Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 13.1.2019 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 6.1.2019 do neděle 13.1.2019 ráno)
 

Tato mapa zachycuje situaci v neděli 13.1. Zprávy 228 zpravodajů z 62 okresů, které postihují 635 katastrů dokládají pozorované/očekávané propady výnosu brambor a cukrovky, ale týká se i letošních osevů ozimů a zejména řepky. Respondenti vnímají negativní vodní bilanci, která je za poslední 3 měsíce hlášena velkou většinou zpravodajů, přičemž výrazná většina z nich signalizuje í ucho a opět o něco výrazněji v Čechách. Dopady na výnosy jařin, ale i řepky, okopanin a kukuřice jsou hlášeny ve většině sledovaných okresech. Ve velké míře jsou hlášeny projevy sucha u ovocných stromů a vinné révy. Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená na webu Intersucha viz níže.

INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):
BENEŠOV: 'Významný a viditelný nárůst hladiny v rybnících a vodních nádržích, doplnění hladiny k 80-90% max. stavu. Vrchní vrstva půdy začíná být nasycená, při oteplení viditelná mokrá místa s nevsáklou vodou na polích a loukách, začínající mokřiny na obvyklých místech.'
BLANSKO: 'Horní vrstva půdy nasycená dobře, srážky ve srovnání se západnější částí republiky včetně Vysočiny podstatně nižší - kumulovaně odhadem do 20 cm sněhové pokrývky. Vodoteče mají vody víc, ale o poznání méně, než je normální stav.'
BRNO-VENKOV: 'Odhad dopadu sucha na mák setý 2019 (ozimý) - sucho výrazně ovlivnilo vzcházení i podzimní vývoj porostu. Vrchní vrstva nasycena vodou, ve 20 cm půda vlhká, v 50 cm půda mírně vlhká.'
BRNO-VENKOV: 'Sněhová pokrývka postupně taje a voda se stíhá zasakovat, stejně tak voda z dešťových srážek, na polích se nevytváří louže.'
BŘECLAV: 'Srážky v podobě sněhu i deště pozitivně ovlivní doplnění vláhy v profilu do 50 cm, možná i hlouběji. Půda není promrzlá a tak dochází k dobrému využití srážek, které dobře zasakují. Dopad situace na plodiny i trvalé kultury je pozitivní, ale vzhledem k období vegetačního klidu se to nedá vyhodnotit.'
BŘECLAV: 'Situace s vláhou se zlepšuje, avšak by to chtělo soustavné srážky, popřípadě vyšší sněhové pokrytí. Půda do 30 cm je nyní značně prosycena, avšak hlouběji ve 100 cm přetrvává sucho. Poměrně vlhký prosinec a leden dohání chybějící srážky z loňského roku, avšak na hlubší prosycení popřípadě doplnění zásob spodních vod jsou minimální.'
ČESKÁ LÍPA: 'Vláhy již dostatek, porosty vypadají dobře.'
DĚČÍN: 'Časté srážky nasytily horní vrstvy půdy, průtoky se vracejí k normálu.'
FRÝDEK-MÍSTEK: 'Doposud u nás vytrvale sněží, souvislá vrstva sněhu na polích a loukách zaručuje vlahu ze startu jara.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'V uplynulém týdnu dochází opět k výraznému doplňování půdní vláhy, zem je rozmrzlá, odpolední teploty nad nulou, celkově napadlo 30 - 35 cm sněhu, sníh se z větší části dostává do půdy.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Máme dost sněhu, tak se snad roztaje postupně a voda se vsákne.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Za předcházející týden spadlo 28 mm srážek ve formě sněhu. Krajina je pokrytá souvislou vrstvou sněhu o výšce 20 -30 cm v místech kde je sníh navátý leží kolem 50 cm sněhu.'
JIČÍN: 'Povrch půdy je pod souvislou sněhovou pokrývkou cca 12 cm. Poslední víkend byl srážkově příznivý. Množství srážek dál neměříme z důvodu nočních mrazů. '
KLATOVY: 'Současné tání sněhu bylo úplně nejlepší, všechna vláha se vsákla do nezamrzlé země, potoky skoro nezvýšily svůj průtok'
KROMĚŘÍŽ: 'Střídání deště a sněhu, tání a zamrznutí, srážek co do množství je stále málo.'
KROMĚŘÍŽ: 'Srážky v uplynulém týdnu minimální - od 5 - 8 mm, většinou smíšené a rychle odtávají. Teploty okolo 0 °C a větrno.'
KUTNÁ HORA: 'K doplnění vláhy ve svrchní vrstvě došlo z posledních tří měsíců až v posledním týdnu. Srážky nebyly tak intenzivní jako v jiných oblastech ČR. Dnes povrch bez sněhu, všechna voda se vsákla do půdního profilu bez zbytků vody na povrchu pozemků.'
MLADÁ BOLESLAV: 'Meliorace začaly pracovat, hladiny rybníků stoupají.'
MLADÁ BOLESLAV: 'Střídavě deštivé a sněhové počasí s nadnormálními srážkami pokračovalo i uplynulý týden, což se (po roce) projevilo i opětovnými loužemi na polích. Celkové množství 23 mm srážek však vzhledem k tomu, že dosud nezamrzla ani vrchní vrstva půdy, se může postupně vsakovat hlouběji.'
MLADÁ BOLESLAV: '11.1 v pátek odpoledne u nás začalo intenzivně sněžit. Sníh poté k večeru začal rychle tát. Poslední zbytky sněhu utekly do nedělního rána. V neděli odpoledne už pouze intenzivně pršelo. Suma vody do dnešního rána 20 mm. Na některých místech polí a luk se pomalu začínají tvořit kaluže.'
NOVÝ JIČÍN: 'V úhrnu za uplynulý týden spadlo ve sněhu a dešti cca 12 mm, půda není zmrzlá, takže se voda pěkně vsakuje po dnešní oblevě a oteplení. '
OPAVA: 'V minulém týdnu spadlo několik mm srážek převážně ve formě sněhu, který se neudržel. Na změnu vlhkostních poměrů v půdě to nemělo vliv.'
OPAVA: 'za uplynulý týden 7,4mm převážně ve formě sněžení, silné větry'
OPAVA: 'Počasí je u nás proměnlivé bez větších srážek/do 15 mm/. Sněhová pokrývka je už pryč, všechno vsáklo do ornice.'
