Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 17.2.2019 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 10.2.2019 do neděle 17.2.2019 ráno)


Tato mapa zachycuje situaci v neděli 17.2. Zprávy 253 zpravodajů z 68 okresů, které postihují 728 katastrů dokládají pozorované/očekávané propady výnosu ozimů a zejména řepky. Respondenti vnímají negativní vodní bilanci, která je za poslední 3 měsíce hlášena velkou částí zpravodajů. Hlášeny jsou také projevy sucha u ovocných stromů a vinné révy. Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená na webu Intersucha viz níže.


INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):
BLANSKO: 'V uplynulém týdnu cca 4,5mm srážek.'
BLANSKO: 'Sníh na polích prakticky roztál'
BŘECLAV: 'Minulý týden byl beze srážek, slunečno, do rána mrazíky, přes den 7 °C. V hloubce do 20 cm je vláhy dostatek, v hlubších vrstvách je situace podstatně horší a od 40 cm je vláhy nedostatek.'
BŘECLAV: 'Mimo jednoho menšího deště tento týden provázelo sucho. Půda začíná opětovně vysychat.'
DĚČÍN: 'Půda je nasycená z tajícího sněhu a rozmrznutím zmrzlé půdy.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'V uplynulém týdnu 3 mm srážek ve formě sněhu, žádné negativní projevy sucha nejsou pozorovány.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'V tomto týdnu napršelo 3-5 mm převážně na zmrzlý povrch, proto část vody odtekla, pří tání odtekla i část rozpuštěného sněhu, takže doplnění vláhy je menší než v uplynulých týdnech.'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'srážky za minulý týden 3 mm, jarní práce - přihnojování oz. řepek'
CHOMUTOV: 'Po sněhové pokrývce, ve které nám spadlo v únoru více srážek, než za celý leden, čekáme na další srážky, které doufáme přijdou ve čtvrtek.'
JIČÍN: 'Poslední 3 měsíce srážkově optimální pro plodiny. Poškození suchem v počátcích vegetace u ozimů je nevratné. Poslední týden beze srážek.'
KARLOVY VARY: 'Po víkendové oblevě zmizela veškerá sněhová pokrývka a s nočními mrazíky se voda stačí pomalu vsakovat do půdního profilu. V odpoledních hodinách nelze na polích pracovat, protože jsou velmi bahnitá '
KLATOVY: '2,5mm srážek. Sníh začal odtávat, ale vzhledem k nízkým teplotám v noci odtává pomalu. Voda stojí na loukách, zmrzlá zem nepropouští. I na horách sníh taje pomalu, takže řeky i potoky v normálu.'
KROMĚŘÍŽ: 'Sníh odtál, povrchová vrstva půdy začíná osychat.'
KROMĚŘÍŽ: 'Za poslední týden srážky minimální (zanedbatelné). Sníh, který napadl první týden v únoru (20 - 30 cm), pomalu roztál a nasytil povrchovou vrstvu půdy do hloubky cca 30 cm. Ve větší hloubce je vody stále málo.'
KUTNÁ HORA: 'Vysoká vzdušná vlhkost v odpoledních hodinách a zároveň ochlazování vzduchu prospívá ke spadu kapének vody na povrch půdy, značně ji ovlažuje.'
MLADÁ BOLESLAV: 'Za poslední týden je stav půdy téměř beze změn. Napršelo pouhé 3mm srážek a povrch přes den zvolna rozmrzá.'
MOST: 'Klasické předjarní počasí, v noci mráz přes den teploty až 15 stupňů.'
NYMBURK: 'Za poslední týden jsme nezaznamenali žádné srážky. Situace je srovnatelná s předchozím týdnem, denní slunce a noční mráz vrchní profil mírně vysušuje,'
OLOMOUC: 'V uplynulém týdnu bylo pár deštivých přeháněk, při nichž spadlo celkem 9 mm srážek.'
OPAVA: 'Minulý týden nebyly žádné srážky, spíše se oteplilo. Nemělo to ale žádný vliv na dosavadní vlhkost půdy. Sníh dobře vsákl do půdy.'
