Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 30.12.2018 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 23.12.2018 do neděle 30.12.2018 ráno)
 

Tato mapa zachycuje situaci v neděli 30.12. Zprávy 182 zpravodajů z 60 okresů, které postihují 550 katastrů dokládají pozorované/očekávané propady výnosu brambor a cukrovky, ale týká se i letošních osevů ozimů a zejména řepky. Respondenti vnímají negativní vodní bilanci, která je za poslední 3 měsíce hlášena velkou většinou zpravodajů, přičemž výrazná většina z nich signalizuje extrémní sucho a opět o něco výrazněji v Čechách. Dopady na výnosy jařin, ale i řepky, okopanin a kukuřice jsou hlášeny téměř ve všech sledovaných okresech. Ve velké míře jsou hlášeny projevy sucha u ovocných stromů a vinné révy. Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená na webu Intersucha viz níže.

INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):
BRNO-VENKOV: 'Deficit srážek je velký, co se týká nasycení půdy do 50 cm. Do 20 cm je půda pro rostliny nasycená.'
BRNO-VENKOV: 'Stále beze sněhu, vítr vysušuje půdu, hliněné polní cesty bez problémů sjízdné pro osobní automobil v celém katastru.'
BŘECLAV: 'Srážky v uplynulém týdnu měly charakter přeháněk a ovlivnily půdní vlhkost do hloubky 25 cm. Kritický nedostatek srážek přetrvává především v hlubších vrstvách od 25 cm a hlouběji. '
BŘECLAV: 'V posledních dvou týdnech došlo k mírnému zlepšení situace. Bohužel však chybí nižší teploty a sněhová pokrývka. Mezi 21.12 - 1.12. spadlo 24,2 mm srážek. Vrchní vrstva do 20 cm je přiměřeně prosycená. V hlubší vrstvě do 100 cm stále přetrvává extrémní sucho.'
DOMAŽLICE: '70 mm během 9 hodin možnost splavení srážek využito 40 mm'
HAVLÍČKŮV BROD: 'V uplynulém týdnu spadlo 4-5 mm srážek, půdní profil je nadále dostatečně vlhký, půda rozmrzlá, takže se voda dobře vsakuje do půdy.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Srážky za poslední týden 5 mm ve formě drobného deště nebo sněžení. Půda je rozmrzlá a pojímá veškeré srážky. Vlivem vyšších teplot roztál všechen sníh a uvolněná voda se rovněž všechna vsákla do půdního profilu. Podle mého pozorování je nyní půdní profil do hloubky 20-25 cm plně nasycen vodou. '
JIČÍN: 'Vrchní část půdy do 30 cm je plně nasycena vodou'
KROMĚŘÍŽ: 'Uplynulý týden napršelo celkem 14mm - ozimé plodiny stále vegetují'
LITOMĚŘICE: 'od 10.12. spadlo 43 mm, došlo k výraznému zlepšení ve vrstvě půdy do hloubky 40 cm.'
MLADÁ BOLESLAV: 'Deště v uplynulých dnech chodily velmi příjemně a všechna voda se stačila zasakovat. Žádné kaluže se nikde netvoří. '
MLADÁ BOLESLAV: 'Poslední prosincový týden pokračoval občasnými převážně dešťovými srážkami s celkovým úhrnem 9 mm, čímž se poslední měsíc roku 2018 stal v naší oblasti zdaleka nejsrážkovějším s pozitivním dopadem na doplnění půdní vláhy i v hloubkách pod 20 cm.'
NÁCHOD: 'Úhrn srážek 11 mm. Došlo k nasycení půdního profilu cca 75-100% dle naších katastrů. Došlo ke zlepšení stavu ozimých obilovin, kdy kořenová soustava zhoustla a nadzemní část vytvořila další listy a i nové odnože.'
NOVÝ JIČÍN: 'Konečně se trochu vody v podobě srážek doplňuje, za uplynulý týden v úhrnu kolem 16 mm. Zatím to zem velice pěkně pobralo, netvoří se kaluže ani mokré oka. Teploty se pohybují mezi 0 - 8 °C, v půdě to vegetuje.'
OPAVA: 'Ke konci roku 2018 poměrně vydatně pršelo. Ve svrchní vrstvě půdy je vody dostatek, ale v nižších vrstvách půdy nedostatek vody přetrvává. '
OPAVA: 'Noční teploty nula až +9 °Cv týdnu smíšené srážky, deštivo-sněhové srážky do20mm úhrnem půda povrchově blátivá až rozbředla '
PÍSEK: 'Srážkově slabý týden, cca 3 mm. Ale každá kapka a vločka dobrá.'
PLZEŇ-JIH: 'V 51. a 52. týdnu roku 2018 došlo k významnému doplnění srážek. Prosinec 2018 tak byl srážkově silně nadnormální se srážkovým úhrnem 72,8 mm (222,6% 60-letého prosincového normálu), zároveň byl prosinec 2018 o 3,0 °C teplejší, než průměr. V tříměsíčním úhrnu se překročením prosincového normálu o 40,1 mm doplnil deficit z října (-5,4mm) a listopadu (-22,4mm) a tříměsíční úhrn říjen-prosinec 2018 byl tedy o 12,3 mm vyšší, než součet měsíčních normálů. Celkově byl rok 2018 se srážkovým úhrnem 495,6 srážkově podnormální (86,7% normálu, -76,0 mm a -46 srážkových dnů) a s průměrnou teplotou 10,1°C teplejší o 1,8 °C než 60-letý průměr. '
