Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice


v neděli 27.1.2019 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 20.1.2019 do neděle 27.1.2019 ráno)


Tato mapa zachycuje situaci v neděli 27.1. Zprávy 244 zpravodajů z 66 okresů, které postihují 791 katastrů dokládají pozorované/očekávané propady výnosu ozimů a zejména řepky. Respondenti vnímají negativní vodní bilanci, která je za poslední 3 měsíce hlášena velkou částí zpravodajů. Hlášeny jsou také projevy sucha u ovocných stromů a vinné révy. Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená na webu Intersucha viz níže.


INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):
BENEŠOV: 'Déšť - opět doplnění vodních nádrží a rybníků do maxima, viditelné obnovení mokrých míst na polích a travních porostech. Půda zmrzlá, při oblevách pomalé odtávání sněhu, dosud umrzlá vrstva sněhu na polích'
BŘECLAV: 'Od 20.1. do 26.1. žádné srážky nepřišly. Navíc silněji mrzlo, což mělo za následek vysublimování vody a vysušení vrchního profilu do 20 cm. 26-27.1. napršelo 3,6 mm vody. Dnes 28.1. začalo kolem 4 h ráno silně sněžit. Momentálně je již pokrývka sněhu skoro 15 cm. Vzhledem k plusovým teplotám očekáváme brzké roztátí a doplnění svrchních 40 cm půdy. V hloubce 50 - 100 cm stále přetrvává sucho.'
BŘECLAV: 'Napadený sníh z minulého období roztál a vsákl, ryl jsem ještě poslední kus zahrádky a měl jsem půdu v ruce, z toho také vychází mě hodnocení nasycení půdy, oproti minulým letům je teď v zimním období víc srážek, z toho také vychází mě hodnocení dopadů na vinice a sady'
ČESKÁ LÍPA: 'Situace podobná jak minulý týden, srážek málo, na polích stále leží pokrývka sněhu.'
ČESKÉ BUDĚJOVICE: 'Porosty obilovin ani olejnin zatím nelze hodnotit. Na podzim porosty vzešly dobře. Naopak porostům uškodilo, že zima přišla pozdě a říjnové teploty byly vysoké. Například řepku ozimou jsme brzdili 3x, což se ještě nikdy nebylo zapotřebí. Vše ale ukáže až množství srážek na jaře. Zásoba spodní vody dle mého názoru nebude na optimální vedení porostů stačit, jelikož zima je na srážky zatím chudá. Modlíme se za: Únor bílý, pole sílí. '
DĚČÍN: 'Půdu nelze spolehlivě hodnotit (k nedělnímu datu), zmrzlá půda, vrchní profil po holomrazu vymrzlý a suchý. Během víkendu napadla nejvyšší sněhová pokrývka za poslední 2 - 3 roky, ještě neroztála.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Žádné projevy sucha nejsou pozorovány, '
JIČÍN: 'Minulý týden byl srážkově chudší , k padání sněhu došlo až na začátku víkendu. Stav půdy nejde hodnotit, je pod vrstvou zmrzlého sněhu cca 23 cm. '
JIČÍN: 'Na zmrzlou zem spadlo 15 cm sněhu.'
JIČÍN: 'Vrchní část půdy je zmrzlá. Sněhová pokrývka o výšce 7 cm.'
KARLOVY VARY: 'Mírný déšť se sněhem, bylo tomu tak celou neděli, spadlo cca 2,5mm. Na polích stojí voda, a poslední zbytky sněhu odtávají '
KROMĚŘÍŽ: 'Dnes, 28.1.2019 konečně nasněžilo, povrchová vrstva půdy je ale zmrzlá, takže je velké nebezpečí, že při rychlém tání voda ze sněhové vrstvy odteče povrchovou vodou pryč z polí a nevsákne se.'
MLADÁ BOLESLAV: 'Za zmiňovaný týden již nepršelo a naopak povrch půdy mírně zamrzl.. Až v závěru hodnoceného období napadlo ve sněhu 9 mm srážek.'
MLADÁ BOLESLAV: 'Jediné srážky za uplynulý týden přišly po týdenních mrazech v sobotu ráno ve formě sněhu. Spadlo nám zde do deseti cm prašanu. Během neděle sníh se stoupající teplotou z více než poloviny ustoupil. Množství srážek z toho odhadem 7-10mm'
NÁCHOD: 'Nízké teploty klesající k -15 °C,kde není sněhová pokrývka vysušuje vrchní vrstvu 20 cm.Půda, takto promrzla do hloubky 30 cm. '
NYMBURK: 'Od minulého hlášení jsme zaznamenali 6,2 mm ve sněhových srážkách, sněhová pokrývka ale nevydržela z důvodu oteplení déle než 24 hod. Předchozí mrazivé počasí (holomráz) půdu spíše vysušilo. Během uplynulého týdne nedošlo k žádné významné změně.'
OPAVA: 'Vláhové podmínky se nijak nezlepšily. Po větších mrazech/do 10 stupňů/přišlo oteplení s menšími srážkami.'
OPAVA: 'Příznaky sucha nejsou viditelné, nějaké srážky spadly, ale na vyrovnání deficitu to zdaleka nestačilo. Jen za loňský rok chybí 250 mm srážek. '
PLZEŇ-SEVER: 'Půda slabě přikrytá sněhem (do 2 cm) který taje. Mělce promrznutá.'
PRACHATICE: 'V minulém týdnu drobné sněhové přeháňky, intenzivnější noční mrazy, k -10°C, během dne -4°C. Na konci týdne v sobotu 26.1.2019 intenzivní sněžení ( 10-15cm), foukal velmi silný vítr, sníh sfoukáván do závějí. V neděli 27.1.2019 náhlé oteplení, během dne až 5 °C, odtávání sněhu. Půda tam, kde je sníh odvátý více promrzlá na povrchu. Tání sněhu pozvolné, žádný viditelný odtok vody. '
PŘEROV: 'Sněhová pokrývka pěkně postupně roztála a vsákla do půdy, bez toho aby voda odtekla do potoků". Nyní leží asi 15-20 cm vrstva nového vlhkého sněhu, který dnes také začíná postupně odtávat. Situace v tomto okamžiku vypadá minimálně pro vrchní vrstvy půdy slibně."'
PŘÍBRAM: 'Minulý týden spadlo pouze 1,5 mm. Půda je zmrzlá, bez sněhu, ale odhaduji zhoršení nasycení půdní vláhou. Stále je velká potřeba vláhy.'
PŘÍBRAM: 'Za uplynulý týden cca 15 mm srážek - sníh a koncem týdne i sníh s deštěm. Koncem minulého týdne ( SO + NE ) také postupné odtávání a stále dochází ke vsakování do půdního profilu. Ve sledovaných katastrech i dnes leží cca 5 až 15 cm sněhu. Pod sněhem není půda plně promrzlá, kořeny ozimů jsou v částečně vegetativním stavu. '
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: 'Nízké teploty klesající k -15 °C, kde není sněhová pokrývka vysušuje vrchní vrstvu 20 cm. Půda, takto promrzla do hloubky 30 cm. '
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: 'Počasí v pondělí až čtvrtek bylo suché, mrazivé. V nižších polohách docházelo k postupnému lehkému odtávání sněhu. Půda zatím ani v nižších polohách nebyla nijak výrazně promrzlá, při pokrývce nad 10 cm není promrzlá vůbec a všechna voda zasakuje do půdy. Od pátku do neděle začalo sněžit (úhrn srážek až 20 mm). Sněhové srážky střídal v sobotu a v neděli i déšť. Ve všech sledovaných katastrech leží sníh okolo 350-400 m n. m. 5 - 10 cm, 400 - 500 m n. m. 30 - 40 cm, nad 500 m n. m. kolem 50 cm. Sníh má různé vrstvy a strukturu podle toho jak se vyvíjejí srážky a teploty. Podzemní vody se mírně zlepšily, voda v krajině se akumuluje ve sněhu nebo zasakuje, průtoky jsou průměrné, spíše nyní klesají díky teplotám pod nulou nebo kolem nuly.'
STRAKONICE: 'srážky 26.1. 3 mm - napadlo tu v sobotu zhruba 5 cm sněhu, který ihned roztál a od té doby jsou tu zase jen holomrazy na zelené půdě, takže už dochází k poškození řepek a jak dopadne pšenice s ječmenem, to se odhadnout nedá'
STRAKONICE: 'V minulém týdnu drobné sněhové přeháňky, intenzivnější noční mrazy, k -10°C, během dne -4°C. Na konci týdne v sobotu 26.1.2019 intenzivní sněžení ( 10-15cm), foukal velmi silný vítr, sníh sfoukáván do závějí. V neděli 27.1.2019 náhlé oteplení, během dne až 5°C, odtávání sněhu. Půda tam, kde je sníh odvátý více promrzlá na povrchu. Tání sněhu pozvolné, žádný viditelný odtok vody. '
TÁBOR: 'V sobotu 26.1. napadlo asi 12 cm sněhu, který druhý den pozvolna povoloval. Zde leží stále souvislá pokrývka sněhu (kromě Chýnovska), tam sníh již není.'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'V současné době máme souvislou sněhovou pokrývku od 10 do 30 cm.'
ZLÍN: 'Další příděl sněhu, od začátku ledna okolo 100 mm, voda vsakuje, neodtéká.'
ZLÍN: 'Sněhová pokrývka do 20-30 cm.'
ZLÍN: 'Vlivem mrazu probíhá vysušování svrchní vrstvy půdy, úhrn srážek za sledované období 1 mm '
ZNOJMO: 'Za sledované období napadlo neuvěřitelných cca 10 cm sněhu. Orniční vrstva půdy není dostatečně nasycení vodou (zatím nejsou na polích podmáčené místa). Ve studni je cca 70%-80% vody na toto roční období.'
 

