Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 6.1.2019 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 30.1.2018 do neděle 6.1.2019 ráno)
 

Tato mapa zachycuje situaci v neděli 6.1. Zprávy 228 zpravodajů z 62 okresů, které postihují 635 katastrů dokládají pozorované/očekávané propady výnosu brambor a cukrovky, ale týká se i letošních osevů ozimů a zejména řepky. Respondenti vnímají negativní vodní bilanci, která je za poslední 3 měsíce hlášena velkou většinou zpravodajů, přičemž výrazná většina z nich signalizuje í ucho a opět o něco výrazněji v Čechách. Dopady na výnosy jařin, ale i řepky, okopanin a kukuřice jsou hlášeny ve většině sledovaných okresech. Ve velké míře jsou hlášeny projevy sucha u ovocných stromů a vinné révy. Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená na webu Intersucha viz níže.

INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):
BENEŠOV: 'I když dochází ke sněhovým a dešťovým srážkám, tak přesto zatím nedokázaly nahradit deficit s jara-podzimu 2018. Ale pokud tyto srážky budou pokračovat, tak by se situace mohla pomaličku začít zlepšovat. Uvidíme však co nám přinese rok 2019. Pokud by byl opět srážkově silně podprůměrný, měli bychom tu v naší lokalitě veliké problémy.'
BRNO-VENKOV: 'Odhad dopadu sucha na mák setý 2019 (ozimý) - sucho výrazně ovlivnilo vzcházení i podzimní vývoj porostu. V hloubce 20 -25 cm (na rýč) není středně těžká hlinitá půda po zmáčknutí dobře soudržná - stále suchá, blíže k povrchu se stav výrazně zlepšuje.'
BŘECLAV: 'Smíšené srážky v uplynulém týdnu situaci s vláhou zlepšují, ale podstatný vliv na doplnění půdní vláhy v hloubce od 40 cm zatím nezajistí.'
BŘECLAV: 'V prvním týdnu roku 2019 začali úhrny v podobě sněhové pokrývky. Poměrně dost srážek, i když je bohužel problém s tím, že po první roztáté srážce půda lehce přimrzla. Následovné dvě srážky se bohužel nevsakují do půdy v plném rozsahu. Půda do 20 cm je vcelku nasycená vodou. Půdní horizont do 1 m je však stále extrémně vysušený.'
ČESKÉ BUDĚJOVICE: 'Průměr srážek 1900-1950 je 590 mm. Rok 2018 je 538 mm nepravidelných, někdy prudších srážek, které částečně odtečou bez užitku. Teplota 2018 nadprůměrná.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'V uplynulém týdnu napršelo ve sledovaných katastrech od 3 - 6 mm srážek, sněhu napadlo mezi 15 - 20 cm, sníh koncem týdne roztával a docházelo opět k doplnění půdního profilu, který není zmrzlý. Vláhová bilance se opět výrazně zlepšila.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'za první týden roku 2019 spadlo 20mm srážek ve formě drobného deště nebo mokrého sněhu. V současné době na povrchu půdy leží 15-20 cm zmrzlého sněhu. Podzemní voda v našich zdrojích zatím plně pokrývá potřebu provozů ŽV'
CHOMUTOV: 'Voda se pomalu začíná doplňovat. Svrchu to tak opravdu vypadá, pokud není nasněženo, což se zatím moc neděje, je povrch mokrý, bahnitý. Ale na louce jsou stále pukliny, cca 8 cm.'
JIČÍN: 'Povrch půdy pokrytý vrstvou sněhu cca 6 cm vysokou.'
JIHLAVA: 'Vrstva cca 20cm mokrého sněhu leží na rozbředlé půdě, teploty okolo nuly, při déle trvajícímu stavu bude hrozit výskyt plísní na založených porostech, místy dochází k tvorbě tzv. lavorů vody, která se nevsakuje.'
