'Snížení výnosu u brambor "jen" 40% je způsobeno tím, že jsme byli schopni část ploch zavlažit. V minulém týdnu byly srážky v úhrnu 32mm, ale nějak moc znát to není. '
OPAVA: 'Noční teploty nula mínus 6 mženi v týdnu sněhové srážky 2cm , deštivosněhové srážky do20mm půda povrchově promrzlá cca do 3cm '
OPAVA: 'Srážek v tomto týdnu bylo poskrovnu, možná do 5 mm.'
PLZEŇ-JIH: 'V neděli 16.12. byl povrch půdy zmrzlý do cca 2cm, ve vrstvě 3-20 cm byla půda vlhká, dobře tvarovatelná. K 16.12. máme již překročený srážkový normál za prosinec (úhrn 34,8mm, srážkový normál 32,7mm). '
PLZEŇ-SEVER: 'Půda je v současnosti na povrchu zamrzl. Úhrn srážek za prosinec se blíží k normálu za celý měsíc. Vzhledem k zimnímu počasí se na vegetaci sucho nijak neprojevuje.'
PRACHATICE: 'Minulý týden napadl sníh, cca 10-15cm. Mráz je celodenní, v noci do -6 °C, během dne -2 až -3 °C. Pokryv půdy sněhem je souvislý. V neděli začalo mírné oteplení, teplota ve dne těsně pod nulou, v noci mráz do -4 °C'
PŘÍBRAM: 'Za uplynulý týden cca 20 mm srážek - většinou sněhové a sníh s deštěm. Teploty v noci cca -1 až -5 st.C, ve dne 0 až + 3 st.C. Voda se drží na povrchu - sníh, nebo se vsakuje do horních vrstev půdy. Spodní vrstvy ještě nebudou mít dostatek vláhy, není pozorován zvýšený průtok v potocích a na přepadech z rybníků. Protože leží místy mokrý sníh a denní teploty jsou nad nulou, lze předpokládat, že ozimy budou ještě pokračovat ve vývoji a dokončí se například odnožování pšenic.'
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: 'Minulý týden byl ve znamení doznívání dešťových srážek z minulého víkendu. V pondělí a úterý ještě spadlo cca úhrnem 8 mm. Dále po ochlazení následovaly sněhové přeháňky (každý den tak 2 mm). Půda je místy vlhká, místy na povrchu lehce umrzlá. V polohách nad 500 m.n. leží slabá vrstva sněhu kolem 2-5 cm. Po přechodném zvýšení hladin po víkendu se stavy vrátily k normálu-v potocích a řekách je podnormální stav. Stále platí, že vody je málo. Spíše mrzne mírně, ale srážky byly minulý týden mizivé. Na doplnění vláhy toto nemá vliv. Voda v krajině stále chybí.'
STRAKONICE: 'Minulý týden napadl sníh, cca 10-15cm. Mráz je celodenní, v noci do -6°C, během dne -2 až -3°C. Pokryv půdy sněhem je souvislý. V neděli začalo mírné oteplení, teplota ve dne těsně pod nulou, v noci mráz do -4°C'
SVITAVY: 'V období do 16.12. přisněžilo asi 10 cm sněhu na souvislých v průměru 15 cm sněhu. Podloží není zmrzlé, je předpoklad při tání sněhu zásaku do půdy.'
ŠUMPERK: 'Zaznamenány 4 mm srážek. Zásobenost svrchní vrstvy půdy vodou se zlepšila, ale ve spodní vrstvě přetrvává výrazný deficit.'
TÁBOR: 'Nyní zde leží od 5 do 10 cm sněhu. Celý týden bylo mrazivo.'
TRUTNOV: '7 mm za týden. Pod 30 cm je půda stále suchá, přestože minulý týden byl co se týče srážek letos rekordní (65 mm).'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: ' Od 11.12.2018 sněhová pokrývka nad 350 m n.m. 10.12. provedena výsadba stromů - ve 30 cm hloubky sypká zemina .'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'V současné době nelze hodnotit, půda je zamrzlá cca 10 cm. V období posledních 14 dnů spadlo cca 30 mm vody.'
ZLÍN: 'úhrn srážek za poslední sledované období 8 mm noční mrazy a následné oteplení přes den se silným větrem nadále vysušují i svrchní vrstvu půdy po minimálních srážkách vrstva půdy od povrchu hlubší než 10 cm je silně vysušena '
ZNOJMO: 'Srážky za poslední týden pouze v řádech desetin mm.'
 

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 31. 8. 2021

  S takovou rychlostí oteplování se nepočítalo. Horka mají více obětí než povodně

  "Od osmdesátých let teplota vzduchu na Slovensku a v Česku výrazně roste, křivka se zlomila směrem nahoru a intenzita oteplování se zvětšuje," zdůraznil ve slovenské HNtelevízii klimatolog Pavel Zahradníček. Rozhovor  ke zhlédnutí na science.hnonline.sk ZDE

 • 26. 8. 2021

  Nebýt klimatické změny, extrémní deště by byly míň časté i slabší, píše se v nové zprávě WWE

  Extrémní deště a s tím související povodně v Evropě mohou být častější než dřív. Pravděpodobnost jejich výskytu i intenzitu zvyšuje změna klimatu podněcovaná lidmi. Nová vědecká zpráva organizace World Weather Attribution (WWE) a Evropské klimatické nadace to dokazuje na červencových deštích a ničivých záplavách v Německu, Belgii, Lucembursku a Nizozemsku.

  Bioklimatolog Miroslav Trnka z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR oceňuje rychlé vydání vědecké zprávy a očekává, že ještě může dojít ke zpřesnění některých údajů.

  Podle Miroslava Trnky z CzechGlobe ale představuje varovnou zprávu i pro Česko.

  Článek pro plus.rozhlas.cz k přečtení a poslechnutí ZDE.