OPAVA: 'Souvislá sněhová pokrývka pomalu roztála a vsákla do půdy.'
OPAVA: 'Období bez srážek, vyšší teploty, sluneční svit a vítr.'
OPAVA: 'Minulý týden spadlo jen minimum srážek, situace je stabilní.'
PÍSEK: 'Za poslední týden, žádný vláhový přírůstek. Naštěstí bylo hodně sněhu tak je pořád ještě vlhko. Ale jestli to jaro co teď začalo bude takhle pokračovat, tak to bude ještě horší než loňský rok.'
PLZEŇ-JIH: 'Za poslední týden spadlo jen 1,2 mm což je dost málo, a voda ze sněhu odtéká pryč, jelikož dole je umrznuto. Myslím že se bude opakovat rok 2018. '
PLZEŇ-JIH: 'Od 14.2. jsou každodenně přízemní mrazíky (-3 až -6°C) a odpolední teploty +10 až +15°C, ráno zamrzá povrch půdy až do 3 cm (odnožovací uzly oz. obilovin), odpoledne roztaje - dochází k pohybům povrchové vrstvy půdy. Ke konci týdne začaly vršky brázd na zoraných polích osychat, na zasetých polích se stále zem lepí na boty.'
PLZEŇ-SEVER: 'Došlo k úplnému roztátí sněhu, většina vody se vsákla do nezamrzlé půdy. '
PLZEŇ-SEVER: 'Zbytky sněhu na polích , sníh , který roztál se vsákl do půdy . Nezaznamenali jsme žádný odtok vody z pozemků po roztátí sněhu , ani v melioračních strouhách .'
PRACHATICE: 'Žádné srážky ve formě sněhu ani deště nepřibyly, postupně odtává sněhová pokrývka. V noci mrazy okolo 0 °C až -1 °C, v průběhu dne teploty do 10 °C. Místa, kde byla pokrývka sněhu menší, jsou již bez sněhu, povrch půdy mírně odtává. Větší část povrchu je stále pod sněhem v rozmezí 5 až 30 cm sněhu. Půda pod sněhem je stále zmrzlá, sníh v hlubších vrstvách je zmrzlý, pod ním led. Od neděle intenzivně svítí během dne slunce, sníh postupně taje povrchově.'
PŘEROV: 'Sněhová pokrývka roztála a pěkně vsákla. Půda je nyní vlhká v celém povrchovém profilu. '
PŘÍBRAM: 'V uplynulém týdnu beze srážek. Až do neděle na všech pozemcích ležela souvislá vrstva sněhu od 5 do 15 cm. Odtávání je pomalé, v noci cca -5 °C nad 0 °C. se to dostane okolo oběda a do večera je pokles sněhu jen o 1 až 2 cm. Předpoklad je, že v průběhu tohoto týdne zmizí poslední sníh a bude prvně vidět stav porostů. V potocích a rybnících jen mírně zvýšené průtoky - voda se vsakuje do ornice. Přesto v pátek při kontrole lysimetru nebyly žádné průsaky - ani do 40 cm hloubky!!!'
PŘÍBRAM: 'Po roztátí sněhu byla půda plně nasycená vodou. Minulý týden spadlo pouze 0,9 mm srážek. Půda zatím zůstává plně nasycená vodou, ale na jižních expozicích již začíná výrazněji osychat. V potoce se drží zvýšený průtok. Pokud bude nadále teplé počasí beze srážek, budeme moci začít sít jařiny.'
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: 'Minulý týden byl víceméně beze srážek, se slunečným počasím a teplotami zvláště v závěru týdne kolem +8 °C. Dochází k postupnému tání sněhu, voda zasakuje. Povrch půdy je mokrý, rozbahněný, i když orná půda začíná po podzimní orbě na povrchu pomalu osychat. Hranice sněhu je někde kolem 500 m n. m. V 650 m n. m. je ještě půl metru sněhu. Odtávání je velmi postupné, bez negativních projevů např. eroze. Hladina podzemní vody se stabilizovala, nebo mírně stoupá. Samozřejmě, otázkou je, jaké jaro bude pokračovat, zda přijdou další srážky a obleva se urychlí nebo zpomalí.'