KLATOVY: '12mm srážek, situace se suchem v mělkých vrstvách půdy normalizovaná. Stavy řek jsou na normálech.'
KROMĚŘÍŽ: '- srážky k 6.1.18 - cca 16 cm sněhu. - postupně slabě taje a voda bez problémů vsakuje. - porosty řepky a oz. pšenice stále vegetují i pod sněhem.'
LITOMĚŘICE: 'V minulém týdnu spadlo 19 mm. Vzhledem k hlubokému kypření netrpí ozimy nedostatkem vzduchu v půdě. '
MLADÁ BOLESLAV: 'Za sledovaný týden střídavě napršelo a nasněžilo 24 mm, přičemž půda je nezamrzlá, tedy srážky se vsakovaly dobře, což vedlo k dalšímu významnému dosycení vláhy již i v hlubších vrstvách. Na polích se v obvyklých místech objevily louže.'
MLADÁ BOLESLAV: 'Ve čtvrtek 3.1 zde spadlo dopoledne 8 cm sněhu, který do víkendu s deštěm a oteplením utekl. Odhadované množství srážek cca 10 mm'
OLOMOUC: 'Na počátku týdne spadlo 7 mm srážek, v pátek 4.1. pak začalo sněžit cca 4 cm.'
OPAVA: 'Sněhové přepršky pokračují, momentálně je sněhová pokrývka asi 5 cm, takže nic moc a teploty jsou nad 0 °C. '
OPAVA: 'V minulém týdnu tady spadlo malé množství sněhu, situace zůstává beze změny. Svrchní vrstvy půdy jsou dobře zásobeny vodou, ale do hlubších vrstev se jí zatím moc nedostalo. '
PÍSEK: 'Za poslední týden je úhrn srážek (déšť) 12 mm. Minulý čtvrtek napadlo cca 10 cm sněhu, který ale v sobotu z důvodu otepleni roztál.'
PLZEŇ-JIH: 'Za prosinec dohromady spadlo 97 mm srážek a v prvním týdnu ledna 2019 to bylo 17 mm srážek. - významné doplnění chybějící vláhy. '
PLZEŇ-SEVER: 'Srážky 15,3 mm. Na porostech ozimů, vojtěšek a TTP jsou stále znatelné vlivy vývoje porostů z loňského průběhu počasí, ačkoliv jsme zaznamenali za kalendářní rok 2018 srážky celkem 473 mm na padesátiletý průměr 489 mm. Ovšem prům. teplota byla v roce 2018 10,2 °C na padesátiletý průměr 7,8 °C.'
PRACHATICE: 'Na začátku týdne obleva, pak celý týden sněhové přeháňky, celkem připadlo cca 8-10 cm sněhu, napřed souvislá pokrývka, pak se přidal silný vítr, který sníh sfoukával. Teploty v noci pod nulou, do -5 °C, ve dne těsně okolo nuly, mírně pod nulou. Ke konci týdne obleva, sníh částečně odtával, teploty okolo nuly. Půda je nasycená vodou, místy při tání zůstávají kaluže. Ozimé plodiny jsou střídavě skryté pod vrstvou sněhu, někdy celé, někdy částečně, hlavně tam, kde vítr sfoukával sníh.'
PŘEROV: 'Drobné sněhové srážky poměrně dobře vsakovaly do země a tak alespoň částečně doplňovaly zásobu vody v půdě (minimálně ve vrchních vrstvách). Nyní na nezamrzlou půdu napadla další vrstva sněhu a tak je předpoklad pro mírné zlepšení situace.'
PŘÍBRAM: 'Za minulý týden spadlo 7,2 mm srážek. Srážky nejsou nijak vydatné, ale pravidelné a půda se začíná znatelně dosycovat, což je vidět i na zvýšeném průtoku potoka. Do hlubokých vrstev půdy se voda dostává jen velice pomalu, ale musíme doufat, že se to zlepší.'