PARDUBICE: 'K doplnění vláhy ve svrchní vrstvě došlo z posledních tří měsíců až v posledním týdnu. Srážky nebyly tak intenzivní jako v jiných oblastech ČR. Dnes povrch bez sněhu, všechna voda se vsákla do půdního profilu bez zbytků vody na povrchu pozemků.'
PARDUBICE: 'Za hodnocený týden napadlo 28 mm. Jsem spokojen se srážkovou bilancí, ovšem ještě větší spokojenost by byla, kdyby zamrzlo a napadla sněhová pokrývka. Stačilo by 10 cm. Neskromné přání co?'
PÍSEK: 'Srážky, včetně sněhových 26 mm. Vše pěkně vsáklo do profilu. '
PLZEŇ-JIH: 'Ve čtvrtek 10.1. zůstala ležet sněhová pokrývka s maximem 5 cm, sníh sešel v sobotu 12.1. v poledne. V neděli byla půda mokrá, voda vsakovala pomalu, místy v polích stály louže.'
PLZEŇ-SEVER: 'Sněhová pokrývka cca 5 cm. Půda není promrzlá, po roztátí sněhu se voda dobře vsákne.'
PRACHATICE: 'Celý týden sněhové přeháňky, napadlo cca 30 cm sněhu. Do konce týdne sněhová pokrývka souvislá, koncem týdne velký vítr, sníh sfoukáván, místy tvoří až metrové závěje. Půda není promrzlá, při mírné oblevě se voda z tajícího sněhu vsakuje. Teploty se v noci pohybují do -3 °C, během dne mírně nad nulou, do +1,5 °C, zatím stále vane silný vítr, který pocitovou teplotu sráží někam k -6 °C. Ozimé plodiny jsou kryté souvislou sněhovou pokrývkou, jsou místa vyfoukaná od větru. Louky zatím nelze posuzovat, jsou pod sněhem, odkrytá místa vykazují porosty zaschlé ještě z loňského sucha 2018, obnova bude závislá na průběhu jara 2019.'
PŘEROV: 'Stav ve vrchních vrstvách půdy je díky postupně roztávající sněhové pokrývce dobrý. Spodní vrstvy bez výrazné změny.'
PŘÍBRAM: 'Půda není zmrzlá, sníh průběžně odtává- část vody odteče po povrchu, část se vsakuje.'
PŘÍBRAM: 'Významný a viditelný nárůst hladiny v rybnících a vodních nádržích, doplnění hladiny k 80-90% max. stavu. Vrchní vrstva půdy začíná být nasycená, při oteplení viditelná mokrá místa s nevsáklou vodou na polích a loukách, začínající mokřiny na obvyklých místech.'
PŘÍBRAM: 'Minulý týden spadlo 18,8 mm (část ve sněhu). Tyto srážky jsou již znát jak v půdě, tak i v potoce. Je třeba, aby tento trend pokračoval a zvýšila se hladina podzemních vod.'
PŘÍBRAM: 'celkem 12 mm srážek = déšť i sníh, půda není zmrzlá, vše se vsakuje, ale v hloubce pod 40 cm pořád sucho'
PŘÍBRAM: 'Za uplynulý týden v oblasti cca 40 až 45 mm srážek. Asi 70 % déšť se sněhem - postupně odtával a vše se vsakovalo, za sobotu a neděli sníh z části zůstával ležet. Pole jsou pokryta 10 až 20 cm sněhu. Pod sněhem není půda zamrzlá. V lysimetrickém stanovišti na zkušební stanici Vysoká máme průsaky do hloubky 40 a 60 cm! Protože až do cca 5.ledna nebyly mrazy, lze předpokládat, že všechny ozimy částečně vegetovaly a dorůstal jejich kořenový systém. To může mít pozitivní vliv na stav porostů na počátku jara.'
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: 'V minulém týdnu pokračovalo srážkově bohaté období se střídáním teplot s teplotami pod i nad bodem mrazu. Celkový úhrn srážek byl v minulém týdnu cca 55 mm. Zajímavé je rozložení srážek. V katastrech Rychnov n.KN. a Panská Habrová, které jsou cca do 350 mm byly srážky převážně dešťové (výška sněhu v neděli 13.1. okolo 5 cm). V katastrech do 500 m n.m. byly srážky spíše sněhové, až v neděli dešťové. Vlivem oteplení a deště došlo k poklesu sněhové pokrývky cca na 25 cm. V polohách nad 500 m byly srážky již jen sněhové, výška sněhu je kolem 70 cm. Struktura sněhu se vlivem srážek a teplot mění, sníh slehává a přemrzá, je tvrdý, těžký, plně nasycený vodou. Půda pod sněhem není nikde promrzlá, všude je vrstva vody a bláta. Voda zatím dobře zasakuje, ať už do sněhu, nebo do půdy. Nikde nedochází k prudkému zvýšení hladiny vody v potocích a řekách, nedochází ani k nějaké vodní erozi, nebo k prudkému zvýšení hladin. Otázkou je co spodní vody, ale ve vrtech kolem 25 m hloubky dnes již žádnou nouzi o vodu nepociťujeme. V katastrech nad 500 m n.m. je stále dostatek sněhu, jeho pozvolné odtávání by dávalo předpoklad doplnění zásoby vláhy i v nižších vrstvách. Prudké tání a brzké tání by nám příliš nepomohlo.'
SEMILY: 'V minulém týdnu vydatně sněžilo. Trochu si to "sedlo", takže je tady cca 1 metr.'
SVITAVY: 'Pokračuje dobrý až ideální stav, souvislá sněhová pokrývka mocnosti 20-40 cm. Povrch půdy pod sněhem nezmrzlý, měkký, má schopnost pojímat vodu. Sněhové až dešťové přeháňky stav podporují. '
TÁBOR: 'Během týdne od 6.1. do 13.1. napadlo postupně 45 cm sněhu, který v některých dnech odtával a přidal se i déšť (á 5 mm), takže odtávání bylo rychlejší. Nyní zůstává asi 25 cm sněhu v některých katastrech. Na Chýnovsku je sněhu méně (10 cm).'
TRUTNOV: 'Týdenní úhrn 31 mm. Převážně dešťové srážky. Jinde sněhová kalamita - u nás naprosto bez sněhu! '
TRUTNOV: 'Sněhové srážky doplňují sněhový pokryv, který přetrvává, množství sněhu spíše průměrné, průběžně sníh odtává, výskyt silného větru, teplota kolem nuly.'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'I přes střídavé oblevy máme souvislou sněhovou pokrývku kolem 15 cm. Sníh těžkne.'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Vodní bilance se výrazně zlepšila a to díky velkým srážkám, především sněhovým, které se v současné době rozpouštějí do nezamrzlého profilu půdy. '
 