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 31. 8. 2021

  S takovou rychlostí oteplování se nepočítalo. Horka mají více obětí než povodně

  "Od osmdesátých let teplota vzduchu na Slovensku a v Česku výrazně roste, křivka se zlomila směrem nahoru a intenzita oteplování se zvětšuje," zdůraznil ve slovenské HNtelevízii klimatolog Pavel Zahradníček. Rozhovor  ke zhlédnutí na science.hnonline.sk ZDE

 • 26. 8. 2021

  Nebýt klimatické změny, extrémní deště by byly míň časté i slabší, píše se v nové zprávě WWE

  Extrémní deště a s tím související povodně v Evropě mohou být častější než dřív. Pravděpodobnost jejich výskytu i intenzitu zvyšuje změna klimatu podněcovaná lidmi. Nová vědecká zpráva organizace World Weather Attribution (WWE) a Evropské klimatické nadace to dokazuje na červencových deštích a ničivých záplavách v Německu, Belgii, Lucembursku a Nizozemsku.

  Bioklimatolog Miroslav Trnka z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR oceňuje rychlé vydání vědecké zprávy a očekává, že ještě může dojít ke zpřesnění některých údajů.

  Podle Miroslava Trnky z CzechGlobe ale představuje varovnou zprávu i pro Česko.

  Článek pro plus.rozhlas.cz k přečtení a poslechnutí ZDE.