Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 3.3.2019 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 24.2.2019 do neděle 3.3.2019 ráno)


Tato mapa zachycuje situaci v neděli 3.3. Zprávy 296 zpravodajů z 69 okresů, které postihují 854 katastrů dokládají pozorované/očekávané propady výnosu ozimů a zejména řepky. Respondenti vnímají negativní vodní bilanci, která je za poslední 3 měsíce hlášena velkou částí zpravodajů. Hlášeny jsou také projevy sucha u ječmene, pšenice, řepky a také u ovocných stromů a vinné révy. Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená na webu Intersucha viz níže.


INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):
BRNO-MĚSTO: 'Působení větru znatelně zvyšuje vysychání spolu s nezvyklým teplem.'
BŘECLAV: 'Během uplynulého teplého týdne beze srážek dochází k prohloubení nedostatku vláhy. Do jarního období vstupujeme s nedostatkem vláhy a to hlavně od hloubky 25 cm a dále.'
BŘECLAV: 'srážky 0 mm, sezona v plném proudu (setí máku, hořčice)'
ČESKÉ BUDĚJOVICE: 'Tritikále začalo růst, pokud nebude pršet, projeví se to do 14 dnů na porostu'
DOMAŽLICE: 'Provádíme regenerační přihnojení ozimů -je možno jezdit bez problémů celý den. Nelétají od kol zbytky zeminy a nedělají se koleje v porostu. 2 cm pod povrchem je suchá zemina.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Zaznamenáno 5 mm srážek, žádné projevy sucha nejsou pozorovány, vodoteče v krajině jsou plné vody a na pozemcích s ornou půdou se po 3 letech opět objevila tradiční vlhká místa s vývěry podzemní vody.'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'Probíhá hnojení ozimých obilovin.'
JIČÍN: 'Ve vodotečích voda ubývá.'
JIČÍN: '.Od 4.3.2019 probíhá příprava půdy pro ječmen jarní - půdní vláha v optimální míře pro jařiny.'
KLATOVY: '6.4 mm srážek, louky již vysychají, v řece je stále mírně nadprůměrem. Potoky plné. Je již možno vidět, vzhledem k nadprůměrným max. teplotám, jak vláha pomalu mizí.'
KOLÍN: 'Jařiny zatím jen zaseté a nevzcházejí. Vlhkost v půdě zatím pro klíčení je dostatečná. Jediný problém je výrazně větrné počasí.'
KROMĚŘÍŽ: '28.2. jsme začali set jarní ječmeny, oseli jsme 36 ha, potom 1.3. drobně mrholilo, srážky za víkend 2-3.3. cca 1 mm, v pondělí 4.3. doseli 2/2 j. ječmene, +- oseto 72 ha, podmínky k setí dobré, bez zamazání, následné srážky z 4. na 5.3. cca 1 mm'
KROMĚŘÍŽ: 'Ozimá pšenice je silně odnožená, řepka začíná vegetovat, v části obhospodařovaného rajonu se přemnožil hraboš polní, v minulém týdnu jsme zaseli mák, tento týden jsme zaseli hrách a začínáme set jarní ječmen.'
KUTNÁ HORA: '6.3.2019 7:00 naměřeno 1,1mm srážek za předchozí odpoledne. Denní výkyvy teplot za posledních 14 dní by se daly přirovnat k houpačce, ráno chladno, v odpoledních hodinách teplota aktivující škůdce(krytonosec, blýskáček) v jedné misce bylo nalezeno až 30 jedinců (informace od kolegy hospodařícího u Českého Brodu) Za ochlazení od 1.3. jsme jedině rádi.'
MLADÁ BOLESLAV: '3,1 mm, vlhký půdní profil min. do hloubky 60 cm, meliorace suché, rybníky po zimě poloprázdné, místní malé vodoteče suché'
NÁCHOD: 'Nezvykle teplé a větrné počasí umožnilo všechny ozimé plodiny a částečně TTP přihnojit včasnou regenerační dávkou LAV 27%. V povrchové vrstvě do 20 cm ubývá vláha.'
NOVÝ JIČÍN: 'Srážky v úhrnu za uplynulý týden do 3 mm, vegetace ozimů plně vegetuje s nárůstem denních teplot nad 10 °C. Místy již započalo setí jařin.'
NYMBURK: 'Za monitorovaný týden jsme zaznamenali 3,6 mm dešťových srážek. Oproti minulému týdnu se situace znovu zhoršila, půda je nyní suchá a prašná. Za únor jsme celkově zaznamenali 29,1 mm srážek, což odpovídá dlouholetému průměru. Maximální teplota za únor byla 17,1 st.C (28.2.), minimální teplota za únor byla -8,0 °C (5.2.). Trvalá sněhová pokrývka nebyla za celou zimu vůbec.'
NYMBURK: 'Srážky za uplynulé období 1,8 mm, sucho je takové, že při výsadbě brambor hrůbky nedrží tvar, rozsýpají se a bere je vítr (dubnové počasí, ale beze srážek již v únoru).'
OPAVA: 'Srážky 1,5mm. Mírný pokles hladiny podzemní vody. '
OPAVA: 'Minulý týden spadlo jen několik mm srážek. Povrch půdy je oschlý, probíhají polní práce.'
OPAVA: 'Za uplynulý týden 2,8mm ve formě deště, mlhy, teplo okolo 10 °C, přihnojování řepek a pšenice oz.'
OPAVA: 'Od tohoto týdne se začíná set, vláhy moc není. '
PLZEŇ-SEVER: 'Srážky 1,9 mm , teplé počasí , výsušný vítr . 27.2.2019 suchá hrubá brázda , počátek setí jarních ječmenů.'
PRAHA-VÝCHOD: 'Spadl asi 1 mm je to málo, podepisuje se to na pšenici a ani řepce to neprospívá.'
PRAHA-VÝCHOD: 'Srážky za uplynulé období 1,8 mm, sucho je takové, že při výsadbě brambor hrůbky nedrží tvar, rozsýpají se a bere je vítr (dubnové počasí, ale beze srážek již v únoru).'
PRACHATICE: 'Sníh slezl již všude, zbytky na loukách ve stínu, severní svahy. V pátek a v sobotu déšť, celkem 9 mm, místy sněhové přeháňky. Teploty v noci nad nulou, během dne okolo 12 °C. Střídavě oblačno, slunce, doprovázeno větrem. Do polí k jarnímu přihnojení se zatím nedá jet.'