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: 'Konec roku a začátek ledna byl srážkově opět docela bohatý. Pondělí 31.12. a 1.1. přišel déšť (10 a 13 mm), v polohách do 500 m úplně zmizel sníh, nad 500 m sníh akumuloval vodu. Po 1.1. už byly srážky většinou sněhové i v nižších polohách. Nejvíce spadlo 5.1. až 22 mm srážek. Srážky opět byly smíšené-nakonec v polohách kolem 300 m u nás bylo v neděli 6.1. kolem 5 cm sněhu, ve výškách kolem 500 m.n.m. bylo kolem 25 cm a ve výškách kolem 700 m 40-50 cm sněhu. Sníh byl těžký, zmrzlý, pod sněhem není umrzlo, ale je tam voda, která buď zasakuje nebo je na povrchu půdy. Půda je tedy ve své vrchní vrstvě rozbahněná, obtížně sjízdná. Pokud jde o vodu v přírodě, tak průtoky se vracejí k normálním stavům. Samozřejmě v období deště nebo oblevy stavy stoupají, pokud přijde přímrazek, hladiny mírně klesnou. Zatím je průběh konce roku a začátku ledna srážkově příznivý. Těžko odhadovat, zda již tyto srážky pomůžou k obnově vláhy v hlubších vrstvách půdy, nebo i ke zvýšení hladiny spodních vod.'
STRAKONICE: 'srážky za minulý týden 10 mm, každý den něco ve sněhu a mrholení '
SVITAVY: 'Od 2.1.2019 návrat zimy přinesl nový sníh, do neděle 6.1.2019 opět ranní mrazy až -7 st.C , což se jeví příznivě. Půdní vrstva pod sněhem není zamrzlá, takže budoucí tání sněhu umožní vsak sněhu- vody do půdního profilu.'
TÁBOR: 'Minulý týden spadlo asi 10 cm sněhu a pak asi 5 mm napršelo. Sníh se pomalu roztával a voda se vsakovala do země. '
TÁBOR: 'souvislá sněhová pokrývka cca 20 cm '
TRUTNOV: 'Týdenní úhrn - 13 mm. Na doplnění deficitu toto rozhodně nestačí. Uvidíme, co přinesou příští týdny a měsíce...'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Sněhové srážky během uplynulého týdne pokryly pole vrstvou sněhu okolo 23 cm. Zásobu vody odhadujeme zatím okolo 40 mm. Půda pod sněhem není promrzlá, snad tedy odtávající sníh bude dobře infiltrovat.'
VYŠKOV: 'V tomto týdnu napadlo od 8 do 12 cm sněhu, který odtál a vsákl se do půdy.'
ZNOJMO: 'Za sledované období cca 3 mm srážek, bez sněhové pokrývky, hladina spodní vody na nízké úrovni tj. cca 60 % stavu k tomuto ročnímu období'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: '34,7 mm srážek, k dnešnímu dni cca 28 cm vlhkého sněhu'
 

 

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 23. 4. 2024

  Ochlazení i mráz jsou v dubnu normální, příroda je ale o měsíc napřed

  Střídání teplot k dubnu patří stejně jako mráz. Ochlazení pomůže zadržet vláhu v půdě a zpomalit vývoj vegetace, říká v rozhovoru pro Novinky a Právo klimatolog Pavel Zahradníček. Stále však podle něj platí, že se v Česku otepluje – za posledních šedesát let se průměrná teplota zvýšila o 2,2 stupně Celsia.

  „V dubnu se často mluví o „aprílovém“ počasí, takže je normální, že se střídají teplé a studené vlny, což se i letos zrovna děje. V dubnu k nám prakticky pravidelně začne proudit studený vzduch od severu, který přináší ochlazení a v noci často i mrazy. Není to výjimkou ani v květnu, kdy přichází známí ledoví muži,“ říká PavelZahradníček z CzechGlobe.
  Rozhovor pro novinky.cz k přečtení ZDE.
   

 • 8. 4. 2024

  Pavel Zahradníček na ČT24

  Klimatolog Pavel Zahradníček komentoval pro Studio ČT24 aktuální stav sucha (téma: Klimatologové varují před suchem), ke zhlédnutí ZDE (od 10:32 hod).