Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 20.1.2019 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 13.1.2019 do neděle 20.1.2019 ráno)

 

Tato mapa zachycuje situaci v neděli 20.1. Zprávy 226 zpravodajů z 62 okresů, které postihují 655 katastrů dokládají pozorované/očekávané propady výnosu ozimů a zejména řepky. Respondenti vnímají negativní vodní bilanci, která je za poslední 3 měsíce hlášena velkou částí zpravodajů. Hlášeny jsou také projevy sucha u ovocných stromů a vinné révy. Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená na webu Intersucha viz níže. 

 
INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):
BRNO-VENKOV: 'Vlivem holomrazů a větru došlo k dalšímu úbytku vláhy v povrchové vrstvě.'
BRUNTÁL: 'Jelikož jsme bez sněhu, tak máme velké holomrazy, které pudu ještě více vysušují. Obávám se potřeb srážek na jaře v období setí, které je nutné pro vscházení rostlin.'
BŘECLAV: 'Sníh odtál a převážně se vláha vsákla do půdy, která nebyla promrzlá. Nyní je situace taková, že nebyly žádné další srážky, mrzne bez sněhové pokrývky a půdní vlhkost je proti minulému týdnu bez podstatných změn.'
BŘECLAV: 'Suma srážek 5,3 mm/ týden, půdní vlhkost v hloubce 15 cm - 31 %. Půda není zmrzlá.'
BŘECLAV: 'Počátek ledna velmi příznivé počasí. Do 15.1. napadlo jak v dešťových, tak ve sněhových úhrnech 48,8 mm a zdálo se, že půdní deficit se pomalu bude doplňovat (do 30 cm již se dalo říct, že ano). Bohužel poslední týden začínají silné holomrazy. Sníh nekryje půdu, což má za následek sublimaci již nashromážděné vláhy a opět začíná sucho. '
HAVLÍČKŮV BROD: 'V uplynulém týdnu napadlo kolem 5 cm sněhu, 5 - 7 mm srážek, ve sledovaných katastrech leží 3 - 10 cm sněhu / Havlíčkův Brod méně, Přibyslav více /, k dalšímu menšímu dosycení půdního profilu došlo ve čtvrtek při oblevě.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Žádné projevy sucha neregistrujeme, naše zdroje podzemní vody jsou na stejné úrovni jako v předcházejících dvou letech ve stejném období. Krajina je pod sněhem, který nezmrzlou půdu izoluje od současných nízkých teplot. Lze tedy předpokládat, že tající sníh bude absorbován půdou. '
JIČÍN: 'Objevila se voda ve funkčních melioračních řadech, v potůčcích, které byly vyschlé.'
JIHLAVA: 'Půda krytá v současné době od 10 do 25 cm vrstvou sněhu, poroty se nedají hodnotit.'
KLATOVY: 'Jsme beze sněhové pokrývky, která roztála a voda se vsákla do půdního profilu. Rybníky v okolí jsou konečně zase plné vody :) půda je promrzlá, půdní vlhkost nelze hodnotit.'
KROMĚŘÍŽ: 'Teploty dovolily pšenici i řepce vegetovat. U dříve setých pšenic rozšíření hraboše polního! '
KROMĚŘÍŽ: 'Minulý týden srážky ojediněle, úhrn do 2 mm. Pokračuje větrné a chladné počasí.'
LIBEREC: 'V uplynulém týdnu se teploty pohybovaly pod bodem mrazu a srážky minimální a jen sněhové. Vodní bilance se nijak nezměnila.'
MLADÁ BOLESLAV: 'Za sledovaný týden připadlo dalších 16 mm srážek převážně ve formě deště. K zámrzu půdy došlo až po větších srážkách z počátku týdne, což podpořilo vsakování vody do větších hloubek.'
NÁCHOD: 'Silné mrazy, kde není sněhová pokrývka dosahují v 5 cm nad zemí -15 °C,mohou během pár dnů částečně začít poškozovat řepku a pšenici. Na sněhové pokrývce mrazy při zemi dosahují -18-21 °C.'
NOVÝ JIČÍN: 'V průběhu minulého týdne prakticky bez srážek, dochází k postupnému ochlazování, ke konci týdne teploty atakují -6 - -8 °C, půda na povrchu zmrzla.'
NYMBURK: 'srážky necelých 5 mm, od neděle holomráz, ztráta vody z povrchových vrstev'
NYMBURK: 'Bilance sucha se za poslední týden zhoršila. Zaregistrovali jsme pouze nepatrné sněhové srážky, v celkovém úhrnu do 1 mm. Sněhová pokrývka do druhého dne roztávala, současný mráz a jasné počasí půdu vysušuje.'
OLOMOUC: 'Maximální výška sněhové pokrývky cca 3 cm , od konce dubna není v potoce voda.'
OPAVA: 'Zemina je promrzlá, krytá slabým popraškem sněhu. '
PRACHATICE: 'Minulé období beze srážek, drobné sněhové přeháňky. V týdnu mírná obleva, ke konci týdne mrazy v noci okolo -10 °C, během dne okolo -5 °C. Souvislá vrstva sněhu, místy narušená sfoukaným sněhem po silných větrech. Výška sněhové pokrývky od 10 cm do 30 cm. Vlivem silnějších mrazů promrzání půdy, kde je málo sněhu, nebo žádný.'