PŘEROV: 'Situace je bez velkých změn. Probíhá setí ječmenů. Některé plochy zasety již v únoru.'
PŘÍBRAM: 'Za uplynulý týden jen cca 1 až 2 mm srážek. Noční mrazíky, přes den teploty od 8 do 15 °C. Půda po roztátí sněhu plně nasycená vodou, místy v hloubce 10 až 15 cm lehce přimrzlá. V pátek ale již průsaky v lysimetru do všech hloubek. Půda tedy již nebude souvisle promrzlá. Jarní vegetace se ještě u nás neobnovila. Na první pohled se zdá, že ozimy přežily bez poškození a úhynů. Vzhledem k silně promáčené půdě ještě nezačalo přihnojování.'
PŘÍBRAM: 'Celkem 8,5 mm srážek, vítr vše vysušuje, bez zásadního doplnění'
PŘÍBRAM: 'Minulý týden spadlo 3,3 mm, což je velice málo. Sice nám to umožnilo zasít nějaké jařiny, ale při pojezdech po polích se nevyskytují téměř žádné močály. Pokud nebude pravidelně pršet, můžeme opět čekat přísušky.'
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: 'Sníh stál již před nedělí. Dešťové srážky do 4 mm. Sucho pokračuje.'
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: 'Minulý týden pokračovalo spíše jarní teplejší počasí. V pondělí až čtvrtek beze srážek, s teplotami celý den nad nulou, s maximy do 10 °C. V pátek ochlazení s celodenními srážkami úhrnem 14-15 mm, které vystřídalo postupné oteplování přes víkend. Srážky v pátek doplnily zásobu vláhy v půdě, která je nyní až rozbahněná, téměř nesjízdná. Zbytky sněhu leží kolem 550 m n. m., okolo 600 m n. m a výše je ještě souvislá vrstva 20-30 cm. Ozimy již nejsou pod sněhem, porosty jsou lehce poškozené plísní sněžnou. Na části ploch se podařilo provést přihnojení, dochází k obnovení vegetace ozimů. Část ploch je rozbahněná, nesjízdná. Setí jaři kvůli vysoké vlhkosti půdy zatím neproběhlo. Místní potoky jsou na normálním stavu, říčky, které jsou zásobeny vodou z vyšších poloh, jsou mírně nad průměrem. Stav podzemní vody se zdá být dobrý. Půda zatím má vláhu po sněhové pokrývce, při vysokých denních teplotách a větrném počasí však rychle osychá. Zvláště ty nadprůměrné denní teploty nám z hlediska vláhy dělají starosti, chladnější a vlhčí počasí by bylo lepší.'
SEMILY: 'Koncem týdne byly velmi vydatné dešťové srážky. Kde není sníh, není půda zmrzlá a voda se dobře vsakuje.'
STRAKONICE: 'Sníh slezl již všude, zbytky na loukách ve stínu, severní svahy. V pátek a v sobotu déšť, celkem 9 mm, místy sněhové přeháňky. Teploty v noci nad nulou, během dne okolo 12 °C. Střídavě oblačno, slunce, doprovázeno větrem. Do polí k jarnímu přihnojení se zatím nedá jet.'
SVITAVY: 'Deště koncem týdne do 3.3. daly valé posledním souvislejším sněhovým plochám. Sníh zůstal ve stínech, v údolí, u lesů apod. Část vody se jistě zasákla do půdního profilu, část vody naplnila a plní vodní toky- potoky a rybníky. Nicméně potoky v lesích, studánky v lesích, průtok jako na podzim - minimální. Kde je ta voda ze slušné sněhové nadílky? Porosty ozimých plodin prozatím vizuálně v pořádku, ještě nepřihnojujeme. '
TÁBOR: 'Letní výsevy jetele se musí zlikvidovat pro holá a zaschlá místa, budou zasety náhradní plodiny. '
TÁBOR: 'Sníh už prakticky všechen roztál. Za poslední týden žádné srážky nebyly.'
TRUTNOV: 'Menší dešťové přeháňky v průběhu týdne. Úbytek sněhové pokrývky pozvolný. Zbývá cca 8 cm'
TRUTNOV: 'Týdenní úhrn srážek pouze 5 mm. Tedy čtvrtým týdnem téměř nic. Polní práce krom přihnojení stále vzhledem ke stavu půdy nemožné.'
TRUTNOV: 'Po deštivém víkendu sníh prakticky z otevřených ploch zmizel, na pole se zatím přes nasycenost a bahnitost vjíždět nedá.'
ÚSTÍ NAD LABEM: 'Srážky prakticky žádné za poslední měsíc to je únor 1,8 mm, půda velice rychle díky vysokým teplotám vysychá. Při zemních pracích do 1 m hloubky nenaleznete žížaly a to je zlé, voda velice chybí.'
VSETÍN: 'Minulý týden poprvé oschnul povrch půdy, většina lagun vody ze sněhu se ztratila.'
VYŠKOV: 'Uplynulý týden beze srážek, začalo setí jarního ječmene.'
ZLÍN: 'Sucho ve vrstvě pod 20 cm stále trvá a výhled vydatných srážek NENÍ, úhrn za poslední období jen 2 mm ( 2 x 1 mm) po přechodu výrazné oblačnosti ! bohužel srážky byly minimální'
ZNOJMO: 'Srážky za sledované období cca 2mm, v potoku 60-70 % stavu vody běžné na toto roční období.'
ZNOJMO: 'V minulém týdnu spadlo 2,8 mm. Za únor 8 mm a od začátku roku 31 mm.'
ZNOJMO: 'Srážky 0,6 mm, skoro každý druhý den silný vítr, horní vrstva 2-3 cm je proschlá.'
ZNOJMO: 'Srážky 2 mm/týden. Voda ve vrchních vrstvách půdy velmi rychle mizí z důvodu relativně teplého a větrného počasí. Větší srážky prozatím dle aktuálních předpovědí v nedohlednu...'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: 'Za poslední týden nepřibyly žádné srážky, oteplilo se na cca 14 °C, pole již začínají osychat.'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: 'V uplynulém týdnu došlo k výraznému tání sněhové pokrývky, zbytky sněhu jsou jen na stinných lokalitách a na ve vyšších nadmořských výškách (nad 620 m n. m.).
 