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 31. 8. 2021

  S takovou rychlostí oteplování se nepočítalo. Horka mají více obětí než povodně

  "Od osmdesátých let teplota vzduchu na Slovensku a v Česku výrazně roste, křivka se zlomila směrem nahoru a intenzita oteplování se zvětšuje," zdůraznil ve slovenské HNtelevízii klimatolog Pavel Zahradníček. Rozhovor  ke zhlédnutí na science.hnonline.sk ZDE

 • 26. 8. 2021

  Nebýt klimatické změny, extrémní deště by byly míň časté i slabší, píše se v nové zprávě WWE

  Extrémní deště a s tím související povodně v Evropě mohou být častější než dřív. Pravděpodobnost jejich výskytu i intenzitu zvyšuje změna klimatu podněcovaná lidmi. Nová vědecká zpráva organizace World Weather Attribution (WWE) a Evropské klimatické nadace to dokazuje na červencových deštích a ničivých záplavách v Německu, Belgii, Lucembursku a Nizozemsku.

  Bioklimatolog Miroslav Trnka z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR oceňuje rychlé vydání vědecké zprávy a očekává, že ještě může dojít ke zpřesnění některých údajů.

  Podle Miroslava Trnky z CzechGlobe ale představuje varovnou zprávu i pro Česko.

  Článek pro plus.rozhlas.cz k přečtení a poslechnutí ZDE.