PŘEROV: 'Sněhová pokrývka se pomalu rozpouštěla a vsakovala do nezamrzlé půdy. A to i na svazích všechna vsákla do půdy na rozdíl od loňského roku, kdy voda z tajícího sněhu stekla se svahů a dostala se do potoků a odtekla pryč. Spodní vrstvy půdy jsou beze změny.'
PŘÍBRAM: 'Začátkem minulého týdne spadlo 5,4 mm srážek. Od té doby nic nespadlo a začalo výrazněji mrznout. Půda je zmrzlá a nelze zjišťovat její vlhkost. Podle průtoku vody v potoce nasycení klesá jen velmi pomalu.'
PŘÍBRAM: 'V uplynulém týdnu v oblasti cca 8 až 10 mm srážek - sníh a sníh s deštěm. Přes den lehké odtávání sněhu, v noci mráz do -2 °C. O víkendu - od soboty trvalý mráz -2 až - 8 °C. U nás leží cca 10 až 15 cm sněhu - pod sněhem ještě není půda promrzlá. Průsaky v lysimetru koncem týdne do hloubek 40, 60 i 80 cm! '
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: 'Počátkem týdne do 18.1. ještě doznívaly srážky, které přetrvávaly prakticky od vánoc. Množství srážek však již nebylo nijak extrémní, celkově kolem 2 mm za den v polohách do 400 m n.m. spíše ve formě deště, výše se střídaly srážky dešťové, smíšené i sněhové. Do 18.1. byla půda nasycená vodou, na povrchu půdy byla vrstva vody a to i pod sněhovou pokrývkou. Voda stále vsakovala, i při teplotách nad nulou nijak se nezvyšovaly hladiny vody v potocích ani řekách. Změna přišla v pátek a zejména v sobotu, teploty klesají až k -15 v noci a přes den se pohybují kolem 0 až -5. Všude je led, zmrzla i nevsáknutá voda na povrchu půdy. V katastrech Rychnov n.KN. a Panská habrová v nadmořské výšce kolem 350-370 m n. m. již sníh prakticky roztál. Ve výškách kolem 500 m n. m. (katastry Hláska, Bělá, Prorubky a Javornice) leží kolem 20-30 cm tvrdého a umrzlého sněhu. Ve vyšších polohách je až 70 cm sněhu. Zajímavé je, že i když od pátku máme celodenní mráz, sníh odtává. Slunce již má sílu a tam kde se objeví tmavé plochy (např. hlína, místa kolem stromů) sníh stále ubývá (přes den odtává, v noci se tvoří led). Otázka je, kolik sněhu při tomto počasí nakonec vydrží do jarního tání, kolik sněhu se vypaří do vzduchu, jak hluboko promrzne půda a jak rychlé bude odtávání. '
SVITAVY: 'Ve sledovaném období do 20.1. přišlo 2- denní oteplení, obleva. Voda z většiny dobře zasákla, zlepšila nasycení v horní vrstvě. Následně se vrátily celodenní mrazy, souvislá sněhová pokrývka se nepatrně zmenšila, stále ale chrání podzimní osevy. Trvá příznivý stav na dané roční období.'
ŠUMPERK: 'Vlivem mrazů dochází k vysušování svrchní vrstvy ornice.'
TÁBOR: 'orniční vrstva promrznuta '
TRUTNOV: 'Týdenní úhrn 13 mm. Konečně začala vytékat voda z melioračních drenáží - to bylo naposledy v květnu.'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'V první polovině uplynulého týdne významné sněhové srážky. Konec týdne beze srážek, sněhová pokrývka aktuálně kolem 20 cm. Půda pod sněhem není zmrzlá.'
ZLÍN: 'Sněhová pokrývka cca 20 cm. Mráz kolem -14 °C.'
ZNOJMO: 'Za minulý týden spadlo 2,1 mm. Po extrémních větrech horní vrstvy půdy úplně vysušeny.'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: '30,8 mm srážek, stav ozimu nelze zatím pod sněhem posoudit, je otázka jaké je mikroklima vzhledem k případnému výskytu plísně sněžné'
 

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 19. 6. 2024

  Lesy České republiky představují nový program Adaptujeme lesy

  Jak se krajina přizpůsobuje změně klimatu a co pro to dělají Lesy České republiky? Jejich nový program představuje seriál třinácti krátkých dílů. Každý díl se tematicky věnuje jednomu adaptačnímu tématu, například opatřením, která zvyšují biodiverzitu, ale i postupům při obnově porostů či ochraně lesa. V prvním díle si mimo jiné můžete poslechnout, jak si adaptaci lesa představuje ředitel CzechGlobe profesor Michal Marek. K zhlédnutí ZDE.

 • 17. 6. 2024

  Světový den boje proti suchu a rozšiřování pouští

  17. června si svět tradičně připomíná boj proti suchu a rozšiřování pouští. Každoročně se jeho prostřednictvím svět obrací k tématu prohlubujícího se sucha a degradace půdy v ohrožených oblastech. Jak vypadá letošní osvětová kampaň a co je podle Ministerstva životního prostředí pro Českou republiku zásadní? Tiskovou zprávu MŽP si můžete přečíst ZDE.

20. ledna 2019 / 03. týden

předchozí další zavřít