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 31. 8. 2021

  S takovou rychlostí oteplování se nepočítalo. Horka mají více obětí než povodně

  "Od osmdesátých let teplota vzduchu na Slovensku a v Česku výrazně roste, křivka se zlomila směrem nahoru a intenzita oteplování se zvětšuje," zdůraznil ve slovenské HNtelevízii klimatolog Pavel Zahradníček. Rozhovor  ke zhlédnutí na science.hnonline.sk ZDE

 • 26. 8. 2021

  Nebýt klimatické změny, extrémní deště by byly míň časté i slabší, píše se v nové zprávě WWE

  Extrémní deště a s tím související povodně v Evropě mohou být častější než dřív. Pravděpodobnost jejich výskytu i intenzitu zvyšuje změna klimatu podněcovaná lidmi. Nová vědecká zpráva organizace World Weather Attribution (WWE) a Evropské klimatické nadace to dokazuje na červencových deštích a ničivých záplavách v Německu, Belgii, Lucembursku a Nizozemsku.

  Bioklimatolog Miroslav Trnka z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR oceňuje rychlé vydání vědecké zprávy a očekává, že ještě může dojít ke zpřesnění některých údajů.

  Podle Miroslava Trnky z CzechGlobe ale představuje varovnou zprávu i pro Česko.

  Článek pro plus.rozhlas.cz k přečtení a poslechnutí ZDE.