PLZEŇ-SEVER: 'za měsíc prosinec 52mm srážek na dlouhodobý průměr 29mm.'
PLZEŇ-SEVER: 'Žádné projevy sucha. Srážek v prosinci bylo nadnormální množství.'
PLZEŇ-SEVER: 'srážky ve sledovaných katastrech za minulý týden: 23.12. 18mm 30.12. 2mm'
PRAHA-VÝCHOD: 'srážky prosinec 2018 42 mm - udržovací dodávka vláhy nikoliv zlepšení'
PRAHA-ZÁPAD: '20 mm. Rok 2018, obec Osnice v okrese P-Z celkové srážky 328 mm, je to nejméně co srážky sleduji od roku 1993. Jen v roce 2003 byly přibližně stejné a to 390 mm. Jenže předcházející rok byl zase na srážky extrémně bohatý, historické záplavy, a to 835 mm, takže to až tolik vegetaci nevadilo Za těchto 25 let pozorování je u nás průměr 624 mm. '
PRACHATICE: 'V pondělí 24. 12. 2018 napadlo cca 8-10 cm sněhu. Při oteplení vydržel sníh do 27. 12. 2018, pak roztál. Půda je nasycená vodou do 10 cm je mokrá mazlavá, není promrzlá, voda se má možnost vsakovat. Celý týden se teplota pohybovala v noci i ve dne nad 0 °C'
PŘEROV: 'Drobné srážky dosycují vrchní vrstvy půdy. Hlubší horizonty jsou beze změny.'
PŘÍBRAM: 'Minulý týden spadlo 21 mm, kdy na štědrý den spadlo 20 mm, což bylo znát na zvýšeném průtoku potoka. Půda je, ale stále žíznivá, takže se vše bez problémů vsakovalo. Ještě by to chtělo dvakrát zopakovat ve sněhových srážkách. '
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: 'V týdnu do 30.12.2018 spadlo ve sledovaných katastrech kolem 35 mm srážek v různé formě (déšť, sníh). V oblasti nad 500 m n.m. leží rozbředlý mokrý sníh (do 5 cm), který střídavě podle teplot přimrzá, odtává nebo přibývá. Tento sníh je silně nasycený vodou z dešťových srážek. Půda není promrzlá, srážky pěkně zasakují. Půdní profil ve vrchní vrstvě je již doplněn. Voda prosakuje postupně i do hlubších vrstev, o čemž svědčí to, že se postupně objevuje i v drenážních trubkách. Zvýšily se mírně i stavy v potocích a řekách, alespoň k nějakému normálu. Obnovil se i průtok vody v potocích, které byly od půlky července suché. Stále platí, že čekáme na sníh. A uvidíme jak tento sníh dlouho vydrží. Brzké otevření jara s vysokými teplotamiby nebylo dobré.'
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: 'Úhrn srážek 11 mm. Došlo k nasycení půdního profilu cca 75-100% dle naších katastrů. Došlo ke zlepšení stavu ozimých obilovin ,kdy kořenová soustava zhoustla a nadzemní část vytvořila další listy a i nové odnože.'
SEMILY: 'Srážky byly celý týden vydatné, střídavě sníh a déšť. Zem není promrzlá, tak se to dobře vsakuje.'
ŠUMPERK: 'Doplnění vodní bilance ve svrchní vrstvě půdy'
ÚSTÍ NAD LABEM: 'Mám sečtený celý rok 2018 - 417 mm. Za rok 2017 napršelo v mé lokalitě 617 mm. Zde je patrné, že skutečně za rok 2018 schází 200 mm. '
ZNOJMO: 'Srážky opět pouze v řádu několika desetin mm. Žádná pozorovatelná změna.'
ZNOJMO: 'Co napršelo během krátké chvíle vyfoukal vítr. Žádná velká nasycenost půdy vodou není.'
ZNOJMO: 'Za minulý týden spadlo 12,6 mm, za celý prosinec 34,3 mm a za celý rok 488,4 mm. Celkové srážky za celý rok 2018 jsou na náš katastr přibližně v dlouholetém průměru, problém je, ale v jejich rozložení, kdy v dubnu spadlo jen 6,4 mm a na začátku září během 4 dní, kdy spadlo 96 mm.'
 

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 19. 6. 2024

  Lesy České republiky představují nový program Adaptujeme lesy

  Jak se krajina přizpůsobuje změně klimatu a co pro to dělají Lesy České republiky? Jejich nový program představuje seriál třinácti krátkých dílů. Každý díl se tematicky věnuje jednomu adaptačnímu tématu, například opatřením, která zvyšují biodiverzitu, ale i postupům při obnově porostů či ochraně lesa. V prvním díle si mimo jiné můžete poslechnout, jak si adaptaci lesa představuje ředitel CzechGlobe profesor Michal Marek. K zhlédnutí ZDE.

 • 17. 6. 2024

  Světový den boje proti suchu a rozšiřování pouští

  17. června si svět tradičně připomíná boj proti suchu a rozšiřování pouští. Každoročně se jeho prostřednictvím svět obrací k tématu prohlubujícího se sucha a degradace půdy v ohrožených oblastech. Jak vypadá letošní osvětová kampaň a co je podle Ministerstva životního prostředí pro Českou republiku zásadní? Tiskovou zprávu MŽP si můžete přečíst ZDE.