SEMILY: 'V první polovině týdne byly dešťové srážky, ale z hlediska vodní bilance nevýznamné. Zajímavé bylo, že předpovědi ukazovaly nulové srážky. Meteoradar ukazoval také čistou oblohu. Minimálně v okruhu 10 km však bylo téměř pořád zataženo s drobným deštěm.'
STRAKONICE: 'Roztál veškerý sníh, naprostá většina vody se zasákla.'
STRAKONICE: 'Žádné srážky ve formě sněhu ani deště nepřibyly, postupně odtává sněhová pokrývka. V noci mrazy okolo 0 °C až -1 °C, v průběhu dne teploty do 10 °C. Místa, kde byla pokrývka sněhu menší, jsou již bez sněhu, povrch půdy mírně odtává. Větší část povrchu je stále pod sněhem v rozmezí 5 až 30 cm sněhu. Půda pod sněhem je stále zmrzlá, sníh v hlubších vrstvách je zmrzlý, pod ním led. Od neděle intenzivně svítí během dne slunce, sníh postupně taje povrchově.'
SVITAVY: 'Celkové oteplení přineslo pozvolené odtávání souvislé sněhové pokrývky. Většina vody se zasakuje. Od pátku 15.2. trochu atypický začátek průběhu počasí, celodenně jasné počasí, v noci až -4 st., přes den až +11 st., odtávání se zrychlilo. Porosty ještě zůstávají tak z 50% pokryty sněhem. '
ŠUMPERK: 'Počátkem týdne slabé srážky, současně pozvolné odtávání sněhové pokrývky v denních hodinách, v noci pod bodem mrazu,'
TÁBOR: '7.2. 2019 2,2 mm 8.2.2019 0,6 mm 10.2.2019 2 mm 11.2.2019 0,2 mm Voda se vsakuje, z polí odtéká minimum vody. '
TRUTNOV: 'Týdenní úhrn srážek pouze 3 mm. Tedy druhým týdnem téměř nic. Navíc nadprůměrné teploty. Pole ale stále rozbahněná - práce nejsou možné, protože ani v noci to nepřimrzne.'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: ' Pokud do konce měsíce nepřibydou žádné srážky , bude měsíční úhrn stejný jako v loňském roce . To znamená , že výhoda sněhu v lednu se může rozplynout . Stav vegetace odpovídá běžnému období .'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Půda je sycena vodou ze zbytků tajícího sněhu. Srážky v uplynulém týdnu jen asi 2 až 3 mm.'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Půda postupně rozmrzá, sněhová pokrývka již jen na 10% ploch.'
ZNOJMO: 'Za sledované období srážky 0mm. V místním potoku se nachází 60-70% vody běžné na toto roční období. Na polích žádná podmáčená místa.'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: 'Povrch půdy přesycený vodou, ale nedocházelo k odtoku, vláha se vsakovala.'
 

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 10. 6. 2021

  Do rybníků se po letech konečně vrátila voda. Nasycenost půdy je dobrá

   „Míst se sníženou půdní vláhou je už pouze pár. Na jižní Moravě se to týká pouze části Vyškovska a Blanenska, které mají normální či lehce nižší stav,“ vysvětluje Pavel Zahradníček z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky (CzechGlobe).
  Aktuální komentář o stavu sucha a jeho vývoji pro idnes.cz je k přečtení ZDE.

 • 31. 5. 2021

  Voda v krajině na portálu Evropa v datech

  „Povodně i sucho patří k naší krajině od pradávna. Jejich intenzita se však zvyšuje. Posledních 30 let bylo ve znamení nejhoršího sucha i povodní,“ vysvětluje Pavel Zahradníček z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky (CzechGlobe). „Sucho a povodně v jednom roce jsme měli například 2014, ale stejná situace nastala i vloni. Tehdy vrcholilo sucho v dubnu, a pak přišly dvoje povodně v červnu a říjnu. Je to dáno tím, že se počasí stává více extrémní, a to na obě dvě strany.“
  Informace k přečtení na portálu evropavdatech.cz ZDE.